Kwarantanna

Kwarantannę stosuje się u osób z podejrzeniem infekcji, które jeszcze nie wykazują objawów. Izolację stosuje się wobec pacjentów z objawami choroby zakaźnej.

Kwarantanna obowiązuje w następnych przypadkach:

Kontakt z osobą z COVID-19
Inny domownik przebywa na kwarantannie, a Ty nie możesz przebywać w innym miejscu.
Twoje dziecko przebywa na kwarantannie.
Powrót z obszarów wysokiego ryzyka za granicą.

W następujących przypadkach kwarantanna nie obowiązuje:

Kontakt z osobą, która musi przejść na kwarantannę
Twój sąsiad jest zakażony (np. w tym samym budynku), ale nie doszło do kontaktu z nim.
Wracasz z obszaru wysokiego ryzyka, ale masz zaświadczenie o szczepieniu. Nadal musisz poddać się kwarantannie, dopóki nie otrzymasz negatywnego wyniku testu na granicy. W przypadku braku wiadomości w ciągu 24 godzin, można uznać, że wynik testu jest negatywny.
Wracasz z obszaru wysokiego ryzyka, ale masz zaświadczenie o przebytym zakażeniu. Nadal musisz poddać się kwarantannie, dopóki nie otrzymasz negatywnego wyniku testu na granicy.
Powrót z kraju, który nie jest obszarem wysokiego ryzyka. (Grenlandia).

Kwarantanna domowa

Ważne jest przestrzeganie wytycznych dotyczących kwarantanny w domu. Miejsce kwarantanny musi być odpowiednie do jej odbywania,a osoby objęte kwarantanną muszą pozostać w nim przez czas jej trwania.

Podczas kwarantanny

Jeśli jeden z domowników przechodzi kwarantannę, to wszyscy pozostali domownicy również muszą się poddać kwarantannie lub pozostać w innym miejscu. Osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą opuścić domu, również muszą odbyć kwarantannę. Wszystkie osoby przebywające w domu na kwarantannie muszą zarejestrować się na formularzu, który można znaleźć w sekcji Mínar síður na stronie heilsuvera.is
Kontakt z innymi osobami jest zabroniony. Z tego względu osoba objęta kwarantanną może potrzebować pomocy w zakresie niezbędnych zakupów itp.
W przypadku kwarantanny domowej znajomi lub krewni mogą zadbać o zaopatrzenie i pozostawić je przy drzwiach wejściowych, ale nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z osobą objętą kwarantanną.
Jeżeli całe gospodarstwo domowe zostanie poddane kwarantannie, znajomi lub krewni mogą pomóc z zakupami, zostawiając je przy drzwiach wejściowych. Jeżeli na danym obszarze możliwa jest dostawa żywności i innych niezbędnych zakupów, podczas kwarantanny można skorzystać z tej usługi. Osoba poddana kwarantannie powinna wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że przebywa na kwarantannie, a przesyłka powinna zostać pozostawiona przed drzwiami wejściowymi.
Jeżeli u osoby objętej kwarantanną wystąpią objawy zakażenia COVID-19, osoba ta powinna niezwłocznie wykonać test (można skorzystać z prywatnego samochodu lub taksówki, przy czym należy zaznaczyć, że dana osoba jest objęta kwarantanną).

Szczegółowe instrukcje dotyczące odbywania kwarantanny w domu.

Miejsce zamieszkania wykorzystywane do celów kwarantanny musi spełniać między innymi następujące kryteria:

Indywidualny pokój lub indywidualny lokal dla rodziny.
Oddzielna toaleta dla każdego pokoju/lokalu.
Dla każdej osoby dostępne musi być łóżko/materac lub każda osoba musi mieć takie wyposażenie ze sobą. Lokal dla rodziny musi być wystarczająco duży, aby zachować odległość metra między łóżkami.
Oddzielne pomieszczenia do przyrządzania/spożywania posiłków.
Inne osoby nie mogą przebywać w tym samym lokalu/mieszkaniu/pokoju, chyba że podlegają takim samym zasadom kwarantanny.

Osoby, które nie mogą przebywać w miejscu zakwaterowania spełniającym powyższe wymogi, w trakcie swojej kwarantanny muszą przebywać w publicznym ośrodku kwarantanny. Dopuszczalny jest jednak jeden nocleg w pobliżu miejsca przekroczenia granicy Islandii w miejscu odpowiednim na kwarantannę przed wyruszeniem w dalszą podróż do docelowego miejsca pobytu. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się między miejscem zakwaterowania lub pomiędzy różnymi miejscami w Islandii bez potrzeby oraz ważne jest zgłaszanie wszelkich wyjazdów do Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, np. za pośrednictwem czatu online pod adresem covid.is.

