Fermingar
til fyrirmyndar
Gætum að einstaklingsbundnum sóttvörnum á fermingardaginn
Öðruvísi
   öskudagur
Munum tveggja metra fjarlægð
Þvoum okkur um hendurnar
Forðumst óþarfa snertingu
Táknmál
Táknmál

Gildandi takmörkun á samkomum

Bóluefni COVID-19

Gildandi takmörkun á samkomum

Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar er í gildi frá og með 10. maí og gildir til og með 26. maí 2021.

ATHUGIÐ sérstök reglugerð er í gildi um Sveitarfélagið Skagafjörð og Akrahrepp.

Reglugerðin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna, né til loftfara og skipa í millilandaferðum og skipa sem stunda fiskveiðar. Einnig tekur reglugerðin ekki til heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila og annarra sambærilegra stofnana, en þær skulu setja sérreglur um sóttvarnir.

Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk eiga ekki við um börn sem fædd eru 2015 eða síðar.

Sérstök reglugerð er fyrir skólastarf og gildir sú reglugerð frá 10. maí til og með 26. maí 2021. Sjá að neðan.

Fjöldi, nálægðarmörk, grímunotkun

Fjöldatakmörkun

Hámarksfjöldi einstaklinga í sama rými eru 50 með ákveðnum takmörkunum, bæði í opinberu rými og í einkarými.
Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk taka ekki til barna sem fædd eru 2015 eða síðar. Grímuskylda á ekki við um börn sem fædd eru 2005 og síðar.
Fjöldatakmörkunin gildir ekki um almenningsamgöngur, hópbifreiðar, innanlandsflug, farþegaferjur og störf viðbragðsaðila (s.s. lögreglu, slökkviliðs, hjálparliðs almannavarna og heilbrigðisstarfsfólks). Einnig gildir hún ekki um störf ríkisstjórnar, ríkisráðs, Alþingis, þjóðaröryggisráðs og þegar dómstólar fara með dómsvald sitt.

Nálægðarmörk

Á öllum vinnustöðum og í annarri starfsemi þarf að tryggja 2 metra nálægðarmörkin á milli fólks sem er ekki í nánum tengslum.

Grímunotkun

Grímuskylda er þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðarmörk milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum, að undanteknum skólum og ákveðnum viðburðum þar sem gestir sitja í bókuðum sætum. Grímuskylda á ekki við um börn fædd 2005 eða síðar.

Andlitsgrímur skal nota í almenningssamgöngum, í verslunum og annarri þjónustu. Einnig skal nota andlitsgrímur þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun svo sem í heilbrigðisþjónustu, innanlandsflugi og -ferjum, almenningssamgöngum, leigubifreiðum og hópbifreiðum, í verklegu ökunámi og flugnámi, starfsemi hárgreiðslustofa, snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og annarri sambærilegri starfsemi. Andlitsgríma skal hylja nef og munn.

Undanþegnir grímuskyldu eru þeir einstaklingar sem fengið hafa Covid-19 og lokið einangrun. Jafnframt eru þeir undanþegnir grímuskyldu sem hafa ekki skilning eða þroska til að nota andlitsgrímu rétt eða geta það ekki af öðrum ástæðum, svo sem vegna heilsufars.

Starfsemi sem felur í sér sérstaka smithættu

Viðburðir þar sem gestir sitja:

Allt að 150 manns mega vera viðstaddir athafnir trú- og lífsskoðunarfélaga, sviðslistar- menningar- og íþróttaviðburði, ráðstefnur, fyrirlestra og sambærilega viðburði að uppfylltum öllum eftirtöldum skilyrðum.

Gestir mega ekki sitja andspænis hver öðrum nema meira en tveir metrar séu á milli þeirra.
Heimiluð nándarmörk milli ótengdra aðila eru 1 metri í sætum.
Þátttaka allra gesta skal skráð á númeruð sæti þar sem fram kemur nafn, kennitala og símanúmer. Varðveita skal skráninguna í tvær vikur.
Allir skulu nota andlitsgrímu og tryggt að fjarlægð milli ótengdra aðila sé meiri en 1 metri.
Heimilt er að hafa hlé á sýningum en veitingar (áfengis- og aðrar) á viðburðum er óheimil, hvort sem um sölu er að ræða eður ei. Í hléum skal hvetja fólk til að vera kyrrt í sætum, að öðrum kosti gildir 50 manna hámarksfjöldi og 2 metra nálægðarmörk.
Koma skal í veg fyrir hópamyndanir, jafnt fyrir og eftir viðburð og í hléi.
Koma skal í veg fyrir blöndun milli hólfa, m.a. fyrir og að loknum viðburði.

