پاسخ ایسلاند

عکس العمل های (واکنش ها) ایسلند

عکس العمل و هدف دولت ایسلند در مورد کوید ۱۹ از ابتدا مشخص بود. و تاکید بر آمادگی زیرساخت‌های لازم در کشور به ویژه سیستم بهداشت برای مقابله با فشار ناشی از بیماری کوید ۱۹ بوده و هست.

اقدامات اصلی که باید انجام شوند:

مناطق خطرناک خیلی سریع مشخص شوند.
همه افراد مقیم در مناطق پر خطر باید قرنطینه و یا نمونه برداری شوند.
تا حد ممکن غربالگری انجام شود.
تا آنجا که ممکن است همه افراد مبتلا پیگیری شوند.
کلیه کسانی که با افراد آلوده تماس داشته اند تحت قرنطینه قرار می گیرند.
محدودیت در گردهمایی.
مدارس متوسطه  و دانشگاه ها آموزش از راه دور را انجام می دهند و فعالیت مدارس پیش دبستانی و دبستان محدود شود.
تأکید فراوان بر آموزش و اطلاع رسانی مداوم به مردم.

وب سایت Covid.is اطلاعات و آموزش را به 11 زبان منتشر می کند و کنفرانس های مطبوعاتی منظم توسط متخصص اپیدمیولوژی و مدافعان مدنی برگزار می شود که به صورت زنده در بزرگترین رسانه های کشور پخش می شوند.

اهداف و اقدامات دولت

رئیس اپیدمیولوژی و بخش حفاظت مدنی کمیسر ملی پلیس در 6 مارس اعلام کردند،  بالاترین سطح حفاظت از جامعه - موقعیت اضطراری - به دلیل اپیدمی ویروس عامل بیماری COVID-19.  این کار مطابق با برنامه ملی پانادمیک انجام شد.  اقدامات انجام شده در آن زمان مربوط به

موسسات و شرکتهای اصلی در کشور بود که اقدامات لازم را برای مقابله با این همه گیری انجام دادند.  تمام اقدامات در شرایط پیشگیری از بیماری ، زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر قرار می دهد ، هر چند در درجات مختلف.  بنابراین ، اقداماتی باید انجام شود که موثر شناخته شده باشد.  بنابراین ما به دنبال روش های مبتنی بر شواهد هستیم که موثر شناخته شده باشند ، مانند قرنطینه برای افراد در معرض ، قرنطینه فردی برای افراد آلوده ، تشخیص به موقع عفونت ها و اطلاعات قوی برای عموم.  اقدامات دیگری نیز برای جلوگیری از شیوع ویروس انجام شده وگردهمایی 100 نفر به بالا ممنوعیت اعمال شده است که از 24 مارس به 20 نفر یا کمتر محدود خواهد شد.  وزیر بهداشت قوانین مربوط به قرنطینه و انزوا به دلیل COVID-19 را تأیید و منتشر کرده است.  این قوانین در مورد کلیه افرادی اعمال می شود که طبق قانون اپیدمیولوژی توسط متخصص اپیدمیولوژیست مجبور به قرنطینه یا قرنطینه فردی شوند.

پیش فرض اقدامات این است که اجماع شدیدی در جامعه برای پیروی از توصیه ها و مشارکت در این کار بزرگ وجود دارد.  اپیدمی ها از سلامت فرد محافظت می کنند اما در عین حال از منافع کل جامعه نیز محافظت می کنند.  همه ما مدافعان جامعه هستیم.