Dobre rady

Myjmy
ręce

Myj regularnie ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20sekund za każdym razem.

Jeżeli umycie rąk jest niemożliwe, możesz użyć środków do dezynfekcji rąk. Dobrze jest dezynfekować ręce zwłaszcza po dotknięciu przedmiotów często dotykanych przez innych, np. terminali płatniczych, klamek. W witrynie dyrektora ds. medycznych można znaleźć wyczerpujące informacje na temat środków zapobiegawczych chroniących przed zakażeniem.

Uśmiech lepszy niż buziak

Ograniczaj bliski kontakt z innymi, np. zrezygnuj z podawania ręki i obejmowania się. Znajdź inne sposoby witania się, pomijający kontakt fizyczny. Unikaj dotykania twarzy rękami, zwłaszcza okolic oczu, nosa i ust.

Przestrzegaj kwarantanny

Kwarantanna domowa jest dla osób które mogą być zakażone wirusem a izolacja dla osób zakażonych. Są to konieczne zastosowania, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Jeżeli jesteś seniorem z chorobą przewlekłą, trzymaj się z dala od skupisk ludzkich i spotkań rodzinnych. Również unikaj kontaktów z osobami, u których występują objawy grypopodobne.

Powrót do pierwszej strony