Ath! Ef ekki er hægt að uppfylla eitthvert framantalinna skilyrða gildir reglan um 50 manna hámarksfjölda á viðburðinum.

Lyfja- og matvöruverslanir og aðrar verslanir mega taka á móti fimm manns á hverja 10 m² en að hámarki 200 viðskiptavini svo lengi sem hægt sé að tryggja að minnsta kosti 2 metra á milli þeirra sem eru ekki í nánum tengslum. Einnig er heimilt að hafa allt að 50 starfsmenn í sama rými og viðskiptavinir í verslunum að því gefnu að hægt sé að viðhalda 2 metra á milli einstaklinga.

Sviðslistir, bíósýningar og aðrir menningarviðburðir hafa heimild til að hafa allt að 75 manns á sviði, þ.e. á æfingum og sýningum. Heimilt er að taka á móti allt að 150 sitjandi gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn. Ekki er heimilt að selja eða bjóða veitingar í hléi. Börn fædd 2015 og síðar eru ekki talin með.

Við athafnir trú- og lífskoðunarfélaga mega allt að 150 einstaklingar vera viðstaddir. Í erfidrykkjum, fermingarveislum og sambærilegum viðburðum gildir hefðbundin fjöldatakmörkun, 50 einstaklingar í rými.

Veitingastaðir þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými og 2 metra nálægðarmörkum. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Skemmtistaðir og krár mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Spilakassar og spilasalir mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Sundstaðir eru opnir fyrir 75% af leyfilegum hámarksfjölda. Börn fædd 2015 og síðar teljast ekki með.

Skíðasvæði mega hafa opið fyrir 75% af hámarksfjölda gesta. Gætt verði að tveggja metra nándarreglu og grímuskylda ef ekki verður hægt að tryggja hana. Um veitingasölu á skíðasvæðum gilda sömu reglur og um veitingasölu almennt. Börn fædd 2015 og síðar teljast ekki með.

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar eru opnar fyrir 75% af leyfilegum hámarksfjölda gesta. Einungis er heimilt er að hafa opið fyrir skipulagða hópatíma þar sem allir þátttakendur eru skráðir og hlé á milli tíma svo unnt sé að sótthreinsa búnað og snertifleti. Búnaður skal ekki fara milli notenda í sama hópatíma og skal sótthreinsaður fyrir og eftir æfingu.

Íþróttastarf á vegum ÍSÍ

Íþróttir inni og úti, jafnt barna og fullorðinna, eru heimilar. Hámarksfjöldi í hverju hólfi eru 75 manns. Gætt skal að sóttvörnum og sameiginleg áhöld sótthreinsuð eftir notkun og þess gætt að loftræsting sé í lagi og loftað út reglulega.

Íþróttakeppnir barna og fullorðinna eru heimilar og leyfilegt að taka á móti allt að 150 sitjandi gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn, kennitölu og símanúmer. Fylgja skal reglum um viðburði með sitjandi gesti. Sjá ofar.

Í íþróttum sem ekki tilheyra Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands skal setja leiðbeiningar eða fylgja sömu leiðbeiningum og sambærilegar íþróttir innan sambandsins.

Vinnustaðir, verslanir, opinberar byggingar og þjónusta

Tryggja þarf 2ja metra nálægðarmörk milli einstaklinga í sama rými og viðeigandi hámarksfjölda. Enginn samgangur má vera á milli rýma.

Sóttvarnir

Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti eins oft og hægt er, sérstaklega algenga snertifleti eins hurðarhúna og handrið.

Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.

Minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir með merkingum og skiltum.

Skylt er að nota andlitsgrímur í verslunum og annarri þjónustu.

Spurt og svarað

Algengum spurningum um faraldurinn, smitleiðir, sóttkví, einangrun og bólusetningar svarað.

