محدودیت ها و قوانین لازم لاجرا

محدودیت های فعلی در جلسات و تجمعات

آیین نامه جدیدی که تجمعات  را به دلیل اپیدمی محدود می کند از ۲۴ فوریه ۲۰۲۱لازم الاجرا می شود و تا ۱۷ مارس ۲۰۲۱اعتبار دارد.

reglugerð um takmörkun á samkomum

این مقررات در مورد فرودگاه ها و بنادر بین المللی و همچنین هواپیماها و کشتی هایی که در سفرهای بین المللی و کشتی هایی که فعالیت های ماهیگیری انجام می دهند اعمال نمی شود.  این آیین نامه همچنین در مورد موسسات  مراقبت های بهداشتی ، خانه های سالمندان و سایر موسسات  مشابه اعمال نمی شود ، اما آنها باید قوانین ویژه ای در مورد پیشگیری از بیماری تعیین کنند.

محدودیت تعداد و محدودیت فاصله  در مورد کودکان متولد سال ۲۰۰۵ و قبل از آن (کودکان کوچکتر )، اعمال نمی شود.

آیین نامه خاصی برای کار در مدرسه وجود دارد و این آیین نامه از ۲۴ فوریه تا ۳۰ آپریل  ۲۰۲۱ اعمال می شود

reglugerð er fyrir skólastarf

تعداد ، محدودیت فاصله اجتماعی  ، استفاده از ماسک

محدودیت تعداد

حداکثر تعداد افراد در یک مکان ۵۰ نفر با محدودیت های خاص ، هم در فضای عمومی و هم در فضای خصوصی است.  با این حال ، این محدودیت تعداد در مورد اعضای خانه (افراد خانواده و فامیل )در خانه هایشان اعمال نمی شود.  قوانین خاص برای رویدادهایی و برنامه هایی  که میهمانان در صندلی های رزرو شده می نشینند اعمال می شود.

کودکان

محدودیت تعداد ، محدودیت فاصله  و زدن ماسک برای  کودکان متولد سال  ۲۰۰۵ یا قبل از آن  اعمال

نمی شود.(محدودیت برای کودکان زیر ۱۶ سال اعمال نمیشود )

محدودیت تعداد برای حمل و نقل عمومی ، اتومبیل های گروهی ، پروازهای داخلی ، کشتی مسافری و خدمات اضطراری (مانند پلیس ، آتش نشانی ، حفاظت از مناطق و پرسنل پزشکی) اعمال نمی شود.  همچنین در مورد کار دولت ، شورای ملی ، مجلس  ، شورای امنیت ملی وقتی  که دادگاهها صلاحیت خود را اعمال می کنند اعمال نمی شود.

محدودیت تعداد

در تمام محل های کار و سایر فعالیت ها ، باید از حد مجاورت ۲ متری بین افرادی که تماس نزدیک ندارند اطمینان حاصل شود.  (فاصله دومتر بین افراد غیر خانواده )موارد استثنایی در این قانون مواردی است که میهمانان در صندلی های رزرو شده می نشینند.

استفاده از ماسک

الزام ماسک در جایی  است که افراد همدیگر را نمیشناسند و همچنین فاصله ۲متر بین آنها امکان پذیر نیست (منظور در جاهای شلوغ ) ، به استثنای مدارس و برخی موارد خاص که میهمانان در صندلی های رزرو شده می نشینند.  الزام به استفاده از ماسک در مورد کودکان متولد سال ۲۰۰۵ یا کم سن تر ،اجرا  نمی شود.

ماسک صورت

باید در وسایل حمل و نقل عمومی ، مغازه ها و سایر مکان های عمومی  استفاده شود.  در صورت عدم اطمینان از محدودیت فاصله  ۲ متری مانند مراقبت های بهداشتی ،درمانگاه ها  ، پروازهای داخلی و کشتی ها ، حمل و نقل عمومی ، تاکسی ها و اتومبیل های گروهی ، در رانندگی عملی و آموزش پرواز ، فعالیت های آرایشگاه ، زیبایی ، از ماسک های صورت نیز باید استفاده شود. سالن آرایش  ، سالن ماساژ ، تاتو ، سولاریوم و فعالیتهای مشابه .

