Vaksinim

Albanska

Nëse jetoni ose punoni në Islandë, ju keni të drejtën të vaksinoheni për COVID-19.

Vaksinimi është falas dhe asnjë nuk detyrohet të vaksinohet.

Vaksinat për COVID-19 që përdoren në Islandë janë të sigurta dhe sigurojnë mbrojtjen më të mirë të mundshme ndaj sëmundjes. Qëllimi i vaksinimit është mbrojtja e individëve nga prekja me COVID-19. Për informacione të mëtejshme mbi vaksinat, efektet anësore dhe pyetjet e shpeshta.

Ata që nuk e kanë bërë vaksinën e COVID-19

Është e mundur të regjistroheni për vaksinimin, pavarësisht nëse një individ ka një numër identifikues të Islandës (në islandisht / në anglisht). Vaksina që përdoret më shpesh është Pfizer/BioNTech, por në qendrën shëndetësore mund të kërkohet edhe vaksina Janssen ose Nuvaxovid. Tregoni kujdes kur të regjistroheni pasi informacionet nuk mund të ndryshohen më pas.
Duhet të përcaktohet se ku kërkohet vaksinimi në vend.

Rastet e veçanta

Për vaksinimin parësor rekomandohen gjithmonë dy doza në Islandë, si dhe nëse përdoret një vaksinë nga Janssen.

Një dozë përforcuese e vaksinimit (doza e tretë etj.) e forcon mbrojtjen ndaj infektimit me COVID-19 dhe sëmundjet e rënda më shumë se vaksinimi parësor me dy doza. Informacione të mëtejshme për vaksinimet përforcuese mund të gjenden në faqen e internetit të Drejtorisë së Shëndetësisë.

Nëse keni marrë një dozë të vaksinës në një shtet tjetër. Rekomandohet që ta plotësoni vaksinimin me një vaksinë që është e disponueshme në qendrën e vaksinimit më afër jush. Ajo është zakonisht Pfizer/BioNTech, por mund të kërkoni një tjetër me anë të një komenti, dhe është e rëndësishme që të na informoni në bisedën në internet të Heilsuvera.

Nëse keni bërë një vaksinë parësore me një vaksinë që nuk ofrohet në Islandë dhe dëshironi të merrni një certifikatë këtu, rekomandohet që të bëni një dozë të Janssen.

Nëse keni kaluar COVID-19, të gjitha rekomandimet e mësipërme janë të vlefshme; një historik i mëparshëm i COVID-19 nuk merret parasysh në rekomandimet për vaksinimin në Islandë.

Fëmijëve të moshës 5-11 vjeç u ofrohen vaksinimi, dhe prindërit/kujdestarët duhet të japin pëlqimin e tyre dhe ta shoqërojnë fëmijën në momentin e vaksinimit. Për këtë grupmoshë nuk rekomandohet një dozë përforcuese e përgjithshme e vaksinimit, por mund të bëhet nëse kërkohet.

Certifikatat e vaksinimit

Certifikata e vaksinimit është e disponueshme te Faqet e mia në heilsuvera.is pas përfundimit të vaksinimit parësor dhe në qendrën tuaj të kujdesit shëndetësor. Një dozë përforcuese e bën vaksinimin të vlefshëm për një kohë të pakufizuar, por kodi QR mund të skadojë, prandaj rekomandohet që të udhëtoni gjithmonë me një certifikatë të marrë së fundi.
Certifikatat e vaksinimit për fëmijët (nën moshën 16 vjeç) mund të gjenden te Faqet e mia të prindërve/kujdestarëve, si dhe në qendrën e kujdesit shëndetësor. Nuk është e nevojshme të ndryshoni përdoruesin në këndin lart djathtas te Faqet e mia të prindërit/kujdestarit për të gjetur faqen e fëmijës.
Fëmijët e moshës 16 vjeç dhe më shumë kanë faqet e tyre dhe kanë nevojë për një dokument identifikues elektronik, në rast të kundërt mund të marrin një certifikatë në qendrën e tyre shëndetësore.

Nëse nuk mbuloheni nga sigurimet shëndetësore në Islandë, por jetoni ose punoni këtu, ju keni të drejtën për vaksinimin.

Është e mundur të regjistroheni për vaksinimin, pavarësisht nëse një individ ka një numër identifikues të Islandës (në islandisht / në anglisht). Vaksina që përdoret më shpesh është Pfizer/BioNTech, por në qendrën shëndetësore mund të kërkohet edhe vaksina Janssen ose Nuvaxovid. Tregoni kujdes kur të regjistroheni pasi informacionet nuk mund të ndryshohen më pas.
Nëse nuk keni një numër identifikues të Islandës, duhet të regjistroni emrin, datëlindjen, gjininë, shtetësinë dhe llojin dhe numrin e dokumentit tuaj të identifikimit, si p.sh. një pasaportë ose dokument identifikues nga Drejtoria e Imigracionit.
Duhet të përcaktohet se ku kërkohet vaksinimi në vend.

Nëse mbuloheni nga sigurimet shëndetësore në Islandë

Mund të hapni Heilsuvera me ID-në tuaj elektronike dhe të korrigjoni numrin tuaj të telefonit dhe informacione të tjera nëse është e nevojshme.
Nëse nuk keni një ID elektronike, duhet të kontaktoni me qendrën e kujdesit shëndetësor që t'u kërkoni që të futin informacionet e duhura.

Regjistrimi në një qendër të kujdesit shëndetësor

Jashtë zonës së kryeqytetit të Reikjavikut, ju regjistroheni automatikisht sipas vendbanimit tuaj ligjor.
Në zonën e kryeqytetit të Reikjavikut, ju duhet të regjistroheni në një qendër të kujdesit shëndetësor. Mund ta bëni këtë personalisht në qendrën e kujdesit shëndetësor të zgjedhur nga ju ose në faqen e internetit të Ishujve Réttindagátt Sjúkratrygginga (kërkohet ID-ja elektronike).

Nuk jeni të sigurt nëse mbuloheni nga sigurimet shëndetësore në Islandë?  

Sigurimet shëndetësore në Islandë bazohen në regjistrimin e vendbanimit ligjor.
6 muaj pasi të jeni regjistruar plotësisht në Regjistrin kombëtar, ju mbuloheni automatikisht nga sigurimet shëndetësore.
Kini parasysh se Numri i ID-së së sistemit nuk është i mjaftueshëm.

Nëse nuk kanë kaluar 6 muaj që nga regjistrimi juaj i plotë në Regjistrin kombëtar, duhet të plotësoni kushtet e mëposhtme për të marrë sigurimet shëndetësore

Nëse jeni nga një shtet tjetër i Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE) dhe keni sigurime shëndetësore atje.  Aplikimi për sigurimet shëndetësore në Islandë.

Identifikimi elektronik

Duhet të keni një numër ID të Islandës (regjistrimi i plotë në Regjistrin kombëtar, jo një ID të sistemit) dhe dokumente identifikimiqë tregojnë numrin tuaj ID
Duhet të keni një smartfon dhe një numër telefoni të Islandës
Do të duhet të shkoni vetë te faqja e regjistrimit me telefonin dhe ID-në tuaj dhe të aktivizoni ID-në elektronike

Nëse keni nevojë për ndihmë të mëtejshme, mund të na kontaktoni në islandisht ose anglisht në bisedën në internet në covid.is ose në New in Iceland, Qendrën e Këshillimit për Imigrantët, të cilët mund t›ju ndihmojnë në më shumë gjuhë.

Materiale promocionale në gjuhë të tjera