การฉีดวัคซีน Bólusetning

ฉันจะได้รับคำเชิญให้ฉีดวัคซีนได้อย่างไร

หากคุณอาศัยหรือทำงานในไอซ์แลนด์คุณมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

การฉีดวัคซีนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่ได้บังคับให้ฉีดวัคซีน

วัคซีนที่ใช้ในประเทศเพื่อโรค โควิด-19 นั้นปลอดภัยและให้ผลป้องกันโรคดีที่สุด จุดมุ่งหมายของวัคซีน โควิด-19 คือการปกป้องผู้คนติดโรคและพัฒนาภูมิคุ้มกันของฝูงชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

คำเชิญในการฉีดวัคซีนจะถูกส่งไปในข้อความ SMS โดยระบุว่าที่ไหนและเมื่อใด ที่ท่านจะต้องมา

นอกจากนี้ยังใช้กับผู้ที่จะได้รับยากระตุ้นเสริมด้วย

สามารถขอวัคซีนได้ ที่แชทออนไลน์ heilsuveru.is (เขตเมืองหลวง) หรือที่

ศูนย์อนามัย (ในเขตนอกเมือง) ซึ่งรวมไปถึงทุกคนที่อาศัยและ/หรือทำงานในไอซ์แลนด์

ดูด้านล่างสำหรับผู้ที่ไม่มีหมายเลขรหัสไอซ์แลนด์

เด็กอายุ 12 - 15 ปี จะได้รับการเชิญฉีดวัคซีนใน และผู้ปกครองต้องให้

ความยินยอมสำหรับการฉีด

ใบรับรองการฉีดวัคซีนมีอยู่ใน หน้าเว็บชองฉันที่ heilsuvera.is หลังหนึ่งสัปดาห์เต็มเมื่อคุณได้การฉีดวัคซีนเสร็จสมบูรณ์และรับใบรับรองได้ที่ศูนย์อนามัยของคุณ

หากคุณไม่ได้รับการประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์ แต่อาศัยอยู่หรือทำงานที่นี่ คุณยังคงได้รับสิทธิ์ดังกล่าวในการฉีดวัคซีน

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน พนักงานและผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่มี หมายเลขประจำตัวประชาชนไอซ์แลนด์
สามารถขอวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนไอซ์แลนด์โดย:
a) ในเขตเมืองหลวง: ส่งอีเมลไปที่ bolusetning@heilsugaeslan.is ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ: ชื่อ, วันเดือนเกิดและปีเกิด, เพศ, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือของไอซ์แลนด์และที่อยู่อีเมล
b) ในพื้นที่ชนบท: ติดต่อศูนย์สุขภาพในพื้นที่ของคุณ

หากคุณมีประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์แล้ว:

คำเชิญจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ไอซ์แลนด์ของคุณหากมีการลงทะเบียนบนheilsuveru.is หรือกับศูนย์อนามัยของคุณ
คุณสามารถ เปิดheilsuveru  ด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้หากจำเป็น
หากคุณไม่มีรหัสอิเล็กทรอนิกส์คุณควรติดต่อศูนย์อนามัยของคุณและขอให้พวกเขาป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง

การลงทะเบียนที่สถานีอนามัย

ในพื้นที่ชนบทคุณจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามภูมิลำเนาตามกฎหมายของคุณ
ในเขตเมืองหลวงคุณต้องลงทะเบียนที่สถานีอนามัยทำได้ด้วยตนเองในสถานีอนามัยที่คุณเลือกหรือในเว็บไซต์สิทธิประกันสุขภาพ (จำเป็นต้องใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์)

ไม่แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพในประเทศไอซ์แลนด์หรือไม่

การประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์มีผลขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนภูมิลำเนาตามกฎหมาย
6 เดือนหลังจากการลงทะเบียนเต็มรูปแบบกับสำนักทะเบียนราษฐร์คุณจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับประกันสุขภาพ
โปรดทราบ รหัสประจำตัวของระบบ ไม่เพียงพอ

หากคุณไม่ได้รับการประกันสุขภาพในไอซ์แลนด์แต่อาศัยอยู่หรือทำงานที่นี่คุณยังคงได้รับสิทธิ์ดังกล่าวในการฉีดวัคซีน

รหัสอิเล็กทรอนิกส์

คุณต้องมีหมายเลขประจำตัวไอซ์แลนด์ (การลงทะเบียนแบบเต็มกับ ทะเบียนราษฐร์ไม่ใช่ รหัสระบบ) และ

เอกสารยืนยันตน แสดงหมายเลขประจำตัว

คุณต้องมีสมาร์ทโฟนและหมายเลขโทรศัพท์ของไอซ์แลนด์

คุณต้องไปที่สถานที่ลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมโทรศัพท์และเอกสารยืนยันตน ของคุณเพื่อเปิดใช้งานรหัสอิเล็กทรอนิกส์

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อเราเป็นภาษาไอซ์แลนด์หรืออังกฤษ ผ่านทาง  แชทออนไลน์ covid.is หรือที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (New in Iceland) ที่สามารถช่วยเหลือได้คุณในภาษาอื่น ๆ

Information posters