Fermingar
til fyrirmyndar
Gætum að einstaklingsbundnum sóttvörnum á fermingardaginn
Almenn
fjöldatakmörkun 50
Starfsemi
sem krefst nándar
Trú- og
lífsskoðunarfélög
200
Öku- og
flugkennsla
Sundstaðir
75%
Líkamsræktar-
stöðvar 75%
Íþróttastarf
50
Veitingahús
50
Skemmtistaðir
50
Krár
50
Spilakassar
50
Spilasalir
50
Sitjandi
áhorfendur
200
Söfn
200
Sviðslistir
200
Matvöruverslanir
200
Lyfjaverslanir
200
Aðrar verslanir
200
Opið með takmörkunum
Frá 24. febrúar til og með 17. mars 2021
Öðruvísi
   öskudagur
Munum tveggja metra fjarlægð
Þvoum okkur um hendurnar
Forðumst óþarfa snertingu
Táknmál
Táknmál

Gildandi takmörkun á samkomum

Bóluefni COVID-19

Gildandi takmörkun á samkomum

Ný reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar tekur gildi 24. febrúar og gildir til og með 17. mars 2021.

Reglugerðin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna, né til loftfara og skipa í millilandaferðum og skipa sem stunda fiskveiðar. Einnig tekur reglugerðin ekki til heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila og annarra sambærilegra stofnana, en þær skulu setja sérreglur um sóttvarnir.

Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk eiga ekki við um börn sem fædd eru 2005 eða síðar.

Sérstök reglugerð er fyrir skólastarf og gildir sú reglugerð frá 24. febrúar til og með 30. apríl 2021. Sjá að neðan.

Fjöldi, nálægðarmörk, grímunotkun

Fjöldatakmörkun

Hámarksfjöldi einstaklinga í sama rými eru 50 með ákveðnum takmörkunum, bæði í opinberu rými og í einkarými. Þessi fjöldatakmörkun á þó ekki við um heimilisfólk á heimili sínu. Sérstakar reglur gilda um viðburði þar sem gestir sitja í bókuðum sætum.
Börn Fjöldatakmörkun, nálægðarmörk og grímuskylda taka ekki til barna sem fædd eru 2005 eða síðar.
Fjöldatakmörkunin gildir ekki um almenningsamgöngur, hópbifreiðar, innanlandsflug, farþegaferjur og störf viðbragðsaðila (s.s. lögreglu, slökkviliðs, hjálparliðs almannavarna og heilbrigðisstarfsfólks). Einnig gildir hún ekki um störf ríkisstjórnar, ríkisráðs, Alþingis, þjóðaröryggisráðs og þegar dómstólar fara með dómsvald sitt.

Nálægðarmörk

Á öllum vinnustöðum og í annarri starfsemi þarf að tryggja 2 metra nálægðarmörkin á milli fólks sem er ekki í nánum tengslum. Undantekningar á reglunni eru viðburðir þar sem gestir sitja í bókuðum sætum.

Grímunotkun

Grímuskylda er þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðarmörk milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum, að undanteknum skólum og ákveðnum viðburðum þar sem gestir sitja í bókuðum sætum. Grímuskylda á ekki við um börn fædd 2005 eða síðar.
Andlitsgrímur skal nota í almenningssamgöngum, í verslunum og annarri þjónustu. Einnig skal nota andlitsgrímur þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun svo sem í heilbrigðisþjónustu, innanlandsflugi og -ferjum, almenningssamgöngum, leigubifreiðum og hópbifreiðum, í verklegu ökunámi og flugnámi, starfsemi hárgreiðslustofa, snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og annarri sambærilegri starfsemi. Andlitsgríma skal hylja nef og munn.
Undanþegnir grímuskyldu eru þeir einstaklingar sem fengið hafa Covid-19 og lokið einangrun. Jafnframt eru þeir undanþegnir grímuskyldu sem hafa ekki skilning eða þroska til að nota andlitsgrímu rétt eða geta það ekki af öðrum ástæðum, svo sem vegna heilsufars.

