محدودیت ها و قوانین لازم لاجرا

 

از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ دیگر هیچ محدودیتی در مورد تجمعات ‌و گردهمایی ها  بخاطر کووید ۱۹ در ایسلند اعمال نمی‌شود.

·    در مورد تعداد افراد در دورهمی ها هیچ محدودیتی وجودندارد.

·    قانون فاصله اجتماعی برداشته میشود.

·    زدن ماسک در هیچ‌‌ مکانی اجباری نیست.

·    محدودیت ها از همه مشاغل برداشته میشود، دیگر احتیاجی بهثبت نام و یا محدودیت ساعت کاری وجود ندارد.

 

ازمردم خواسته میشود که مراقبت بهداشت فردی در جلوگیری از بیماری باشند و اگر علایمیاز بیماری داشتند حتما آزمایش بدهند .

 

اپیدمیولوژی

سطحتمامی سطوح را به طور مرتب تمیز و ضدعفونی کنید به ویژه سطوح که بطور متداول توسطمردم لمس میشوند،مانند: دستگیره درها و دستگیره ها.

 

بایددر ورودی ها و سطوح تماسی مردم مایع ضدعفونی قرارداده شود به عنوان مثال درپیشخوان ها، صفحه های لمسی، سبد خرید.

 

سوالاتمتداول

پاسخسؤال‌های متداول در مورد همهگیری، راههای عفونت، قرنطینه، انزوا و واکسیناسیون

the pandemic, infection routes, quarantine, isolation and vaccinations.