KWARANTANNA I ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Musisz poddać się kwarantannie, jeśli istnieje możliwość, że byłeśnarażony na zakażenie się wirusem powodującym COVID-19, nawet jeśli nie maszżadnych objawów choroby

Istnieje możliwość, że byłeś narażony na zakażenie wirusem powodującymCOVID-19, jeśli byłeś w bliskimkontakcie z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19.

Inne osoby w Twoim gospodarstwie domowym, które również były narażone nazakażenie wirusem powodującym COVID-19, mogą zostać poddane kwarantannie wTwoim gospodarstwie domowym w tym samym czasie co Ty. Ważne jest przestrzeganiewytycznych dotyczących kwarantanny w domu (samokwarantanny).  

W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim lekarzem lub witryną czatu online w służbie zdrowia, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące kwarantanny. 

Informacje w prostym języku o korona-wirusie

Kiedy inne osoby w Twoim domu przechodzą kwarantannę, a Ty nie

Jeśli ktokolwiek w Twoim gospodarstwie domowym był narażony na zakażenieCOVID-19 i poddał się kwarantannie w domu (samokwarantannie), powinieneśopuścić miejsce zamieszkania i przenieść się gdzie indziej, jeśli jest tomożliwe. Jeśli nie chcesz opuszczać swojego miejsca zamieszkania lub nie masztakiej możliwości, należy jak najbardziej ograniczyć kontakt z osobą, któryzostała poddana kwarantannie.

Kwarantanna z powodu ewentualnego zakażenia wirusem powodującym COVID-19trwa przez 14 dni od ostatniej możliwej infekcji lub do momentu wystąpienia udanej osoby objawów choroby. Jeśli zaczniesz odczuwać objawy choroby i zostaniepotwierdzone, że jesteś zakażony, musisz zastosować się do wytycznych dotyczących izolacji w domu (samoizolacja).

Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej

 Potwierdzenie /zaświadczenie o kwarantannie

Osoby przebywające na kwarantannie muszą ją zarejestrować, aby móc otrzymać o niej potwierdzenie /zaświadczenie. Zgodnie z zaleceniami lekarza kwarantanny to te osoby, które zostały poddane kwarantannie z powodu podróży, skierowanie na nią przez zespół opieki zdrowotnej lub zespół monitorujący.

Osoby z elektronicznym identyfikatorem mogą zarejestrować kwarantannę na heilsuvera.is (nie kwarantanna, na którą udaliśmy się sami). Jeśli osoby nie mają elektronicznego dokumentu tożsamości, zgłaszają kwarantannę w swoim ośrodku zdrowia.

Po zakończeniu rejestracji możesz złożyć wniosek o zaświadczenie/ potwierdzenie kwarantanny na heilsuvera.is przez użycie identyfikatora elektronicznego. Zaświadczenie o izolacji należy uzyskać od lekarza.

Zachowaj ostrożność, dopóki nie otrzymasz wyników testu

Z doświadczenia wynika, że największe ryzyko przeniesienia zakażenia do kraju występuje w przypadku osób zamieszkałych na Islandii lub posiadających tu gęstą sieć kontaktów, które przyjeżdżają z zagranicy i spotykają się z licznymi grupami, nie wiedząc, że są zakażone COVID-19. Dlatego wprowadzono specjalne przepisy dla osób pasujących do tej definicji. Przepisy zostały ustanowione, żeby ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się zakażenia, jednak bez obligowania ludzi do przestrzegania wszystkich ograniczeń wiążących się z kwarantanną. Przepisy ułatwiają również reakcję w przypadku wykrycia zakażenia.

Jeśli wirus nie zostanie wykryty podczas testu (wynik będzie negatywny), musisz po powrocie zachować rygor sanitarny przez 4-6 dni, do otrzymania wyników kolejnego testu. W tym czasie:

nie możesz chodzić na spotkania lub przyjęcia, na których przebywa więcej niż 10 osób.
nie możesz mieć kontaktu z ludźmi, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania / grupie wrażliwej.
musisz zachowywać 2-metrowy odstęp w kontaktach z innymi.
nie powinieneś witać się uściskiem dłoni i unikać przytulania się.
powinieneś szczególnie dbać o indywidualną ochronę przez zakażeniem.
możesz korzystać z komunikacji publicznej.
możesz jeździć samochodem.
możesz chodzić do sklepów.
możesz spotykać się z przyjaciółmi i znajomymi, zachowując powyższe ograniczenia.

Jeśli wynik drugiego testu będzie negatywny, zostaniesz zwolniony z reżimu sanitarnego,  natomiast osoby z wynikiem pozytywnym zostaną poddane izolacji.

Testy na granicy i szczególne środki ostrożności po powrocie w związku z COVID-19 - Instrukcje dla pracodawców, handlu i usług

Pasażerowie podróżujący do Islandii są zobligowani do zarejestrowania się przed przyjazdem w związku z oficjalnymi przepisami dot. COVID-19. Osoby, które przebywały w określonych strefach ryzyka, muszą wybrać między

14-dniową kwarantanną

lub

wykonaniem testu wykrywającego wirusa powodującego COVID-19. Wykonywanie badań u osób, który wybrały tę opcję, odbywa się na posterunku granicznym, a niektóre osoby muszą dodatkowo wykonać kolejny test po 5 dniach. Opłata za wykonanie testu jest taka sama niezależnie od tego, czy wykonuje się jedno badanie przy przyjeździe, czy dwa z 5-dniowym odstępem.

Instrukcje dla pracodawców, handlu i usług

Tengt efni