Zwiedzanie Islandii

Granice Islandii są otwarte dla mieszkańców i obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, lecz do 15 czerwca 2020 obowiązują ograniczenia podróżowania przez zewnętrzne granice strefy Schengen. Od 15 czerwca przyjeżdżający będą mieli możliwość wykonania wymazu na granicy zamiast odbywania 14-dniowej kwarantanny.

Przed podróżą

Pasażerowie zobowiązani są przed przyjazdem wypełnić formularz wstępnej rejestracji [na covid.is], w którym znajdują się m.in. informacje o imieniu i nazwisku, numerze ewidencyjnym / dacie urodzenia, numerze lotu, okresie pobytu, miejscach pobytu i numerze telefonu używanym podczas przebywania na Islandii. Ponadto pasażerowie udzielają odpowiedzi w jakich krajach ostatnio.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla lotnisk, linii lotniczych oraz portów

Trwają ostatnie prace nad instrukcjami dla operatorów lotniczych, lotnisk i załóg w sprawie postępowania przeciwepidemicznego na lotniskach i na pokładach samolotów, w oparciu o kryteria EASA-ECDC. Ich przestrzeganie będzie dla pasażerów obowiązkowe. W przygotowaniu są również porównywalne wytyczne dla portów, agentów morskich i załóg statków.

Działania przeciwepidemiczne na granicach

Pasażerowie są informowani w formularzu wstępnej rejestracji po przyjeździe do kraju, że muszą wybrać między odbyciem dwutygodniowej kwarantanny lub poddaniu się badaniu PCR, czyli oznaczeniu kwasów nukleinowych (ang. Polymerase Chain Reaction), mającemu na celu wykrycie wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Wyłączone z tego obowiązku są dzieci urodzone po lub w  roku 2005 lub później, osoby, które przebywały poza zagrożonymi regionami przez 14 dni przed przyjazdem, oraz załogi samolotów i statków transportowych zamieszkałe na Islandii. W obecnej sytuacji nie będzie możliwości okazywania po przyjeździe zaświadczeń o wynikach wcześniejszych testów PCR. Osoby, u których potwierdzono zarażenie na Islandii, są jak dotychczas zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po ponownym przyjeździe do kraju.

Lotniska i porty

Wymazy będą oferowane na lotnisku w Keflavík oraz w Seyðisfjörður. Pasażerowie przybywający na inne lotniska międzynarodowe (Akureyri, Egilsstaðir, Reykjavík) oraz do portów muszą udać się na pobranie wymazu do lokalnej poradni opieki zdrowotnej. Wcześniejsza rejestracja zwiększy świadomość pasażerów, skróci czas oczekiwania na lotniskach, uprości przeprowadzanie wymazu i pomoże przy tropieniu zarażonych osób w razie potrzeby.

Informacje o testach na granicach

Od 15 czerwca będzie możliwość wykonania bezpłatnego testu PCR przy przekraczaniu granicy. Od 1 lipca będzie natomiast obowiązywać opłata 9 000 ISK za jeden test w przypadku wcześniejszej rejestracji lub 11 000 ISK w razie płatności przy przylocie, jednak nie więcej niż 22 000 ISK od osoby w ciągu 30 dni. Po badaniu podróżni mogą kontynuować podróż na zarejestrowany adres (podany w formularzu wstępnej rejestracji). Podczas oczekiwania na wyniki podróżni są proszeni o stosowanie się do poniższych wytycznych. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku testu.

Zakłada się, że czas oczekiwania na pobranie wymazu na granicy będzie wynosił poniżej jednej godziny. Po pobraniu pasażerowie przyjeżdżający mogą udać się do zarejestrowanego miejsca pobytu podanego na formularzu wcześniejszej rejestracji. Pasażerowie nie muszą przebywać na kwarantannie do otrzymania wyniku testów, lecz należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego oraz dbać o zdrowie swoje i innych osób. Zakłada się, że pasażerowie otrzymają informacje o wynikach testu w ciągu doby, zazwyczaj tego samego dnia, lub jeśli przyjazd ma miejsce po godzinie 17, dnia następnego. Informacje o wyniku będą dostępne w aplikacji do tropienia zakażeń, Rakning C-19, przez heilsuvera lub przez wiadomość SMS. Informacje o wynikach pozytywnych będą przekazywane telefonicznie. Jest niezwykle istotne, by dało się skontaktować się ze wszystkimi pasażerami przybywającymi, żeby przekazać im wyniki testu.

