Obowiązujące ograniczenia

Rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń z powodu pandemii wchodzi w życie z dniem 25 lipiec 2021 r. i obowiązuje do 13 sierpień  2021 r. włącznie.

Rozporządzenie nie dotyczy międzynarodowych lotnisk i portów ani też samolotów i statków na trasach międzynarodowych oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także podmiotów świadczących usługi medyczne, domów opieki i podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Ograniczenie dotyczące liczby osób oraz zasada zachowania dystansu społecznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2016 lub później.

Liczba osób, odległości między osobami, noszenie maseczek

Ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach

W jednym miejscu publicznym lub prywatnym może przebywać równocześnie, z pewnymi ograniczeniami, maksymalnie 200 osób.

Dzieci Ograniczenia dotyczące liczby dzieci, zasady zachowania dystansu oraz obowiązek noszenia maseczek nie dotyczą dzieci urodzonych w 2016 roku lub później. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2006 roku lub później.

Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promów pasażerskich ani pracy jednostek reagowania, takich jak policja, straż pożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy ochrony zdrowia. Ponadto przepisy te nie mają zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, parlamentu (Alþingi), Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz sądów w przypadku wykonywania władzy sądowniczej.

Zasady dystansu społecznego

We wszystkich miejscach pracy i przy wszystkich innych czynnościach należy zapewnić 1 metry odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane.

Noszenie maseczek

Maseczki należy nosić wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania 1 metrów odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane. Wyjątek stanowią niektóre wydarzenia, podczas których przydzielane są konkretne miejsca. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2006 roku lub później.

W środkach transportu publicznego, sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Maseczki należy również nosić, gdy nie jest możliwe zachowanie 1 metrów odstępu od innych osób. Dotyczy to między innymi ośrodków zdrowia, lotów krajowych i podróży promem, transportu publicznego, taksówek i autokarów, kursów jazdy i szkoleń lotniczych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów masażu, salonów tatuażu, salonów pielęgnacji psów, solariów lub podobnych miejsc czy sytuacji. Maseczki powinny zakrywać usta i nos.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są osoby, które chorowały na COVID-19 i zakończyły izolację. Ponadto osoby, które nie rozumieją lub nie są wystarczająco dojrzałe, aby prawidłowo nosić maseczkę lub nie są w stanie tego robić z innych powodów, na przykład ze względów zdrowotnych, są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.

Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

W aptekach, sklepach spożywczych i innych sklepach na każde dostępne 10 m2 może znajdować się 5 klientów (maksymalnie 200 osób jednocześnie), pod warunkiem, że jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1 metrów pomiędzy niezwiązanymi ze sobą osobami.

Podczas widowisk, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych na scenie może znajdować się maksymalnie 100 osób zarówno podczas prób, jak i występów. Na widowni może znajdować się do 200 widzów zajmujących miejsca siedzące. Widzowie muszą nosić maseczki. Miejsca powinny być numerowane i przypisane do konkretnego widza. Sprzedawanie lub oferowanie żywności i napojów podczas przerw jest zabronione. Powyższe ograniczenia liczbowe dotyczą również dzieci urodzonych w 2006 r. lub później.

W uroczystościach religijnych i spotkaniach związków wyznaniowych może brać udział maksymalnie 200 osób, natomiast w przypadku pogrzebów maksymalnie 200 osób. Ogólne ograniczenia dotyczą styp, bierzmowań i podobnych wydarzeń, tj. 200 osób na tym samym obszarze.

Restauracje, w których dozwolone są napoje alkoholowe mogą pozostać otwarte do godziny 23.00 we wszystkie dni tygodnia przy maksymalnej liczbie 100 klientów w każdym pomieszczeniu i musi być przestrzegana zasada zachowania odległości 1 metrów. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani według nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Napoje alkoholowe muszą być podawane gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 24.00.

Kluby nocne i bary mogą być otwarte do godziny 23.00 we wszystkie dni tygodnia z zachowaniem limitu do 100 osób w każdym pomieszczeniu. Napoje alkoholowe muszą być podawane gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani według nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 24.00.

Salony gier mogą być otwarte do godziny 23.00 we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem limitu do 100 osób w każdym pomieszczeniu. Napoje alkoholowe muszą być podawane gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 24.00.

Baseny zostają otwarte przy zachowaniu 75% maksymalnej dozwolonej liczby osób. Do liczby gości nie wlicza się dzieci urodzonych w 2016 roku lub później.

Uzdrowiska i ośrodki aktywności fizycznej zostają otwarte przy 75% dopuszczalnej maksymalnej liczby osób. Uzdrowiska i ośrodki sportowe mogą być otwarte tylko dla grup zorganizowanych, których uczestnicy są zarejestrowani. Ośrodki takie muszą zapewnić przerwy między treningami, aby umożliwić dezynfekcję sprzętu i innych dotykanych powierzchni. W trakcie tego samego treningu grupowego uczestnicy nie mogą wymieniać się między sobą sprzętem. Przed treningiem i po nim sprzęt musi zostać zdezynfekowany.

Zajęcia sportowe ÍSÍ

Zajęcia sportowe w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, są dozwolone. Maksymalna liczba osób w każdym pomieszczeniu wynosi 100 osób. Należy zastosować środki zapobiegawcze, a wspólny sprzęt dezynfekować po użyciu. Wentylacja musi spełniać dopuszczalne normy, a pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych są dozwolone. Na widowni może znajdować się do 200 widzów zajmujących miejsca siedzące. Widzowie muszą nosić maseczki. Miejsca siedzące muszą być numerowane i przypisane do konkretnego widza oraz zawierać takie informacje jak imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości oraz numer telefonu widza.

W przypadku sportów, które nie polegają Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i Stowarzyszeniu Sportu Islandii (ÍSÍ), zostaną ustanowione oddzielne zasady lub podobne wytyczne w celu zapewnienia zgodności z tymi samymi wytycznymi, które dotyczą porównywalnych dyscyplin sportowych w ramach stowarzyszenia.

Zakłady pracy, sklepy, budynki użyteczności publicznej i zakłady usługowe

Zastosowanie mają zasady zachowania dystansu 1 metrów oraz limitu osób w jednym miejscu. Między wydzielonymi strefami nie powinno być żadnego kontaktu (przemieszczania się osób).

Zapobieganie zakażeniom

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.

Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Za pomocą oznaczeń i plakatów należy przypominać klientom, interesantom oraz pracownikom o indywidualnych sposobach zapobiegania zakażeniom.

W sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na typowe pytania dotyczące pandemii, dróg zakażenia, kwarantanny, izolacji oraz szczepień.

Powiązana zawartość