Starfsemi sem felur í sér sérstaka smithættu

Viðburðir þar sem gestir sitja:

Allt að 200 manns mega vera viðstaddir athafnir trú- og lífsskoðunarfélaga, sviðslistar- menningar- og íþróttaviðburði, ráðstefnur, fyrirlestra og sambærilega viðburði að uppfylltum öllum eftirtöldum skilyrðum.

Heimiluð nándarmörk milli ótengdra aðila eru nú 1 metri, að uppfylltum skilyrðum.
Gestir mega ekki sitja andspænis hver öðrum nema meira en tveir metrar séu á milli þeirra.
Þátttaka allra gesta skal skráð þar sem fram kemur nafn, kennitala og símanúmer.
Allir skulu nota andlitsgrímu og tryggt að fjarlægð milli ótengdra aðila sé meiri en 1 metri.
Heimilt er að hafa hlé á sýningum en áfengisveitingar og áfengissala á viðburðum er óheimil.
Koma skal í veg fyrir hópamyndanir, jafnt fyrir og eftir viðburð og í hléi.

Ath! Ef ekki er hægt að uppfylla eitthvert framantalinna skilyrða gildir reglan um 50 manna hámarksfjölda á viðburðinum.

Sviðslistir, bíósýningar og aðrir menningarviðburðir hafa heimild að hafa allt að 50 manns á sviði, þ.e. á æfingum og sýningum.  Heimilt er að taka á móti allt að 200 sitjandi gestum í bókuð sæti með 1 metra nálægðarmörkum og gestum skylt að nota andlitsgrímu, börn fædd 2005 og síðar teljast ekki með framangreindum fjölda gesta. Hlé er leyfilegt en áfengissala er óheimil.
Veitingastaðir þar sem heimilaðir eru áfengisveitingar þ.m.t. krár og skemmtistaðir, mega hafa opið til kl. 23:00 alla daga vikunnar en þurfa að fylgja 50 manna fjöldatakmörkunum og 2 metra nálægðarmörkum milli ótengdra einstaklinga. Ekki er heimilt að hleypa inn viðskiptavinum eftir kl. 22:00 og allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.00. Aðeins má afgreiða í sæti. Heimilt er að selja mat út úr húsi til klukkan 23:00.
Spilakassar og spilasalir mega hafa opið til kl. 23:00 alla daga vikunnar en þurfa að fylgja 50 manna fjöldatakmörkunum og 2 metra nálægðarmörkum milli ótengdra einstaklinga. Ekki er heimilt að hleypa inn viðskiptavinum eftir kl. 22:00.
Lyfja- og matvöru- og aðrar verslanir mega taka á móti 5 manns á hverja 10 m² en að hámarki 200 viðskiptavini  svo lengi sem hægt sé að tryggja að minnsta kosti 2 metra á milli þeirra sem eru ekki í nánum tengslum.  Einnig er heimilt að hafa allt að 50 starfsmenn í sama rými og viðskiptavinir í verslunum að því gefnu að hægt sé að viðhalda 2 metra á milli einstaklinga.
Við athafnir trú- og lífskoðunarfélaga mega allt að 200 einstaklingar vera viðstaddir, en í erfidrykkjum gildir hefðbundin fjöldatakmörkun, 50 einstaklingar í rými.
Sundstaðir eru opnir og heimilt er að hafa opið fyrir allt að 75% af hámarksfjölda gesta samkvæmt starfsleyfi.
Heilsu og líkamsræktarstöðvar mega hafa búningsaðstöðu opna og æfingar í tækjasal eru heimilar að því gefnu að ekki séu fleiri en 50 manns í hverju rými og skulu þeir skrá þátttöku sína fyrirfram. Leyfilegur hámarksfjöldi gesta nemur 75% af þeim fjölda sem kveðið er á um í starfsleyfi. Allur búnaður skal sótthreinsaður milli notenda og tryggja skal að einstaklingar fari ekki á milli rýma. Börn fædd 2005 og síðar eru ekki talin með í gestafjölda. Hér eru leiðbeiningar fyrir starfsemi heilsu- og líkamsræktarstöðva.
Skíðasvæði: Skíðasvæðum er heimilt að taka á móti 75% af hámarksfjölda af móttökugetu hvers svæðis. Börn fædd 2005 og síðar eru ekki talin með.