Dzieci na kwarantannie

Rozłąka z przyjaciółmi i krewnymi podczas kwarantanny jest trudna dla wielu z nas. Doświadczenie to jest jeszcze trudniejsze dla dzieci, szczególnie małych, które nie do końca rozumieją, dlaczego musimy stosować takie środki. Dostępne są wytyczne i propozycje dla rodziców/opiekunów dzieci, które mogą być pomocne w organizowaniu zajęć w czasie kwarantanny i wyjaśnianiu dzieciom, czym ona jest. Dodatkowo przygotowano także instrukcje dla rodziców/opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach opiekuńczych na czas kwarantanny.

Potwierdzenie/zaświadczenie o odbywaniu kwarantanny

Wydanie potwierdzenia/zaświadczenia jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba jest zarejestrowana jako objęta kwarantanną. Kwarantanna została nałożona w związku z podróżą lub zarejestrowaniem na kwarantannie przez lokalny ośrodek zdrowia lub zespół ds. monitorowania, zgodnie z instrukcjami Głównego Epidemiologa. Film przedstawiający, w jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, jest dostępny na heilsuvera.is. Osoby, które muszą zostać objęte kwarantanną, mogą zarejestrować informacje na ten temat na stronie internetowej heilsuvera.is i otrzymać zaświadczenie. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie. Do rejestracji na stronie Heilsuvera wymagane jest elektroniczne ID.

Kwarantanna w pracy

Główny Epidemiolog, tak jak dotąd, może upoważnić pojedyncze osoby lub grupy osób, które są zobowiązane do poddania się kwarantannie i przyjechały do Islandii w celu wykonywania pracy lub realizowania określonych projektów, do odbywania kwarantanny w pracy zamiast w domu. Kwarantanna w pracy oznacza, że w jej okresie dana osoba może podróżować tylko do i z miejsca pracy. Regulacje dotyczące organizacji kwarantanny w pracy nie uległy zmianie.

Kwarantanna na czas dochodzenia epidemiologicznego

Kwarantanna na czas dochodzenia epidemiologicznego to okres kwarantanny stosowany w czasie podejmowania działań w celu monitorowania zakażenia. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w odniesieniu do kwarantanny do czasu ustalenia, czy konieczne jest jej utrzymanie. Czasami firmy lub organizacje podejmują decyzję o wysłaniu pracowników do domu w przypadku wykrycia zakażenia i wymagają od nich pozostania tam na czas prowadzenia dochodzenia i oceny sprawy, a niekiedy z takim żądaniem występuje zespół ds. dochodzenia epidemiologicznego. Nie wydaje się żadnych zaświadczeń w związku z nieobecnością w pracy z powodu kwarantanny na czas dochodzenia epidemiologicznego.

Jeżeli kwarantanna obejmuje inne osoby w gospodarstwie domowym oprócz Ciebie

Jeżeli ktoś w Twoim domu został zakażony i jest objęty kwarantanną domową, a Ty nie, nie powinieneś / nie powinnaś przebywać w tym samym miejscu. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz opuścić domu, musisz także poddać się kwarantannie i przestrzegać wszystkich związanych z nią zasad do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu i zwolnienia wszystkich domowników z kwarantanny.

Co można

Wybrać się na krótki spacer w pobliżu miejsca kwarantanny
Skorzystać z transferu lotniskowego z lotniska
Jechać prywatnym samochodem z lotniska
Jechać taksówką z lotniska
Udać się do lekarza, jednak najpierw należy zadzwonić

Czego nie można robić

Odwiedzać miejsc turystycznych
Odwiedzić miejsca erupcji wulkanu
Chodzić w zatłoczone miejsca
Korzystać z autobusu
Pojechać na przejażdżkę samochodem
Iść na zakupy
Mieszkać w kamperze / przyczepie kempingowej
Przebywać w hostelu

Podział na strefy kwarantanny

Podział na strefy kwarantanny to jedna z metod stosowanych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w Islandii. Instrukcje dotyczące podziału na strefy kwarantanny zostały wydane i obowiązują w odniesieniu do wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych stref kwarantanny. Główne zasady podziału na strefy kwarantanny:

Ograniczenia liczebności zgromadzeń są zależne od decyzji władz w danym momencie.
Należy przestrzegać zasady zachowania dystansu społecznego w wymiarze dwóch metrów między osobami, które nie mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym.
Między wydzielonymi strefami nie powinno być żadnego kontaktu (przemieszczania się osób).

We wszystkich obszarach obowiązuje zasada, według której goście nie powinni wchodzić do danego obszaru, jeżeli:

Są objęci kwarantanną.
Są objęci izolacją (również w czasie oczekiwania na wyniki testu).
Mają objawy COVID-19 (kaszel, gorączka, ból gardła, przeziębienie, ból głowy, bóle kości lub mięśni oraz zmęczenie).

Przystępne informacje na temat koronawirusa są dostępne tutaj. Informacje zostały opracowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Powiązana zawartość