Co to izolacja


Potwierdzonezakażenie COVID-19 oznacza izolację


Izolacja jest wymagana w przypadku osób, u których potwierdzono zakażeniewirusem COVID-19 lub u osób, u których podejrzewa się wystąpienie takiegozakażenia, jednak niewymagających pobytu w szpitalu. Izolacja odbywa się w domu (samoizolacja), w miejscach wyznaczonych przez Departament Ochrony Ludności iZarządzania Kryzysowego lub przez system opieki zdrowotnej. W czasie izolacjipersonel podstawowej opieki zdrowotnej pozostanie z Tobą w codziennymkontakcie.

Informacje w prostym języku o korona-wirusie

Izolacjastanowi wyższy system ochrony niż kwarantannai wymaga bardziej rygorystycznego przestrzegania zasad niż w przypadkukwarantanny. Izolacja z powoduzakażenia wirusem powodującym COVID-19 trwa do 10 dni po ustąpieniu gorączki. Jeśli potwierdzono u Ciebie infekcję COVID-19, ale nie masz gorączki, po pewnymczasie zostaniesz poddany kolejnej analizie. Jeśli wynik analizy będzie negatywny,izolacja może zostać złagodzona.

Pozostali członkowie gospodarstwa domowego mogą zostać poddani kwarantannie wtym samym miejscu, jeśli nie chcą opuszczać domostwa, powinni jednak w miaręmożliwości ograniczyć kontakt z osobą znajdującą się w izolacji, najlepiejzachowując odległość co najmniej 1 do 2 metrów od niej. W przypadku gdy zachorujewięcej członków gospodarstwa domowego kwarantanna i ewentualna izolacja zostająprzedłużone.

Izolacja z powoduzakażenia wirusem powodującym COVID-19 trwa do 10 dni po ustąpieniu gorączki. Jeśli potwierdzono u Ciebie infekcję COVID-19, ale nie masz gorączki, po pewnymczasie zostaniesz poddany kolejnej analizie. Jeśli wynik analizy będzie negatywny,izolacja może zostać złagodzona.

Instrukcje dla osób poddanych izolacji domowej
 

Powiązana zawartość