Íþróttastarf á vegum ÍSÍ

Íþróttaæfingar og-keppnir barna  og fullorðinna innan- og utandyra, með og án snertingar, eru heimilar. Hámarksfjöldi í hverju rými er 50 manns. Heimilt er að hafa áhorfendur á íþróttaviðburðum að uppfylltum skilyrðum hér að ofan. Séu áhorfendur standandi, gildir reglan um 50 manna hámarksfjölda.

Sömu reglur og gilda um íþróttaæfingar og keppnir gilda á sama hátt um t.d. skák, bridds og bingó og sambærilega hugarleiki.

Sóttvarnir: Sameiginleg áhöld skulu sótthreinsuð a.m.k. tvisvar á dag, loftræsting skal vera í lagi og loftað út reglulega yfir daginn.

Í íþróttum sem ekki tilheyra Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands skal setja leiðbeiningar eða fylgja sömu leiðbeiningum og sambærilegar íþróttir innan sambandsins

Vinnustaðir, verslanir, opinberar byggingar og þjónusta


Tryggja þarf 2ja metra nálægðarmörk milli einstaklinga í sama rými og viðeigandi hámarksfjölda.  Enginn samgangur má vera á milli rýma.


Sóttvarnir

Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti eins oft og hægt er, sérstaklega algenga snertifleti eins hurðarhúna og handrið.
Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.
Minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir með merkingum og skiltum.
Skylt er að nota andlitsgrímur í verslunum og annarri þjónustu.

Gildandi takmörkun í skólastarfi


Reglugerð heilbrigðisráðherra um
takmörkun á skólastarfi vegna hertra sóttvarnaaðgerða gildir til 30. apríl 2021.

Leikskólar og dagforeldrar
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metra bil milli starfsfólks er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: Engin
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Engin ákvæði eru um blöndun og hámarksfjölda leikskólabarna

Grunnskólar og frístundastarf barna

1.- 10. bekkur
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metri bil milli starfsfólks er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: 150
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef starfsfólk notar andlitsgrímur
Íþróttakennsla og skólasund: Heimil
Blöndun milli hópa: Heimil

Frístundastarf

Sömu takmarkanir og gilda í leik- og grunnskólum.

Framhaldsskólar
Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 150
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum og sótthreinsað á milli hópa
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar):  Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla.

Háskólar
Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 150
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Tilfærsla nemenda milli hópa: Óheimil
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar):  Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla

Heimilt er að sekta vegna brota á sóttvarnareglum

Sektarákvæði vegna brota sem tengjast samkomutakmörkunum, nálægðartakmörkun, sóttkví og vegna einangrunar.

‍Aðgerðir á landamærum

Ferðalög til og á Íslandi

Ný reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar tekur gildi 24. febrúar og gildir til og með 17. mars 2021.

Reglugerðin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna, né til loftfara og skipa í millilandaferðum og skipa sem stunda fiskveiðar. Einnig tekur reglugerðin ekki til heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila og annarra sambærilegra stofnana, en þær skulu setja sérreglur um sóttvarnir.

Fjöldatakmörkun og nálægðarmörk eiga ekki við um börn sem fædd eru 2005 eða síðar.

Sérstök reglugerð er fyrir skólastarf og gildir sú reglugerð frá 24. febrúar til og með 30. apríl 2021. Sjá að neðan.