Gildandi takmörkun í skólastarfi

Reglugerð heilbrigðisráðherra um takmörkun á skólastarfi vegna hertra sóttvarnaaðgerða gildir til og með 26. maí 2021.

Leikskólar og dagforeldrar

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metra bil milli starfsfólks er ekki mögulegt og þegar farið er á milli rýma
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: Engin
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Engin ákvæði eru um blöndun og hámarksfjölda leikskólabarna

Grunnskólar og frístundastarf barna

1.- 10. bekkur

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metra bil milli starfsfólks er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: 100
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef starfsfólk notar andlitsgrímur
Íþróttakennsla og skólasund: Heimil
Blöndun milli hópa: Heimil

Frístundastarf

Sömu takmarkanir og gilda í leik- og grunnskólum.
Blöndun milli hópa: Heimil

Tónlistarskólar

Nemendur fæddir 2004 og fyrr og starfsfólk: Hámark 100 í rými og 1 metra nálægðarmörk, að öðrum kosti grímuskylda. Viðburðir og tónleikahald fer eftir reglum um sviðslistir.

Nemendur f. 2005 og síðar: Hámark 50 í rými.
Blöndun milli hópa: Heimil.
Fjöldatakmarkanir á viðburðum og tónleikum fylgja reglum um leik- og grunnskóla.

Framhaldsskólar

Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 100
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum og sótthreinsað á milli hópa
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla

Háskólar

Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 100
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Tilfærsla nemenda milli hópa: Heimil
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla


Heimilt er að sekta vegna brota á sóttvarnareglum

Sektarákvæði vegna brota sem tengjast samkomutakmörkunum, nálægðartakmörkun, sóttkví og vegna einangrunar.

Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar er í gildi frá og með 10. maí og gildir til og með 26. maí 2021.

ATHUGIÐ sérstök reglugerð er í gildi um Sveitarfélagið Skagafjörð og Akrahrepp.

Reglugerðin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna, né til loftfara og skipa í millilandaferðum og skipa sem stunda fiskveiðar. Einnig tekur reglugerðin ekki til heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila og annarra sambærilegra stofnana, en þær skulu setja sérreglur um sóttvarnir.

Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk eiga ekki við um börn sem fædd eru 2015 eða síðar.

Sérstök reglugerð er fyrir skólastarf og gildir sú reglugerð frá 10. maí til og með 26. maí 2021. Sjá að neðan.

Fjöldi, nálægðarmörk, grímunotkun

Fjöldatakmörkun

Hámarksfjöldi einstaklinga í sama rými eru 50 með ákveðnum takmörkunum, bæði í opinberu rými og í einkarými.
Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk taka ekki til barna sem fædd eru 2015 eða síðar. Grímuskylda á ekki við um börn sem fædd eru 2005 og síðar.
Fjöldatakmörkunin gildir ekki um almenningsamgöngur, hópbifreiðar, innanlandsflug, farþegaferjur og störf viðbragðsaðila (s.s. lögreglu, slökkviliðs, hjálparliðs almannavarna og heilbrigðisstarfsfólks). Einnig gildir hún ekki um störf ríkisstjórnar, ríkisráðs, Alþingis, þjóðaröryggisráðs og þegar dómstólar fara með dómsvald sitt.

Nálægðarmörk

Á öllum vinnustöðum og í annarri starfsemi þarf að tryggja 2 metra nálægðarmörkin á milli fólks sem er ekki í nánum tengslum.

Grímunotkun

Grímuskylda er þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðarmörk milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum, að undanteknum skólum og ákveðnum viðburðum þar sem gestir sitja í bókuðum sætum. Grímuskylda á ekki við um börn fædd 2005 eða síðar.

Andlitsgrímur skal nota í almenningssamgöngum, í verslunum og annarri þjónustu. Einnig skal nota andlitsgrímur þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun svo sem í heilbrigðisþjónustu, innanlandsflugi og -ferjum, almenningssamgöngum, leigubifreiðum og hópbifreiðum, í verklegu ökunámi og flugnámi, starfsemi hárgreiðslustofa, snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og annarri sambærilegri starfsemi. Andlitsgríma skal hylja nef og munn.

