Szczepienie. Zaproszenie i rejestracja

Jak zostanę powiadomiony(-a) o szczepieniu?

Każda osoba mieszkająca lub pracująca w Islandii ma prawo do szczepienia przeciw COVID-19.

Szczepienia są bezpłatne, a także dobrowolne.

Szczepionki przeciw COVID-19 stosowane w Islandii są bezpieczne i zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed chorobą. Celem szczepienia jest ochrona przed COVID-19.

Powiadomienia o terminie szczepień będą wysyłane w formie wiadomości tekstowych z informacją o dacie, godzinie i miejscu szczepienia. Dotyczy to także osób, które mają otrzymać dawkę uzupełniającą.

Chęć szczepienia można zgłosić za pośrednictwem czatu na stronie heilsuvera.is (obszar stołeczny) lub w placówce opieki zdrowotnej (poza obszarem stołecznym). Dotyczy to każdej osoby mieszkającej i/lub pracującej w Islandii. Poniżej znajdują się informacje o osobach, które nie posiadają jeszcze islandzkiego dowodu osobistego.

Dzieciom w wieku 12–15 lat szczepionki zostaną przy czym takie szczepienie wymaga zgody rodziców. Istnieje kilka przyczyn, dla których zaleca się szczepienie osób w wieku co najmniej 12 lat, jeśli nie występują żadne przeciwwskazania.

Świadectwo szczepienia można uzyskać w dziale My Pages na stronie heilsuvera.is, a także we właściwej placówce opieki zdrowotnej tydzień po zakończeniu pełnego szczepienia.

Szczepienie przysługuje także osobom, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Islandii, jednak mieszkają tam i pracują.

Informacje na temat rejestracji pracowników i mieszkańców obcego pochodzenia, którzy nie posiadają islandzkiego dowodu osobistego.
Chęć szczepienia mieszkańców, którzy nie posiadają islandzkiego dowodu osobistego, można zgłosić w następujący sposób:
a) W obszarze stołecznym: wysłać wiadomość e-mail na adres: bolusetning@heilsugaeslan.is z informacją o imieniu i nazwisku, dacie urodzenia, obywatelstwie, islandzkim numerze telefonu komórkowego oraz adresie poczty elektronicznej danej osoby.
b) Poza obszarem stołecznym: Skontaktować się z lokalną placówką opieki zdrowotnej

Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne na Islandii, to:

Powiadomienie wysyłane jest na Twoj islandzki numer telefonu, jeśli jest zarejestrowany na heilsuvera.is lub do Twojej przychodni.
Możesz otworzyć heilsuvera za pomocą elektronicznego identyfikatora i w razie potrzeby poprawić swój numer telefonu.
Jeśli nie masz elektronicznego identyfikatora, skontaktuj się ze swoją przychodnią i poproś o wprowadzenie prawidłowych informacji.

Aby zapisać się do przychodni:

Na obszarach wiejskich rejestracja przebiega automatycznie zgodnie z miejscem zamieszkania.
W stolicy musisz zapisać się do przychodni. Jest to możliwe osobiście w wybranej przez Ciebie przychodni lub na portalu uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (wymagany elektroniczny identyfikator)

Nie wiesz, czy jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym na Islandii?

Ubezpieczenie zdrowotne w Islandii opiera się na legalnej rejestracji miejsca zamieszkania.
Po 6 miesiącach od pełnej rejestracji w Rejestrze Narodowym jesteś automatycznie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
Uwaga! Sam kennitala systemowy nie wystarcza.

Przed upływem 6 miesięcy od pełnej rejestracji w Þjóðskra musisz spełnić warunki, aby otrzymać ubezpieczenie zdrowotne:

Być z innego kraju EOG i mieć tam ubezpieczenie zdrowotne. Musisz się o to ubiegać na stronie sjukra.is.

Elektroniczny identyfikator

Musisz mieć islandzki numer identyfikacyjny kennitala (pełna rejestracja w rejestrze krajowym Þjóðskrá - nie kennitala systemowe) oraz dowód tożsamości zawierający numer identyfikacyjny kennitala.
Potrzebujesz smartfona i islandzkiego numeru telefonu.
Aby aktywować swój elektroniczny identyfikator, musisz osobiście udać się na do rejestracji ze swoim telefonem i dowodem tożsamości.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz skontaktować się z nami w języku islandzkim lub angielskim na czacie covid.is lub w Biurze Doradztwa dla Imigrantów (New in Iceland), który może Ci pomóc w innych językach.

Information posters