Fjöldi, nálægðarmörk, grímunotkun

Fjöldatakmörkun

Hámarksfjöldi einstaklinga í sama rými eru 50 með ákveðnum takmörkunum, bæði í opinberu rými og í einkarými. Þessi fjöldatakmörkun á þó ekki við um heimilisfólk á heimili sínu. Sérstakar reglur gilda um viðburði þar sem gestir sitja í bókuðum sætum.
Börn Fjöldatakmörkun, nálægðarmörk og grímuskylda taka ekki til barna sem fædd eru 2005 eða síðar.
Fjöldatakmörkunin gildir ekki um almenningsamgöngur, hópbifreiðar, innanlandsflug, farþegaferjur og störf viðbragðsaðila (s.s. lögreglu, slökkviliðs, hjálparliðs almannavarna og heilbrigðisstarfsfólks). Einnig gildir hún ekki um störf ríkisstjórnar, ríkisráðs, Alþingis, þjóðaröryggisráðs og þegar dómstólar fara með dómsvald sitt.

Nálægðarmörk

Á öllum vinnustöðum og í annarri starfsemi þarf að tryggja 2 metra nálægðarmörkin á milli fólks sem er ekki í nánum tengslum. Undantekningar á reglunni eru viðburðir þar sem gestir sitja í bókuðum sætum.

Grímunotkun

Grímuskylda er þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðarmörk milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum, að undanteknum skólum og ákveðnum viðburðum þar sem gestir sitja í bókuðum sætum. Grímuskylda á ekki við um börn fædd 2005 eða síðar.
Andlitsgrímur skal nota í almenningssamgöngum, í verslunum og annarri þjónustu. Einnig skal nota andlitsgrímur þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun svo sem í heilbrigðisþjónustu, innanlandsflugi og -ferjum, almenningssamgöngum, leigubifreiðum og hópbifreiðum, í verklegu ökunámi og flugnámi, starfsemi hárgreiðslustofa, snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og annarri sambærilegri starfsemi. Andlitsgríma skal hylja nef og munn.
Undanþegnir grímuskyldu eru þeir einstaklingar sem fengið hafa Covid-19 og lokið einangrun. Jafnframt eru þeir undanþegnir grímuskyldu sem hafa ekki skilning eða þroska til að nota andlitsgrímu rétt eða geta það ekki af öðrum ástæðum, svo sem vegna heilsufars.

Starfsemi sem felur í sér sérstaka smithættu

Viðburðir þar sem gestir sitja:

Allt að 200 manns mega vera viðstaddir athafnir trú- og lífsskoðunarfélaga, sviðslistar- menningar- og íþróttaviðburði, ráðstefnur, fyrirlestra og sambærilega viðburði að uppfylltum öllum eftirtöldum skilyrðum.

Heimiluð nándarmörk milli ótengdra aðila eru nú 1 metri, að uppfylltum skilyrðum.
Gestir mega ekki sitja andspænis hver öðrum nema meira en tveir metrar séu á milli þeirra.
Þátttaka allra gesta skal skráð þar sem fram kemur nafn, kennitala og símanúmer.
Allir skulu nota andlitsgrímu og tryggt að fjarlægð milli ótengdra aðila sé meiri en 1 metri.
Heimilt er að hafa hlé á sýningum en áfengisveitingar og áfengissala á viðburðum er óheimil.
Koma skal í veg fyrir hópamyndanir, jafnt fyrir og eftir viðburð og í hléi.

Ath! Ef ekki er hægt að uppfylla eitthvert framantalinna skilyrða gildir reglan um 50 manna hámarksfjölda á viðburðinum.