Undanþegnir grímuskyldu eru þeir einstaklingar sem fengið hafa Covid-19 og lokið einangrun. Jafnframt eru þeir undanþegnir grímuskyldu sem hafa ekki skilning eða þroska til að nota andlitsgrímu rétt eða geta það ekki af öðrum ástæðum, svo sem vegna heilsufars.

Starfsemi sem felur í sér sérstaka smithættu

Viðburðir þar sem gestir sitja:

Allt að 150 manns mega vera viðstaddir athafnir trú- og lífsskoðunarfélaga, sviðslistar- menningar- og íþróttaviðburði, ráðstefnur, fyrirlestra og sambærilega viðburði að uppfylltum öllum eftirtöldum skilyrðum.

Gestir mega ekki sitja andspænis hver öðrum nema meira en tveir metrar séu á milli þeirra.
Heimiluð nándarmörk milli ótengdra aðila eru 1 metri í sætum.
Þátttaka allra gesta skal skráð á númeruð sæti þar sem fram kemur nafn, kennitala og símanúmer. Varðveita skal skráninguna í tvær vikur.
Allir skulu nota andlitsgrímu og tryggt að fjarlægð milli ótengdra aðila sé meiri en 1 metri.
Heimilt er að hafa hlé á sýningum en veitingar (áfengis- og aðrar) á viðburðum er óheimil, hvort sem um sölu er að ræða eður ei. Í hléum skal hvetja fólk til að vera kyrrt í sætum, að öðrum kosti gildir 50 manna hámarksfjöldi og 2 metra nálægðarmörk.
Koma skal í veg fyrir hópamyndanir, jafnt fyrir og eftir viðburð og í hléi.
Koma skal í veg fyrir blöndun milli hólfa, m.a. fyrir og að loknum viðburði.

Ath! Ef ekki er hægt að uppfylla eitthvert framantalinna skilyrða gildir reglan um 50 manna hámarksfjölda á viðburðinum.

Lyfja- og matvöruverslanir og aðrar verslanir mega taka á móti fimm manns á hverja 10 m² en að hámarki 200 viðskiptavini svo lengi sem hægt sé að tryggja að minnsta kosti 2 metra á milli þeirra sem eru ekki í nánum tengslum. Einnig er heimilt að hafa allt að 50 starfsmenn í sama rými og viðskiptavinir í verslunum að því gefnu að hægt sé að viðhalda 2 metra á milli einstaklinga.

Sviðslistir, bíósýningar og aðrir menningarviðburðir hafa heimild til að hafa allt að 75 manns á sviði, þ.e. á æfingum og sýningum. Heimilt er að taka á móti allt að 150 sitjandi gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn. Ekki er heimilt að selja eða bjóða veitingar í hléi. Börn fædd 2015 og síðar eru ekki talin með.

Við athafnir trú- og lífskoðunarfélaga mega allt að 150 einstaklingar vera viðstaddir. Í erfidrykkjum, fermingarveislum og sambærilegum viðburðum gildir hefðbundin fjöldatakmörkun, 50 einstaklingar í rými.

Veitingastaðir þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými og 2 metra nálægðarmörkum. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Skemmtistaðir og krár mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir skulu skráðir á nafn, kennitölu og símanúmer. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Spilakassar og spilasalir mega hafa opið til kl. 22 alla daga vikunnar með að hámarki 50 gesti í rými. Vínveitingar skal bera til sitjandi viðskiptavina. Allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.

Sundstaðir eru opnir fyrir 75% af leyfilegum hámarksfjölda. Börn fædd 2015 og síðar teljast ekki með.

Skíðasvæði mega hafa opið fyrir 75% af hámarksfjölda gesta. Gætt verði að tveggja metra nándarreglu og grímuskylda ef ekki verður hægt að tryggja hana. Um veitingasölu á skíðasvæðum gilda sömu reglur og um veitingasölu almennt. Börn fædd 2015 og síðar teljast ekki með.

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar eru opnar fyrir 75% af leyfilegum hámarksfjölda gesta. Einungis er heimilt er að hafa opið fyrir skipulagða hópatíma þar sem allir þátttakendur eru skráðir og hlé á milli tíma svo unnt sé að sótthreinsa búnað og snertifleti. Búnaður skal ekki fara milli notenda í sama hópatíma og skal sótthreinsaður fyrir og eftir æfingu.