Andlitsgríma skal hylja nef og munn.

افراد معاف از ماسک

افرادی که قبلا کرونا را گرفتند  و در قرنطینه بودند  از ماسک معاف می شوند.  و همینطور  ، کسانی که درک یا بلوغ لازم برای استفاده صحیح از ماسک صورت را ندارند یا به دلایل دیگری مانند بهداشت نمی توانند از این کار استفاده کنند ، از الزام استفاده از ماسک معاف هستند.

فعالیت ها و مشاغلی که خطر ویژه ای برای  ابتلا به بیماری دارند

حضور میهمانان: حداکثر ۲۰۰ نفر ممکن است در رویدادهای مذهبی و فلسفی ، هنرهای نمایشی ، سینمایی وفرهنگی و ورزشی ، کنفرانس ها ، سخنرانی ها و رویدادهای مشابه در این شرایط شرکت کنند که همه شرایط زیر فراهم شده باشد.

• محدودیت فاصله مجاز بین اشخاص غیر مرتبط (غیر خانواده)اکنون  ۱ متر است ، به شرط تحقق شرایط.

• مهمانان مجاز به نشستن در کنار  یکدیگر نیستند مگر اینکه بیش از دو متر بین آنها فاصله داشته باشد.

• شرکت کلیه مهمانان باید با ذکر نام ، شماره شناسایی و همچنین شماره تلفن آنها ثبت شود.

• همه باید ماسک به صورت بزنند و اطمینان حاصل کنند که فاصله افراد نا آشنا و غریبه  از 1 متر بیشتر است.

• ممکن است نمایشگاه ها قطع شود ، اما ارائه الکل و فروش الکل در رویدادها مجاز نیست.

• باید از تجمعات چه قبل و چه بعد از برنامه ها و هنگام وقفه و استراحت بین برنامه خودداری شود.

توجه ! در صورت عدم تحقق و رعایت یکی از شرایط فوق ، حداکثر تعداد افراد در این برنامه ها و تجمعات حداکثر برای 50 نفر اعمال و اجرا میشود می شود.

هنرهای نمایشی ،تأتر ، سینما و سایر رویدادهای فرهنگی مجاز به حضور حداکثر۵۰  نفر هستند ، یعنی.  در تمرین ها و نمایش ها .حداکثر۲۰۰  صندلی برای میهمان ها ممکن است اسکان داده شوند و لازم است از ماسک صورت استفاده کنند ، کودکان متولد  ۲۰۰۵و کوچکتر در تعداد مهمانان فوق محاسبه نمیشوتد .  استراحت مجاز است اما فروش الکل مجاز نیست

رستوران هایی که الکل در آنها مجاز است ، از جمله  بارها و اماکن تفریحی ، می توانند ساعت تا   ۲۳:۰۰هر روز در هفته  باز باشند اما باید از قانون حداکثر  ۵۰ نفر و فاصله ۲متر بین افراد غیر خانواده پیروی کنند .بعد از ساعت ۲۲:۰۰ ورود مشتریان مجاز نیست  و تا ساعت ۲۳:۰۰ باید همه مشتریان از آنجا خارج شده باشند .و همچنین تا ساعت ۲۳:۰۰ میتوانند غذا بیرون بر را بفروشند .

سالنهای قمار  و بازی مجاز اند تا  ساعت ۲۳:۰۰ باز باشند در هر روز هفته اما باید از حد۵۰  نفر و فاصله ۲ متر  بین افراد غریبه  پیروی کند.  ورود بمشتریان  بعد از ساعت ۲۲:۰۰ مجاز نیست .

داروخانه ها و فروشگاههای مواد غذایی و سایر مغازه ها ها ممکن است در هر ۱۰ مترمربع  ۵ نفر را در خود جای دهند اما حداکثر  ۲۰۰ مشتری را تا زمانی که مطمئن هستند  فاصله اجتماعی  ۲ متر بین افراد رعایت میشود مجاز می باشد و همچنین داشتن حداکثر۵۰  کارمند در همان فضای مشتری در فروشگاهها مجاز است ، به شرطی که بتوان ۲ متر  فاصله بین افراد را نگه داشت.