Sviðslistir, bíósýningar og aðrir menningarviðburðir hafa heimild að hafa allt að 50 manns á sviði, þ.e. á æfingum og sýningum.  Heimilt er að taka á móti allt að 200 sitjandi gestum í bókuð sæti með 1 metra nálægðarmörkum og gestum skylt að nota andlitsgrímu, börn fædd 2005 og síðar teljast ekki með framangreindum fjölda gesta. Hlé er leyfilegt en áfengissala er óheimil.
Veitingastaðir þar sem heimilaðir eru áfengisveitingar þ.m.t. krár og skemmtistaðir, mega hafa opið til kl. 23:00 alla daga vikunnar en þurfa að fylgja 50 manna fjöldatakmörkunum og 2 metra nálægðarmörkum milli ótengdra einstaklinga. Ekki er heimilt að hleypa inn viðskiptavinum eftir kl. 22:00 og allir gestir þurfa að hafa yfirgefið staðinn kl. 23.00. Aðeins má afgreiða í sæti. Heimilt er að selja mat út úr húsi til klukkan 23:00.
Spilakassar og spilasalir mega hafa opið til kl. 23:00 alla daga vikunnar en þurfa að fylgja 50 manna fjöldatakmörkunum og 2 metra nálægðarmörkum milli ótengdra einstaklinga. Ekki er heimilt að hleypa inn viðskiptavinum eftir kl. 22:00.
Lyfja- og matvöru- og aðrar verslanir mega taka á móti 5 manns á hverja 10 m² en að hámarki 200 viðskiptavini  svo lengi sem hægt sé að tryggja að minnsta kosti 2 metra á milli þeirra sem eru ekki í nánum tengslum.  Einnig er heimilt að hafa allt að 50 starfsmenn í sama rými og viðskiptavinir í verslunum að því gefnu að hægt sé að viðhalda 2 metra á milli einstaklinga.
Við athafnir trú- og lífskoðunarfélaga mega allt að 200 einstaklingar vera viðstaddir, en í erfidrykkjum gildir hefðbundin fjöldatakmörkun, 50 einstaklingar í rými.
Sundstaðir eru opnir og heimilt er að hafa opið fyrir allt að 75% af hámarksfjölda gesta samkvæmt starfsleyfi.
Heilsu og líkamsræktarstöðvar mega hafa búningsaðstöðu opna og æfingar í tækjasal eru heimilar að því gefnu að ekki séu fleiri en 50 manns í hverju rými og skulu þeir skrá þátttöku sína fyrirfram. Leyfilegur hámarksfjöldi gesta nemur 75% af þeim fjölda sem kveðið er á um í starfsleyfi. Allur búnaður skal sótthreinsaður milli notenda og tryggja skal að einstaklingar fari ekki á milli rýma. Börn fædd 2005 og síðar eru ekki talin með í gestafjölda. Hér eru leiðbeiningar fyrir starfsemi heilsu- og líkamsræktarstöðva.
Skíðasvæði: Skíðasvæðum er heimilt að taka á móti 75% af hámarksfjölda af móttökugetu hvers svæðis. Börn fædd 2005 og síðar eru ekki talin með.

Íþróttastarf á vegum ÍSÍ

Íþróttaæfingar og-keppnir barna  og fullorðinna innan- og utandyra, með og án snertingar, eru heimilar. Hámarksfjöldi í hverju rými er 50 manns. Heimilt er að hafa áhorfendur á íþróttaviðburðum að uppfylltum skilyrðum hér að ofan. Séu áhorfendur standandi, gildir reglan um 50 manna hámarksfjölda.

Sömu reglur og gilda um íþróttaæfingar og keppnir gilda á sama hátt um t.d. skák, bridds og bingó og sambærilega hugarleiki.

Sóttvarnir: Sameiginleg áhöld skulu sótthreinsuð a.m.k. tvisvar á dag, loftræsting skal vera í lagi og loftað út reglulega yfir daginn.

Í íþróttum sem ekki tilheyra Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands skal setja leiðbeiningar eða fylgja sömu leiðbeiningum og sambærilegar íþróttir innan sambandsins

Vinnustaðir, verslanir, opinberar byggingar og þjónusta


Tryggja þarf 2ja metra nálægðarmörk milli einstaklinga í sama rými og viðeigandi hámarksfjölda.  Enginn samgangur má vera á milli rýma.