Íþróttastarf á vegum ÍSÍ

Íþróttir inni og úti, jafnt barna og fullorðinna, eru heimilar. Hámarksfjöldi í hverju hólfi eru 75 manns. Gætt skal að sóttvörnum og sameiginleg áhöld sótthreinsuð eftir notkun og þess gætt að loftræsting sé í lagi og loftað út reglulega.

Íþróttakeppnir barna og fullorðinna eru heimilar og leyfilegt að taka á móti allt að 150 sitjandi gestum og er þeim skylt að nota andlitsgrímu. Sæti skulu númeruð og skráð á nafn, kennitölu og símanúmer. Fylgja skal reglum um viðburði með sitjandi gesti. Sjá ofar.

Í íþróttum sem ekki tilheyra Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands skal setja leiðbeiningar eða fylgja sömu leiðbeiningum og sambærilegar íþróttir innan sambandsins.

Vinnustaðir, verslanir, opinberar byggingar og þjónusta

Tryggja þarf 2ja metra nálægðarmörk milli einstaklinga í sama rými og viðeigandi hámarksfjölda. Enginn samgangur má vera á milli rýma.

Sóttvarnir

Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti eins oft og hægt er, sérstaklega algenga snertifleti eins hurðarhúna og handrið.

Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.

Minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir með merkingum og skiltum.

Skylt er að nota andlitsgrímur í verslunum og annarri þjónustu.

Spurt og svarað

Algengum spurningum um faraldurinn, smitleiðir, sóttkví, einangrun og bólusetningar svarað.

Gildandi takmörkun í skólastarfi

Reglugerð heilbrigðisráðherra um takmörkun á skólastarfi vegna hertra sóttvarnaaðgerða gildir til og með 26. maí 2021.

Leikskólar og dagforeldrar

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metra bil milli starfsfólks er ekki mögulegt og þegar farið er á milli rýma
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: Engin
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Engin ákvæði eru um blöndun og hámarksfjölda leikskólabarna

Grunnskólar og frístundastarf barna

1.- 10. bekkur

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metra bil milli starfsfólks er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: 100
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef starfsfólk notar andlitsgrímur
Íþróttakennsla og skólasund: Heimil
Blöndun milli hópa: Heimil

Frístundastarf

Sömu takmarkanir og gilda í leik- og grunnskólum.
Blöndun milli hópa: Heimil

Tónlistarskólar

Nemendur fæddir 2004 og fyrr og starfsfólk: Hámark 100 í rými og 1 metra nálægðarmörk, að öðrum kosti grímuskylda. Viðburðir og tónleikahald fer eftir reglum um sviðslistir.

Nemendur f. 2005 og síðar: Hámark 50 í rými.
Blöndun milli hópa: Heimil.
Fjöldatakmarkanir á viðburðum og tónleikum fylgja reglum um leik- og grunnskóla.

Framhaldsskólar

Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 100
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum og sótthreinsað á milli hópa
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla

Háskólar

Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 100
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Tilfærsla nemenda milli hópa: Heimil
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla


Heimilt er að sekta vegna brota á sóttvarnareglum

Sektarákvæði vegna brota sem tengjast samkomutakmörkunum, nálægðartakmörkun, sóttkví og vegna einangrunar.

Forgangshóparnir eru tíu

Samkvæmt reglugerð nr. 1198/2020 hefur sóttvarnalæknir í samráði við heilbrigðisráðherra ákveðið hvaða hópar munu njóta forgangs við bólusetningu við COVID-19.

Bólusetning vegna COVID-19 hófst á Íslandi þriðjudaginn 29.desember 2020. Hér er hægt að fylgjast með stöðunni á bólusetningu á Íslandi.

Í þessari viku verður áfram verður bólusett í elstu aldurshópum, einstaklinga yfir 70 ára og framlínustarfsmenn. Að þessu sinni er einnig verið að bólusetja þá einstaklinga yngri er 70 ára með undirliggjandi áhættuþætti.

Sóttvarnalækni er heimilt að víkja frá neðangreindri forgangsröðun ef nauðsynlegt er, svo sem vegna stöðu faraldursins hverju sinni eða tegund bóluefnis, en skal taka mið af þeirri forgangsröðun sem kveðið er á um í reglugerðinni.