ممکن است حداکثر ۲۰۰ نفر در  تجمعات و فعالیت های انجمن های مذهبی و فلسفی حضور داشته باشند ، اما در مراسم های  سنتی تعداد ،۵۰  نفر در مکان مجاز است  .

استخرهای شنا باز هستند و طبق مجوز میتوانند پذیرای تعداد نفرات تا حداکثر ۷۵٪  ظرفیت استخر باشند .

مراکز بهداشتی و باشگاههای ورزشی وتناسب اندام ممکن است در حال تغییر امکانات باشند و انجام تمرینات در اتاق تجهیزات مجاز است ، مشروط بر اینکه در هر اتاق بیش از ۵۰ نفر وجود نداشته باشد ، و آنها باید حضور خود را از قبل اطلاع بدهند و  ثبت کنند.  حداکثر تعداد مهمانان مجاز ۷۵٪ ظرفیت  پیش بینی شده در پروانه بهره برداری است.  کلیه تجهیزات باید بین استفاده کنندگان و افراد ضد عفونی شده و اطمینان حاصل شود که افراد در فضاها و مکان ها  حرکت نمی کنند.  کودکان متولد ۲۰۰۵ و کوچکتر  در تعداد مهمانان لحاظ نمی شوند.  در اینجا دستورالعمل هایی برای عملکرد مراکز بهداشتی و سالن های ورزشی و تناسب اندام آورده شده است.

پیست های اسکی:

پیست های اسکی مجاز به  تعداد حداکثر  ۷۵٪ ظرفیت پذیرش هر منطقه هستند.  کودکان متولد ۲۰۰۵ و کوچکتر  شامل نمی شوند

فعالیت های ورزشی تحت حمایت ÍSÍ

تمرینات و مسابقات ورزشی برای کودکان و بزرگسالان در داخل و خارج از سالن  ، با وجود تماس فیزیکی و یا بدون تماس مجاز است.  حداکثر تعداد افراد ۵۰ نفر  است.  با توجه به شرایط فوق ممکن است۲۰۰  تماشاگر در مسابقات ورزشی نشسته باشند.  اگر مخاطب ایستاده باشد ، قانون حداکثر تعداد۵۰ نفر اعمال می شود

همان قوانینی که در تمرینات ورزشی و مسابقات اعمال می شود به همان روش  برای  رشته های ‌ورزشی دیگر  اعمال می شود.  بعنوان مثال برای شطرنج ، لوتو ،یکنوع بازی شبیه لوتو و رشته های  مشابه.

کنترل بیماری:

وسایل مشترک  باید ضدعفونی شوند.  دو بار در روز ، تهویه باید منظم باشد و به طور منظم در طول روز تهویه شود.

در ورزشهایی که به انجمن ورزش و المپیک ایسلند تعلق ندارند ، باید دستورالعملهایی تنظیم شود یا همان دستورالعملهای مشابه  رشته های ورزشهای مشابه در انجمن رعایت شود.

 در محل کار ، مغازه ها ، ساختمانهای عمومی و خدماتی

فاصله اجتماعی  ۲ متری بین افراد در همان فضا و حداکثر تعداد مناسب باید  رعایت شود.  هیچ ارتباطی بدون فاصله مجاز  بین فضاها ی مشترک نباید وجود داشته باشد

کنترل سطوح و ضد عفونی وسایل عمومی

سطوح در تماس  را هرچه بیشتر تمیز کرده و ضد عفونی کنید ، خصوصاً سطوح تماسی متداول مانند دستگیره در و نرده ها.

دسترسی به ضدعفونی کننده دست باید در ورودی ها و نزدیک به سطح تماس مشترک باشد  ، به عنوان مثال  صفحه های لمسی ، سبد خرید و پیشخوان های صندوق را  باید مرتب ضد عفونی کنند  و

با علامت گذاری و همچنین علائم پیشگیری از اپیدمی را به مردم و کارمندان یادآوری کنند .