Sóttvarnir

Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti eins oft og hægt er, sérstaklega algenga snertifleti eins hurðarhúna og handrið.
Tryggja þarf aðgang að handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s. snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.
Minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir með merkingum og skiltum.
Skylt er að nota andlitsgrímur í verslunum og annarri þjónustu.

Gildandi takmörkun í skólastarfi


Reglugerð heilbrigðisráðherra um
takmörkun á skólastarfi vegna hertra sóttvarnaaðgerða gildir til 30. apríl 2021.

Leikskólar og dagforeldrar
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metra bil milli starfsfólks er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: Engin
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Engin ákvæði eru um blöndun og hámarksfjölda leikskólabarna

Grunnskólar og frístundastarf barna

1.- 10. bekkur
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými: 50
Lágmarksfjarlægð milli starfsfólk: 1 metri
Grímunotkun starfsfólks: Þar sem 1 metri bil milli starfsfólks er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Hámarksfjöldi barna í rými: 150
Lágmarksfjarlægð milli barna: Engin
Grímunotkun barna: Engin
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar): Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef starfsfólk notar andlitsgrímur
Íþróttakennsla og skólasund: Heimil
Blöndun milli hópa: Heimil

Frístundastarf

Sömu takmarkanir og gilda í leik- og grunnskólum.

Framhaldsskólar
Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 150
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum og sótthreinsað á milli hópa
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar):  Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla.

Háskólar
Hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 150
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 1 metri
Grímunotkun: Þar sem 1 metra bil er ekki mögulegt
Tilfærsla starfsfólks milli hópa: Heimil sé gætt að ýtrustu sóttvörnum
Tilfærsla nemenda milli hópa: Óheimil
Sameiginleg rými (inngangur, anddyri, snyrting og gangar):  Heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum ef andlitsgrímur eru notaðar
Íþróttakennsla: Heimil með sömu takmörkunum og önnur kennsla

Heimilt er að sekta vegna brota á sóttvarnareglum

Sektarákvæði vegna brota sem tengjast samkomutakmörkunum, nálægðartakmörkun, sóttkví og vegna einangrunar.

‍Aðgerðir á landamærum

Ferðalög til og á Íslandi

Forgangshóparnir eru tíu

Samkvæmt reglugerð nr. 1198/2020 hefur sóttvarnalæknir í samráði við heilbrigðisráðherra ákveðið hvaða hópar munu njóta forgangs við bólusetningu við COVID-19.

Bólusetning vegna COVID-19 hófst á Íslandi þriðjudaginn 29.desember 2020. Hér er hægt að fylgjast með stöðunni á bólusetningu á Íslandi.

Í þessari viku fá þeir sem fyrst voru bólusettir seinni bólusetninguna og einnig verður bólusett í elstu aldurshópunum, þá sem þurfa mesta þjónustu. Áfram verður bólusett í elstu aldurshópum, einstaklinga yfir 70 ára og framlínustarfsmenn. Að þessu sinni er einnig verið að bólusetja þá einstaklinga yngri er 70 ára með undirliggjandi áhættuþætti.

Sóttvarnalækni er heimilt að víkja frá neðangreindri forgangsröðun ef nauðsynlegt er, svo sem vegna stöðu faraldursins hverju sinni eða tegund bóluefnis, en skal taka mið af þeirri forgangsröðun sem kveðið er á um í reglugerðinni.

Þeir sem hafa fengið staðfest COVID-19 með PCR greiningar prófi eða mótefnamælingu þurfa ekki að fara í bólusetningu.

