Vakcinācijas

Lettneska

Vakcinacija

Ja dzīvojat vai strādājat Islandē, jums ir tiesības saņemt COVID-19 vakcināciju.

Vakcīna tiek nodrošināta bez maksas, un vakcinēšanās nav obligāta.

Vakcīnas, ko izmanto Islandē pret COVID-19, ir drošas un sniedz vislabāko iespējamo aizsardzību pret saslimšanu. Vakcinēšanas mērķis ir pasargāt personas no saslimšanas ar COVID-19. Papildinformācija par vakcīnām, blakusparādībām un bieži uzdotajiem jautājumiem.

Personām, kas vēl nav saņēmušas COVID-19 vakcīnu

Ir iespējams reģistrēties, lai vakcinētos, neatkarīgi no tā, vai personai ir Islandes identifikācijas numurs (islandiešu valodā / angļu valodā). Visbiežāk izmantotā vakcīna ir Pfizer/BioNTech, taču veselības aprūpes centrā var pieprasīt arī Janssen vai Nuvaxovid vakcīnu. Ievērojiet rūpību reģistrēšanās laikā, jo vēlāk nav iespējams mainīt informāciju.
Ir jānorāda, kurā vietā valstī vakcīna tiek pieprasīta.

Īpaši gadījumi

Islandē primārajai vakcinācijai vienmēr iesaka divas devas; tāpat divas devas iesaka arī tad, ja tiek lietota Janssen vakcīna.

Balstvakcinācija (trešā un turpmākās devas) spēcīgāk nekā divu devu primārā vakcinācija stiprina aizsardzību pret COVID-19 infekciju un smagu saslimšanu. Sīkāku informāciju par balstvakcināciju var atrast Veselības direkcijas vietnē.

Ja vienu vakcīnas devu esat saņēmis/-usi citā valstī. Ieteicams pabeigt vakcinācijas kursu ar to vakcīnu, kas ir pieejama jums tuvākajā vakcinācijas punktā. Parasti tiks izmantota Pfizer/BioNTech vakcīna, taču piezīmēs varat pieprasīt arī citu, un ir svarīgi mums to paziņot heilsuvera tiešsaistes tērzētavā.

Ja esat saņēmis/-usi primāro vakcināciju, izmantojot vakcīnu, kas nav pieejama Islandē, un jūs vēlētos šeit iegūt sertifikātu, ieteicams saņemt vienu Janssen vakcīnas devu.

Ja jūs esat izslimojis/-usi COVID-19, ir spēkā visi iepriekš minētie vakcinācijas ieteikumi; Islandes vakcinācijas ieteikumos netiek ņemta vērā COVID-19 infekcija anamnēzē.

Bērniem vecumā no 5 līdz 15 gadiem piedāvā vakcīnu, un vecākiem/aizbildņiem ir jāsniedz piekrišana un jāpavada bērns uz vakcinēšanu. Šai vecuma grupai neiesaka veikt vispārējo balstvakcināciju, taču to var veikt pēc pieprasījuma.

Vakcinācijas sertifikāti

Vakcinācijas sertifikāts būs pieejams vietnes heilsuvera.is sadaļā Manas lapas un jūsu veselības aprūpes centrā vienu nedēļu pēc tam, kad ir pabeigts pilns vakcinācijas kurss. Balstvakcinācija nozīmē, ka vakcinācija ir derīga uz nenoteiktu laiku, taču kvadrātkodam ir derīguma termiņš, tāpēc ieteicams ceļojot izmantot no jauna iegūtu sertifikātu.
Bērnu (jaunāku par 16 gadiem) vakcinācijas sertifikāts ir pieejams vecāku/aizbildņu sadaļā Manas lapas, kā arī viņu veselības aprūpes centrā. Lai atrastu bērna lapu, ir jānomaina lietotājs vecāka/aizbildņa Manu lapu sadaļā augšējā labajā pusē.
16 gadus veciem un vecākiem bērniem ir savas lapas, un viņiem ir nepieciešams elektroniskais ID; tāpat viņi var saņemt sertifikātu veselības aprūpes centrā.

Ja jums Islandē nav veselības apdrošināšanas seguma, taču jūs šeit dzīvojat vai strādājat, jums tik un tā ir tiesības saņemt vakcīnu.

Ir iespējams reģistrēties, lai saņemtu vakcīnu, neatkarīgi no tā, vai personai ir identifikācijas numurs (islandiešu valodā / angļu valodā). Visbiežāk izmantotā vakcīna ir Pfizer/BioNTech, taču veselības aprūpes centrā var pieprasīt arī Janssen vai Nuvaxovid vakcīnu. Ievērojiet rūpību reģistrēšanās laikā, jo vēlāk nav iespējams mainīt informāciju.
Ja jums nav Islandes identifikācijas numura, jums ir jāreģistrē savs vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība un personu apliecinoša dokumenta, piemēram pases vai Imigrācijas direkcijas izdota personu apliecinoša dokumenta, veids un numurs.
Ir jānorāda, kurā vietā valstī vakcīna tiek pieprasīta.

Ja jums Islandē ir veselības apdrošināšanas segums

Varat atvērt vietni heilsuvera ar elektronisko identifikācijas karti un pēc vajadzības izlabot tālruņa numuru un citu informāciju.
Ja jums nav elektroniskās identifikācijas kartes, sazinieties ar savu veselības aprūpes centru un lūdziet ievadīt pareizo informāciju.

Reģistrēšanās veselības aprūpes centrā

Ārpus Reikjavikas reģiona jūs automātiski tiekat reģistrēti atbilstoši jūsu deklarētajai dzīvesvietai.
Reikjavikas reģionā jums ir jāreģistrējas veselības aprūpes centrā. Reģistrēties varat, personiski ierodoties savā izvēlētajā veselības aprūpes centrā vai apmeklējot vietni Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands (nepieciešama elektroniskā identifikācijas karte).

Nezināt, vai jums Islandē ir veselības apdrošināšanas segums?  

Veselības apdrošināšanas segums Islandē ir piesaistīts deklarētajai dzīvesvietai.
6 mēnešus pēc pilnīgas reģistrēšanās Islandes reģistrā jūs automātiski saņemat veselības apdrošināšanas segumu.
Lūdzam ņemt vērā, ka nepietiek tikai ar sistēmas identifikācijas numuru.

Ja nav pagājuši 6 mēneši kopš pilnīgas reģistrēšanās Valsts reģistrā, jums ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām, lai saņemtu veselības apdrošināšanu.

Jābūt citas EEZ valsts iedzīvotājam, kur jums ir veselības apdrošināšana.  Jāpiesakās Islandes veselības apdrošināšanas polisei.

Elektroniskā identifikācija

Jums ir jābūt Islandes personas identifikācijas numuram (pilnīga reģistrācija Valsts reģistrā, nevis sistēmas ID) un identifikācijas dokumentam, kurā uzrādīts identifikācijas numurs
Jums būs nepieciešams viedtālrunis un Islandes tālruņa numurs
Lai aktivizētu elektronisko identifikācijas karti, jums būs personiski jādodas uz reģistrācijas iestādi, līdzi ņemot savu tālruni un identifikācijas dokumentu.

Ja jums ir nepieciešama turpmāka palīdzība, varat sazināties ar mums tiešsaistes tērzētavā covid.is islandiešu vai angļu valodā vai Imigrantu konsultatīvajā centrā (New in Iceland), kur jums varēs palīdzēt citās valodās.

Informācijas plakāti