вакцинација - Bólusetning. Boð og skráning

Kako ću primiti obaveštenje o vakcinaciji?

Ako živite ili radite na Islandu, imate pravo da primite vakcinu protiv COVID-19.

Vakcinacije su besplatne i niko neće biti primoran da prihvati vakcinaciju.

Vakcine za COVID-19 koje se koriste na Islandu su bezbedne i pružaju najbolju moguću zaštitu od bolesti. Cilj vakcinacije je da se osobe zaštite od virusa COVID-19.

Obaveštenja za vakcinacije biće poslata putem tekstualne poruke u kojoj se navodi kada i gde treba da dođe osoba. Ovo se takođe odnosi na one osobe koje treba da prime buster dozu.

Vakcinaciju možete zahtevati na heilsuvera.is u delu sa onlajn ćaskanjem (područje glavnog grada) ili u zdravstvenom centru (van područja glavnog grada). Ovo se takođe odnosi na sve koji žive i/ili rade na Islandu. Svi oni koji nemaju islandski ID broj treba da pogledaju u nastavku.

Deci uzrasta od 12–15 godina biće ponuđena vakcinacija i roditelji moraju da daju svoju saglasnost za vakcinaciju.

Potvrda o vakcinaciji je dostupna na My Pages na heilsuvera.is, kao i u vašem zdravstvenom centru, nedelju dana po završetku potpune vakcinacije.

Ako nemate pokriveno zdravstveno osiguranje na Islandu ali živite ili radite ovde, vi i dalje imate pravo na vakcinaciju

Informacije o registraciji zaposlenih i rezidenata stranog porekla koji nemaju islandski ID broj (íslenska / english).
Vakcinaciju za rezidente koji nemaju islandski ID broj možete zahtevati na sledeći način:
a) U području glavnog grada: slanjem e-pošte na adresu bolusetning@heilsugaeslan.is sa informacijama: ime, datum rođenja, pol, državljanstvo, islandski broj mobilnog telefona i adresa e-pošte.
b) Van područja glavnog grada: Kontaktiranjem vašeg lokalnog zdravstvenog centra.

Ako imate zdravstveno osiguranje na Islandu, onda:

Obaveštenje se šalje na vaš islandski broj telefona ako je registrovan na adresi heilsuvera.is ili vašem zdravstvenom centru.  
Možete da otvorite heilsuvera sa elektronskim ID-ijem i podesite vaš broj telefona ako je potrebno.  
Ako nemate elektronski ID, onda kontaktirajte vaš zdravstveni centar i zamolite ih da unesu ispravne informacije.

Da biste se registrovali u zdravstvenom centru:

U ruralnom području vi ste automatski registrovani prema vašem zakonskom mestu prebivališta.  
Na području glavnog grada morate da se registrujete u zdravstvenom centru. To možete učiniti lično u zdravstvenom centru po vašem izboru ili na mrežnom prolazu za prava zdravstvenog osiguranja (elektronski ID je neophodan)

Ne znate da li imate zdravstveno osiguranje na Islandu?  

Zdravstveno osiguranje na Islandu se zasniva na registraciji zakonskog mesta boravišta.
6 meseci nakon kompletne registracije u Registers Iceland vi automatski imate zdravstveno osiguranje.  
Imajte u vidu da sistemski ID broj nije dovoljan.

U periodu do 6 meseci nakon kompletne registracije u Registers Iceland vi morate da ispunjavate uslove da biste ostvarili zdravstveno osiguranje:

Treba da budete iz druge zemlje evropskog ekonomskog prostora (EEA) i da tamo imate zdravstveno osiguranje. Za njega treba da se prijavite na sjukra.is  

Elektronski ID

Morate da imate islandski ID broj (kompletna registracija na Registers Iceland, ne sistemski ID broj) i ID  koji pokazuje ID broj.
Morate da imate pametni telefon i islandski broj telefona.  
Morate lično da odete na mesto za registraciju i da ponesete vaš telefon i ID da biste aktivirali elektronski ID

Ako vam je potrebna dodatna pomoć možete da kontaktirate veb-čet na covid.is na islandskom ili engleskom jeziku ili službu Savetovanja za imigrante (New in Iceland) i ona vam može pružiti pomoć na više jezika.

Information posters