Hópur 1
Heilbrigðisstarfsfólk og annað starfsfólk sem starfar á bráðamóttökum og gjörgæsludeildum sjúkrahúsa Landspítala og gjörgæsludeild Sjúkrahússins á Akureyri.
Hópur 2
Heilbrigðisstarfsfólk á COVID-19 göngudeild og legudeildum fyrir sjúklinga sem smitast hafa af COVID-19.
Hópur 3
Einstaklingar sem dvelja á hjúkrunar- og dvalarheimilum og öldrunardeildum sjúkrahúsa.
Hópur 4
Sjúkraflutningamenn, bráðatæknar, starfsmenn Landhelgisgæslunnar, starfsmenn slökkviliðsins, fangaverðir, útkalls lögreglumenn.
Hópur 5
Heilbrigðisstarfsfólk sem sinna sjúklingum með beinum hætti og nauðsynlegt er að fái bólusetningu.
Hópur 6
60 ára og eldri.
Hópur 7
Einstaklingar með undirliggjandi langvinna sjúkdóma sem eru í sérstökum áhættuhópi.
Hópur 8
Starfsfólk leik- grunn- og framhaldsskóla og tiltekið starfsfólk félags- og velferðarþjónustu.
Hópur 9
Einstaklingar sem eru í viðkvæmri stöðu vegna félagslegra- og efnahagslegra aðstæðna.
Hópur 10
Allir aðrir sem óska bólusetningar.

Hvernig verður skipulag bólusetningarinnar?

Boðun og skráning

Einstaklingar í forgangshópum verða boðaðir í bólusetningu með skilaboðum frá heilsugæslustöðvum (t.d. með SMS-skilaboðum eða með skilaboðum á Heilsuveru) þar sem fram kemur hvar og hvenær viðkomandi á að mæta. Ekki verður hægt að panta tíma í bólusetningu.

Þeir aðilar sem ekki hafa tök á að taka við rafrænum boðum í gegnum Heilsuveru eða öðrum rafrænum aðferðum munu fá boð eftir öðrum leiðum. Slíkt verður auglýst betur síðar.

Embætti landlæknis hefur þróað tölvukerfi sem mun styðja við bólusetningar. Í kerfinu er haldið utan um alla forgangshópa, boðun í bólusetningar, upplýsingar um bóluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólks, auk eftirlits með að hver og einn einstaklingur sé fullbólusettur. Þannig heldur kerfið utan um feril bólusetninga og skráir beint inn í bólusetningargrunn sóttvarnalæknis.

Starfsfólk og sjúklingar á sjúkrahúsum verða bólusettir á sjúkrahúsum. Íbúar og starfsmenn hjúkrunarheimila og sambýla verða bólusettir á heimilum. Upplýsingar um staðsetningu bólusetninga fyrir aðra hópa verða birtar þegar það liggur fyrir hvenær hægt verður bólusetja þá.

  • Einstaklingar verða boðaðir í bólusetningu skv. forgangslista.
  • Ekki verður hægt að panta tíma í bólusetningu.
  • Tölvukerfi heldur utan um alla forgangshópa, boðun í bólusetningar, upplýsingar um bóluefni, skráningu og eftirlit með að einstaklingur hafi verið bólusettur að fullu.
  • Bóluefni verður dreift til afhendingastaða á landinu þar sem heilsugæslan ber ábyrgð á framkvæmd bólusetninga á þjónustusvæði sínu.
  • Einstaklingar í forgangshópum verða boðaðir með skilaboðum í Heilsuveru þar sem fram kemur hvar og hvenær viðkomandi á að mæta.
  • Staðsetning bólusetninga fyrir aðra hópa verður kynnt þegar liggur fyrir hvenær þeir fá bólusetningu.
  • Að öllu jöfnu þarf að bólusetja einstaklinga tvisvar með sama bóluefninu með 3 vikna millibili, eftir leiðbeiningum framleiðanda.
  • Aukaverkanir. Almenningur og heilbrigðisstarfsfólk getur tilkynnt um aukaverkanir af völdum bóluefnis á vef Lyfjastofnunnar.