вакцинација/SR

Ako živite ili radite na Islandu, imate pravo da primite vakcinu protiv COVID-19.

Vakcinacija je besplatna, i niko nije obavezan da se vakciniše.

Vakcine za COVID-19 koje se koriste na Islandu su bezbedne i pružaju najbolju moguću zaštitu od bolesti. Cilj vakcinacije je da se osobe zaštite da se ne razbole od COVID-19. Za dodatne informacije o vakcinama, neželjenim dejstvima i često postavljanim pitanjima.

Oni koji nisu primili vakcinu protiv COVID-19

Registracija za vakcinaciju je moguća, bez obzira da li osoba ima ili nema islandski ID broj (na islandskom / na engleskom). Najčešće korišćena vakcina je Pfizer/BioNTech, ali može se zahtevati Janssen ili Nuvaxovid u zdravstvenom centru. Vodite računa prilikom registracije jer naknadna izmena informacija nije moguća.
Mora se navesti gde u zemlji se zahteva vakcinacija.

Posebni slučajevi

Dve doze se uvek preporučuju za primarnu vakcinaciju na Islandu, kao i ako se koristi vakcina Janssen.

Buster doza vakcine (treća doza, itd.) pojačava zaštitu protiv infekcije COVID-19 i ozbiljne bolesti više od vakcinacije sa primarne dve doze. Više informacija o vakcinacijama buster dozom može se pronaći na veb-sajtu Uprave za zdravstvo.

Ako ste jednu dozu vakcine primili u stranoj zemlji. Preporučuje se da završite vakcinaciju sa vakcinom koja je dostupna u centru za vakcinaciju koji je najbliži vama. To je uglavnom Pfizer/BioNTech, ali možete da zahtevate drugu vakcinu u komentaru, i važno je da nam to kažete i na heilsuvera u delu za onlajn ćaskanje.

Ako ste primili primarnu vakcinaciju sa vakcinom koja nije dostupna na Islandu i želite da dobijete potvrdu ovde, preporuka je da dobijete jednu dozu vakcine Janssen.

Ako ste imali COVID-19, važe sve gorenavedene preporuke za vakcine; prethodna istorija COVID-19 se ne uzima u obzir u preporukama za vakcinaciju na Islandu.

Deci starosti od 5 do 15 godina je ponuđena vakcinacija, a roditelji/staratelji moraju da daju svoj pristanak i da prate dete na vakcinaciju. Opšta buster doza vakcine se ne preporučuje za ovu uzrasnu grupu, ali je moguća na zahtev.

Potvrda o vakcinaciji

Potvrda o vakcinaciji je dostupna na My Pages na heilsuvera.is po završetku primarne vakcinacije i u vašem zdravstvenom centru. Buster doza daje neograničenu važnost vakcine, ali QR kod može da istekne, zato se preporučuje da uvek putujete sa novom preuzetom potvrdom.
Potvrda o vakcinaciji za decu (mlađu od 16 godina) se nalazi na My pages roditelja/staratelja, kao i u njihovom zdravstvenom centru. Morate da promenite korisnika u gornjem desnom uglu My Pages roditelja/staratelja da biste pronašli stranicu deteta.
Deca starosti od 16 godina i starija imaju svoje stranice i potreban je elektronski ID, u suprotnom oni mogu da dobiju potvrdu u svom zdravstvenom centru.

Ako nemate pokriveno zdravstveno osiguranje na Islandu ali živite ili radite ovde, vi i dalje imate pravo na vakcinaciju.

Registracija za vakcinaciju je moguća, bez obzira da li osoba ima ili nema islandski ID broj (na islandskom / na engleskom). Najčešće korišćena vakcina je Pfizer/BioNTech, ali može se zahtevati Janssen ili Nuvaxovid u zdravstvenom centru. Vodite računa prilikom registracije jer naknadna izmena informacija nije moguća.
Ako nemate islandski ID broj, morate da registrujete vaše ime, datum rođenja, pol, državljanstvo i tip i broj ID-a, kao što su pasoš ili ID Direktorata za imigraciju.
Mora se navesti gde u zemlji se zahteva vakcinacija.

Ako imate pokriveno zdravstveno osiguranje na Islandu:

Možete da otvorite Heilsuvera sa vašom elektronskom identifikacijom i ispravnim vašim brojem telefona i drugim informacijama ako je potrebno.
Ako nemate elektronsku identifikaciju, kontaktirajte vaš zdravstveni centar i zamolite ih da unesu ispravne informacije.

Registrovanje u zdravstvenom centru:

Van šireg područja Rejkjavika bićete automatski registrovani prema vašem prebivalištu.
U širem području Rejkjavika, treba da se registrujete u zdravstvenom centru. To može da se uradi lično u zdravstvenom centru po vašem izboru ili na veb-sajtu Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands (neophodan je elektronski ID).

Niste sigurni da li imate pokriveno zdravstveno osiguranje na Islandu?  

Zdravstveno osiguranje na Islandu se zasniva na legalnom prijavljenom boravištu.
Šest meseci nakon potpune registracije u Nacionalnom registru, vi ste automatski pokriveni zdravstvenim osiguranjem.
Imajte u vidu da sistemski ID br. nije dovoljan.

Ako nije prošlo 6 meseci od potpune registracije u Nacionalnom registru, morate da ispunite sledeće uslove da biste dobili zdravstveno osiguranje:

Vi ste iz druge zemlje evropske ekonomske zone (EEA) i u njoj imate zdravstveno osiguranje.  Prijava za zdravstveno osiguranje na Islandu.

Elektronska identifikacija

Morate da imate islandski ID broj (potpuna registracija u Nacionalnom registru, ne sistemski ID) i ID-ovekoji pokazuje ID broj
Potreban vam je pametni telefon i islandski broj telefona
Treba lično da odete u centar za registraciju sa vašim telefonom i ID da bi se aktivirao elektronski ID.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, možete da nas kontaktirate putem onlajn ćaskanja na covid.is na islandskom ili engleskom jeziku ili u Advisory Centre for Immigrants (Savetodavni centar za imigrante), gde možete dobiti pomoć na više jezika. (www.newiniceland.is)

Promotivni materijal na drugim jezicima