การฉีดวัคซีน Bólusetning

taílenska

หากคุณอาศัยหรือทำงานในไอซ์แลนด์คุณมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19

‍ การฉีดวัคซีนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ได้บังคับให้ฉีดวัคซีน

วัคซีน ที่ใช้ในประเทศเพื่อโรค โควิด-19นั้นปลอดภัยและให้ผลป้องกันโรคดีที่สุด จุดมุ่งหมายของวัคซีน โควิด-19คือการปกป้องผู้คนติดโรคและพัฒนาภูมิคุ้มกันของฝูงชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดเกี่ยวกับวัคซีนผลข้างเคียง และคำถามที่พบบ่อย

เด็ก อายุ 12-15 ปี ได้รับเชิญให้ฉีดวัคซีน และพ่อแม่/ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมสำหรับสิ่งนั้น และพาเด็กมารับวัคซีน

 

คำเชิญในการฉีดวัคซีนเพิ่ม หรือวัคซีนกระตุ้น จะถูกส่งไปในข้อความ SMS โดยระบุว่าที่ไหนและเมื่อใดที่ท่านจะต้องมา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่เคยได้รับวัคซีนของJanssen

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือเคยรับวัคซีนของ Janssen และต้องการรับวัคซีนกระตุ้น

สามารถขึ้นทะเบียนรับวัคซีนได้ ไม่ว่าบุคคลจะมีเลขประจำตัวประชาชนหรือไม่ก็ตาม (ในภาษาไอซ์แลนด์ / ในภาษาอังกฤษ)
จะต้องระบุว่าขอรับการฉีดวัคซีนที่ไหนในประเทศ

 ใบรับรองการฉีดวัคซีนมีอยู่ใน หน้าเว็บชองฉันที่ heilsuvera.is หลังหนึ่งสัปดาห์เต็มเมื่อคุณได้การฉีดวัคซีนเสร็จสมบูรณ์และรับใบรับรองได้ที่ศูนย์อนามัยของคุณ ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก(อายุต่ำกว่า 16 ปี) อยู่ในหน้าเพจของ ผู้ปกครอง/พ่อแม่  อีกทั้งที่ศูนย์อนามัยของพวกเขา

หากคุณไม่ได้รับการประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์แต่อาศัยอยู่หรือทำงานที่นี่ คุณยังคงได้รับสิทธิ์ดังกล่าวในการฉีดวัคซีน

สามารถขึ้นทะเบียนรับวัคซีนได้ ไม่ว่าบุคคลจะมีเลขประจำตัวประชาชนหรือไม่ก็ตาม (ในภาษาไอซ์แลนด์ / ในภาษาอังกฤษ)
หากคุณไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนไอซ์แลนด์ คุณต้องลงทะเบียนด้วยชื่อ วันเกิด เพศ สัญชาติ และ ประเภทและเลขที่ของเอกสารประจำตัว เช่น  หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวจากกรมตรวจคนเข้าเมือง
จะต้องระบุว่าขอรับการฉีดวัคซีนที่ไหนในประเทศ

หากคุณมีประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์แล้ว:

คุณสามารถ เปิด heilsuveru  ด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ได้หากจำเป็น
หากคุณไม่มีรหัสอิเล็กทรอนิกส์คุณควรติดต่อศูนย์อนามัยของคุณและขอให้พวกเขาป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง

การลงทะเบียนที่สถานีอนามัย

ในพื้นที่ชนบทคุณจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามภูมิลำเนาตามกฎหมายของคุณ
ในเขตเมืองหลวงคุณต้องลงทะเบียนที่สถานีอนามัยทำได้ด้วยตนเองในสถานีอนามัยที่คุณเลือกหรือใน เว็บไซต์สิทธิประกันสุขภาพ (จำเป็นต้องใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์)

ไม่แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพในประเทศไอซ์แลนด์หรือไม่

การประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์มีผลขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนภูมิลำเนาตามกฎหมาย
6 เดือนหลังจากการลงทะเบียนเต็มรูปแบบกับสำนักทะเบียนราษฐร์คุณจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับประกันสุขภาพ
โปรดทราบ รหัสประจำตัวของระบบ ไม่เพียงพอ (เริ่มต้นที่ 8หรือ 9 และเป็นแบบชั่วคราว)

ก่อน 6 เดือนนับจากการลงทะเบียนเต็มรูปแบบกับทะเบียนราษฐร์คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

เพื่อการทำประกันสุขภาพ

มาจากประเทศสหภาพยุโรป EESอื่นและมีประกันสุขภาพที่นั่นคุณต้องสมัครที่ สมัครประกันสุขภาพในประเทศไอซ์แลนด์

รหัสอิเล็กทรอนิกส์

คุณต้องมีหมายเลขประจำตัวไอซ์แลนด์ (การลงทะเบียนแบบเต็มกับ ทะเบียนราษฐร์ไม่ใช่ รหัสระบบ) และ

เอกสารยืนยันตน แสดงหมายเลขประจำตัว

คุณต้องมีสมาร์ทโฟนและหมายเลขโทรศัพท์ของไอซ์แลนด์

คุณต้องไปที่สถานที่ลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมโทรศัพท์และเอกสารยืนยันตน ของคุณเพื่อเปิดใช้งานรหัสอิเล็กทรอนิกส์

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อเราเป็นภาษาไอซ์แลนด์หรืออังกฤษ ผ่านทาง  แชทออนไลน์ covid.is หรือที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (New in Iceland) ที่สามารถช่วยเหลือได้คุณในภาษาอื่น ๆ

Information posters