CO TO KWARANTANNA

Musisz poddać się kwarantannie, jeśli istnieje możliwość, że byłeśnarażony na zakażenie się wirusem powodującym COVID-19, nawet jeśli nie maszżadnych objawów choroby

Istnieje możliwość, że byłeś narażony na zakażenie wirusem powodującymCOVID-19, jeśli byłeś w bliskimkontakcie z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19.

Inne osoby w Twoim gospodarstwie domowym, które również były narażone nazakażenie wirusem powodującym COVID-19, mogą zostać poddane kwarantannie wTwoim gospodarstwie domowym w tym samym czasie co Ty. Ważne jest przestrzeganiewytycznych dotyczących kwarantanny w domu (samokwarantanny).  

W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim lekarzem lub witryną czatu online w służbie zdrowia, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące kwarantanny. 

Informacje w prostym języku o korona-wirusie

Kiedy inne osoby w Twoim domu przechodzą kwarantannę, a Ty nie

Jeśli ktokolwiek w Twoim gospodarstwie domowym był narażony na zakażenieCOVID-19 i poddał się kwarantannie w domu (samokwarantannie), powinieneśopuścić miejsce zamieszkania i przenieść się gdzie indziej, jeśli jest tomożliwe. Jeśli nie chcesz opuszczać swojego miejsca zamieszkania lub nie masztakiej możliwości, należy jak najbardziej ograniczyć kontakt z osobą, któryzostała poddana kwarantannie.

Kwarantanna z powodu ewentualnego zakażenia wirusem powodującym COVID-19trwa przez 14 dni od ostatniej możliwej infekcji lub do momentu wystąpienia udanej osoby objawów choroby. Jeśli zaczniesz odczuwać objawy choroby i zostaniepotwierdzone, że jesteś zakażony, musisz zastosować się do wytycznych dotyczących izolacji w domu (samoizolacja).

Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej

 Potwierdzenie /zaświadczenie o kwarantannie

Osoby przebywające na kwarantannie muszą ją zarejestrować, aby móc otrzymać o niej potwierdzenie /zaświadczenie. Zgodnie z zaleceniami lekarza kwarantanny to te osoby, które zostały poddane kwarantannie z powodu podróży, skierowanie na nią przez zespół opieki zdrowotnej lub zespół monitorujący.

Osoby z elektronicznym identyfikatorem mogą zarejestrować kwarantannę na heilsuvera.is (nie kwarantanna, na którą udaliśmy się sami). Jeśli osoby nie mają elektronicznego dokumentu tożsamości, zgłaszają kwarantannę w swoim ośrodku zdrowia.

Po zakończeniu rejestracji możesz złożyć wniosek o zaświadczenie/ potwierdzenie kwarantanny na heilsuvera.is przez użycie identyfikatora elektronicznego. Zaświadczenie o izolacji należy uzyskać od lekarza.

Tengt efni