Kwarantanna

Kwarantannę stosuje się u osób z podejrzeniem infekcji, ale niewykazujących jeszcze objawów.

Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej

Przestrzeganie Instrukcji dla osób poddanych kwarantannie domowej jest bardzo ważne. Inne osoby w Twoim gospodarstwie domowym, które również były narażone na zakażenie wirusem powodującym COVID-19, mogą zostać poddane kwarantannie w Twoim gospodarstwie domowym w tym samym czasie co Ty.

Osoby, które zostały poddane kwarantannie na polecenie organów opieki zdrowotnej, mogą podać swoje dane osobowe na stronie heilsuvera.is i otrzymać zaświadczenie potwierdzające kwarantannę. Zaświadczenie to wydaje się bezpłatnie. Na stronie heilsuvera.is mogą zarejestrować się wyłącznie osoby posiadające tzw. identyfikator elektroniczny (e-ID). Aby uzyskać więcej informacji na temat kwarantanny, skontaktuj się ze swoją placówką opieki zdrowotnej lub skorzystaj z opcji czatu na stronie heilsuvera.is.

Obejrzyj film edukacyjny na temat kwarantanny, w którym wyjaśniono jej zasady.

Przystępne informacje na temat koronawirusa.

Kiedy inne osoby w Twoim domu przechodzą kwarantannę, a Ty nie

Jeśli ktokolwiek w Twoim gospodarstwie domowym był narażony na zakażenie COVID-19 i poddał się kwarantannie domowej, powinieneś opuścić miejsce zamieszkania i przenieść się gdzie indziej, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie chcesz opuszczać swojego miejsca zamieszkania lub nie masz takiej możliwości, należy jak najbardziej ograniczyć kontakt z osobą, która przechodzi kwarantannę.

Zaświadczenie potwierdzające kwarantannę

Aby móc otrzymać zaświadczenie potwierdzające kwarantannę, należy zostać zarejestrowanym na kwarantannie (przez służby opieki zdrowotnej lub zespół śledzący).

Osoby posiadające identyfikator elektroniczny mogą same zarejestrować się na kwarantannie na stronie heilsuvera.is (nie dotyczy kwarantanny dobrowolnej). Osoby nieposiadające identyfikatora elektronicznego mogą skontaktować się z lokalną placówka opieki zdrowotnej.

Po rejestracji na kwarantannie można złożyć wniosek o zaświadczenie potwierdzające kwarantannę na stronie heilsuvera.is, korzystając z elektronicznego identyfikatora. Zaświadczenie potwierdzające izolację należy uzyskać od lekarza.

Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii

Wszystkie osoby przybywające do Islandii z obszarów ryzyka są zobowiązane do poddania się kwarantannie, niezależnie od długości planowanego pobytu w Islandii lub celu wizyty. Kwarantanna trwa 14 dni, ale w przypadku poddania się testowi przesiewowemu w dniu przyjazdu i ponownemu testowi w piątym dniu kwarantanny, kwarantanna związana z przyjazdem z obszaru ryzyka może zostać skrócona. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Zasady odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii.

Kwarantanna związana z zatrudnieniem

Podobnie jak dotychczas, epidemiolog może zezwolić podlegającym kwarantannie osobom (indywidualnie lub grupowo), które przyjeżdżają do Islandii w celu wykonywania pracy lub określonych zadań, na poddanie się kwarantannie związanej z zatrudnieniem zamiast kwarantanny domowej. W czasie kwarantanny związanej z zatrudnieniem dana osoba może podróżować tylko do i z miejsca pracy. Zasady dotyczące kwarantanny związanej z zatrudnieniem pozostają bez zmian.

Tengt efni