W oczekiwaniu na wyniki testów

Pasażerowie przybywający do kraju nie muszą przebywać na kwarantannie do otrzymania wyniku testów, lecz należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego oraz dbać o zdrowie swoje i innych osób. Należy myć ręce i/lub używać środków do dezynfekcji rąk, unikać dotykania często używanych powierzchni, unikać dotykania twarzy (oczu, ust i nosa) nieumytymi rękoma i ograniczyć bliskie kontakty z innymi osobami (zachowywać w miarę możliwości 2-metrowy dystans). Uprasza się pasażerów, aby jak najmniej się przemieszczali i ograniczali w miarę możliwości korzystanie z komunikacji publicznej (np. lepiej korzystać z taksówki lub auta z wypożyczalni niż z autobusu lub lotu krajowego).

Procedura dla osób zarażonych

Pozytywny wynik testu po przyjeździe do kraju może, odpowiednio do okoliczności, prowadzić do wykonania kolejnych badań w celu ustalenia, czy jest to aktywne zakażenie. Jeśli tak się okaże, dana osoba musi udać się na izolację. Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego zorganizowania sobie pobytu w lokalu, który odpowiada wytycznym o lokalach dla osób w izolacji, powinny przebywać w państwowym izolatorium bez ponoszenia kosztów. Zarażone osoby powinny udzielić zespołowi ds. wykrywania zakażeń informacji o osobach, z którymi miały kontakt do dwóch dni przed wystąpieniem objawów, lub od momentu zdiagnozowania zakażenia u osób bezobjawowych.

Informacje dla osób, które zdecydują się odbyć kwarantannę

Informacje o kwarantannie znajdują się na stronie covid.is. Zwraca się uwagę, że złamanie kwarantanny lub izolacji może podlegać karze grzywny i podjęciu przez władze działań, aby zapobiec łamaniu przepisów.

Procedura dla osób skierowanych na kwarantannę

Negatywny wynik testu na granicy nie wyklucza, że osoba może zostać skierowana na kwarantannę, jeśli okaże się, że była narażona na zakażenie, np. jeżeli przebywała w pobliżu zarażonej osoby w samolocie.

Zespół ds. wykrywania zakażeń kontaktuje się z osobami, które przebywały w pobliżu zarażonej osoby do dwóch dni przed wystąpieniem objawów, tj. miały z nią kontakt ponad 15 minut w odległości poniżej 2 metrów, zetknęły się z nią bezpośrednio lub przebywały w pobliżu zakażonej osoby w samolocie (zasadniczo 2 rzędy siedzeń w każdą stronę). Osoby te mogą zostać skierowane na kwarantannę, jeśli uzna się, że miały styczność z osobą zakaźną. Zagraniczni obywatele, którzy nie mają możliwości samodzielnego zorganizowania sobie pobytu w lokalu, który odpowiada wytycznym o lokalach dla osób w kwarantannie, powinni przebywać w państwowym izolatorium bez ponoszenia kosztów.

Osoby potrzebujące opieki medycznej

Diagnoza, terapia i kontrola chorób podlegających zgłoszeniu, w tym COVID-19, jest dla pacjentów bezpłatna. Nie dotyczy to dobrowolnego wykonania testu na COVID-19.

Podczas pobytu

Zachęca się wszystkich do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, tj. mycia rąk, dezynfekcji i zachowywania 2-metrowego odstępu oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dot. przeciwdziałania epidemii.

Testy PCR u osób bezobjawowych nie są nieomylne, jeśli chodzi o diagnozowanie wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Zachęca się pasażerów do zainstalowania i używania aplikacji Rakning C-19. Zawiera ona dokładne informacje o COVID-19 i możliwościach skontaktowania się z służbą zdrowia. Zachęca się również do śledzenia strony covid.is. Znajdują się tam zawsze najnowsze informacje oraz ogłoszenia dla podróżnych.

Podróżni zachęcani są do dbania o swoje zdrowie. Osoby, które zachorują, lub uważają, że mają objawy COVID-19, mogą skontaktować się z dyżurem Læknavaktin przez aplikację Rakning C-19, covid.is, heilsuvera.is, pod numerem telefonu 1700 lub +354 544 4113 (dla telefonów z zagranicy).

Zaleca się, aby wszyscy w miarę możliwości zachowywali 2-metrowy dystans podczas kontaktów z innymi ludźmi. Utrzymanie odstępu jest ważne ze względów przeciwepidemicznych i wszystkie osoby, które tego sobie życzą, powinny mieć możliwość zachowania takiego dystansu.

Tengt efni