Þeir sem hafa fengið staðfest COVID-19 með PCR greiningar prófi eða mótefnamælingu þurfa ekki að fara í bólusetningu.

Hópur 1
Heilbrigðisstarfsfólk og annað starfsfólk sem starfar á bráðamóttökum og gjörgæsludeildum sjúkrahúsa Landspítala og gjörgæsludeild Sjúkrahússins á Akureyri.
Hópur 2
Heilbrigðisstarfsfólk á COVID-19 göngudeild og legudeildum fyrir sjúklinga sem smitast hafa af COVID-19.
Hópur 3
Einstaklingar sem dvelja á hjúkrunar- og dvalarheimilum og öldrunardeildum sjúkrahúsa.
Hópur 4
Sjúkraflutningamenn, bráðatæknar, starfsmenn Landhelgisgæslunnar, starfsmenn slökkviliðsins, fangaverðir, útkalls lögreglumenn.
Hópur 5
Heilbrigðisstarfsfólk sem sinna sjúklingum með beinum hætti og nauðsynlegt er að fái bólusetningu.
Hópur 6
60 ára og eldri.
Hópur 7
Einstaklingar með undirliggjandi langvinna sjúkdóma sem eru í sérstökum áhættuhópi.
Hópur 8
Starfsfólk leik- grunn- og framhaldsskóla og tiltekið starfsfólk félags- og velferðarþjónustu.
Hópur 9
Einstaklingar sem eru í viðkvæmri stöðu vegna félagslegra- og efnahagslegra aðstæðna.
Hópur 10
Allir aðrir sem óska bólusetningar.

Hvernig verður skipulag bólusetningarinnar?

Boðun og skráning

Einstaklingar í forgangshópum verða boðaðir í bólusetningu með skilaboðum frá heilsugæslustöðvum (t.d. með SMS-skilaboðum eða með skilaboðum á Heilsuveru) þar sem fram kemur hvar og hvenær viðkomandi á að mæta. Ekki verður hægt að panta tíma í bólusetningu.

Þeir aðilar sem ekki hafa tök á að taka við rafrænum boðum í gegnum Heilsuveru eða öðrum rafrænum aðferðum munu fá boð eftir öðrum leiðum. Slíkt verður auglýst betur síðar.

Embætti landlæknis hefur þróað tölvukerfi sem mun styðja við bólusetningar. Í kerfinu er haldið utan um alla forgangshópa, boðun í bólusetningar, upplýsingar um bóluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólks, auk eftirlits með að hver og einn einstaklingur sé fullbólusettur. Þannig heldur kerfið utan um feril bólusetninga og skráir beint inn í bólusetningargrunn sóttvarnalæknis.

Starfsfólk og sjúklingar á sjúkrahúsum verða bólusettir á sjúkrahúsum. Íbúar og starfsmenn hjúkrunarheimila og sambýla verða bólusettir á heimilum. Upplýsingar um staðsetningu bólusetninga fyrir aðra hópa verða birtar þegar það liggur fyrir hvenær hægt verður bólusetja þá.

  • Einstaklingar verða boðaðir í bólusetningu skv. forgangslista.
  • Ekki verður hægt að panta tíma í bólusetningu.
  • Tölvukerfi heldur utan um alla forgangshópa, boðun í bólusetningar, upplýsingar um bóluefni, skráningu og eftirlit með að einstaklingur hafi verið bólusettur að fullu.
  • Bóluefni verður dreift til afhendingastaða á landinu þar sem heilsugæslan ber ábyrgð á framkvæmd bólusetninga á þjónustusvæði sínu.
  • Einstaklingar í forgangshópum verða boðaðir með skilaboðum í Heilsuveru þar sem fram kemur hvar og hvenær viðkomandi á að mæta.
  • Staðsetning bólusetninga fyrir aðra hópa verður kynnt þegar liggur fyrir hvenær þeir fá bólusetningu.
  • Að öllu jöfnu þarf að bólusetja einstaklinga tvisvar með sama bóluefninu með 3 vikna millibili, eftir leiðbeiningum framleiðanda.
  • Aukaverkanir. Almenningur og heilbrigðisstarfsfólk getur tilkynnt um aukaverkanir af völdum bóluefnis á vef Lyfjastofnunnar.

Reglugerð nr. 404/2021 frá 13. apríl 2012