استفاده از ماسک صورت در مغازه ها و سایر مراکز  خدماتی اجباری است.

محدودیت های فعلی در فعالیت های مدرسه

آیین نامه وزیر بهداشت در سایت

gilda frá 24. febrúar til 30. apríl 2021.

قوانین مهد کودک ها

کودکستان و  افراد کودکستان

حداکثر تعداد پرسنل در هر اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان: ۱ متر

استفاده پرسنل از ماسک: چون فاصله  ۱ متری بین کارکنان امکان پذیر نیست استفاده از ماسک لازم است

جابجایی کارکنان بین گروهها: بیشترین دقت در جلوگیری وپیشگیری  از بیماریهای واگیر دار  انجام می شود

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: بدون محدودیت

حداقل فاصله بین کودکان: بدون محدودیت

استفاده کودکان از ماسک: لازم نیست

هیچ محدودیتی برای تعداد و فاصله بین کودکان پیش دبستانی وجود ندارد.

مدارس ابتدایی و  برنامه ها و فعالیتهای اوقات فراغت کودکان

کلاس  ۱-۱۰

حداکثر تعداد پرسنل در هر اتاق:  ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۱متر

استفاده پرسنل از ماسک: چون فاصله  ۱ متری بین کارکنان امکان پذیر نیست زدن ماسک لازم است

جابجایی کارکنان بین گروهها: بیشترین دقت در پیشگیری  از بیماریهای همه گیر انجام می شود

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: ۱۵۰نفر

حداقل فاصله بین کودکان: محدودیت نیست

استفاده کودکان از ماسک: نیاز نیست

در مناطق مشترک (ورودی ، لابی ، دستشویی  و راهروها): در صورت استفاده از ماسک صورت ، ممکن است از تعداد کارمندان چشم پوشی شود و محدودیتی نباشد

تربیت بدنی و شنای مدرسه : مجاز است

  ارتباط بین گروه ها: مجاز است

فعالیتهای اوقات فراغت

همانند‌ محدودیت هایی است  که در پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی اعمال می شود

مدارس  مقطع متوسطه

‍ حداکثر تعداد کارکنان و دانشجویان در هر اتاق:  ۱۵۰ نفر

حداقل فاصله بین افراد: ۱ متر

استفاده از ماسک: جایی که فاصله ۱ متری امکان پذیر نباشد لازم است از ماسک استفاده شود

انتقال کارمندان و دانشجویان بین گروهها: برای جلوگیری از شیوع بیماری و ضد عفونی کردن بین گروهها ، نهایت مراقبت انجام می شود

مناطق مشترک (ورودی ، لابی ، توالت و راهروها): در صورت استفاده از ماسک های صورت محدودیت وجود ندارد

تربیت بدنی: با محدودیت های مشابه سایر آموزش ها مجاز است

دانشگاهها

حداکثر تعداد کارکنان و دانشجویان در یک مکان :۱۵۰ نفر

حداقل فاصله بین افراد: ۱ متر

استفاده از ماسک:  در صورتی که فاصله 1 متری امکان پذیر نباشد از ماسک استفاده شود

جابجایی کارکنان بین گروهها: بیشترین دقت در جلوگیری از بیماریهای  واگیر دار و همه گیر انجام می شود

انتقال دانش آموزان بین گروه ها: غیرمجاز می باشد

مناطق مشترک (ورودی ، لابی ، توالت و راهروها): در صورت استفاده از ماسک های صورت محدودیتی ندارد

تربیت بدنی: با محدودیت های مشابه سایر آموزش ها مجاز است

در صورت  عدم رعایت قوانین ، جریمه نقض قوانین کنترل بیماری ، اعمال میشود

مقررات مجازات برای تخلفات مربوط به عدم رعایت محدودیت ها ، محدودیت های فاصله های اجتماعی  ، قرنطینه و شرایط تنهایی و انزوا را میتوانید در سایت زیر جستجو کنید

‍Sektarákvæði

اقدامات در مورد مرزها

اطلاعات و قوانین‌مربوط به مرزها و سفر را میتوانید در سایت زیر پیگیری کنید

Ferðalög til og á Íslandi