Janssen

Janssen

English below

Polski poniżej

Þú hefur verið bólusett/ur með bóluefni lyfjafyrirtækisins Janssen

Vegna öryggis þarf að bíða í 15 mínútur eftir bólusetningu
Ef þér fer að líða illa hafðu þá samband við starfsmann á svæðinu
Full virkni bóluefnis kemur fram 3 vikum eftir bólusetninguna
Bólusetningarskírteini verður aðgengilegt á mínum síðum á heilsuvera.is

Hverju má búast við eftir bólusetningu?

Fyrstu 1-2 dagana eftir bólusetningu má búast við vægum, skammvinnum óþægindum sem yfirleitt eru með öllu skaðlaus. Þetta geta t.d. verið óþægindi á stungustað, þreyta, höfuðverkur, verkir í vöðvum og liðum, kuldahrollur, hiti og ógleði. Þetta eru merki um að líkaminn sé að mynda ónæmissvar og að bóluefnið hafi tilætluð áhrif. Hægt er að tilkynna aðrar og alvarlegar aukaverkanir til heilbrigðisstarfsfólks eða á vef Lyfjastofnunar.

Viðbótarskammtur

Til að efla varnir gegn COVID-19 eftir Janssen bólusetningu er mælt með viðbótarskammti eftir 1-2 mánuði, með bóluefni Janssen eða mRNA bóluefni.

Örvunarskammtur

Ekki er mælt með notkun Janssen bóluefnis í örvunarskammt (þriðja skammt) þar sem engin gögn eru til um áhrif þeirrar notkunar. Þau sem fengu grunnbólusetningu með Janssen auk viðbótarskammts fá boð í örvunarbólusetningu með bóluefni frá Pfizer/BioNTech eða Moderna 5-6 mánuðum eftir viðbótarskammt.

Einstaklingsbundnar sóttvarnir

Virðum 1 metra nálægðarmörk
Þvoum hendur reglulega og sótthreinsum
Loftum reglulega út
Notum andlitsgrímur þegar á við

----------------------------

English

You have been vaccinated with the vaccine developed by the medicinal product company Janssen

For your safety, you will have to wait for 15 minutes after vaccination.
If you start to feel ill, please contact a member of staff in the area.
The full effects of the vaccine are expected 3 weeks after your vaccination.
Certificate regarding the vaccination can be obtained from heilsuvera.is (you need electronic ID) or from the primary care in your area.

What can I expect after vaccination?

During the first 1-2 days after vaccination, you may expect mild, short-term discomfort which is generally harmless. This may include injection site discomfort, tiredness, headache, muscle and joint pain, chills, fever and nausea. These are all signs that your body is building up immunity and that the vaccine is having the expected effect. Other and more serious side effects can be reported to healthcare professionals or directly to the Icelandic Medicines Agency website.

Personal infection prevention

Respect the one-metre social distancing rules
Wash your hands regularly and disinfect
Maintain good ventilation
Use facemasks where appropriate

----------------------------

Polski

Szczepionka, którą Ci podano, została opracowana przez firmę Janssen produkującą wyroby medyczne.

Ze względów bezpieczeństwa po szczepieniu należy odczekać 15 minut.
Jeśli źle się poczujesz, skontaktuj się z członkiem personelu.
Ostateczny efekt szczepionki pojawi się od 1 do 2 tygodni.
Świadectwo dotyczące szczepień można uzyskać na stronie heilsuvera.is (potrzebny jest elektroniczny dowód tożsamości)

Szczepienie dodatkowe

W celu zwiększenia skuteczności szczepienia przeciw COVID-19 zaleca się przyjęcie dodatkowej dawki 1–2 miesiące po szczepieniu preparatem firmy Janssen. W tym celu podaje się szczepionkę firmy Janssen lub szczepionkę mRNA.

Szczepienie przypominające

Szczepionka firmy Janssen nie jest stosowana w dawkach przypominających w Islandii, ponieważ obecnie nie ma wystarczających danych na temat skuteczności takiego zastosowania. Osobom, które otrzymały szczepienie podstawowe i dawkę dodatkową preparatu firmy Janssen, w ramach dawki przypominającej zostanie zaproponowana szczepionka firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna.

Czego mogę się spodziewać po szczepieniu?

W ciągu pierwszych 1–2 dni po szczepieniu można spodziewać się łagodnego, krótkotrwałego dyskomfortu, który z reguły jest całkowicie nieszkodliwy. Może to być ból w miejscu zastrzyku, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów, dreszcze, gorączka oraz nudności. Świadczy to o tym, że organizm buduje odporność i że szczepionka przynosi wymagany efekt. Inne, w tym poważniejsze, skutki uboczne można zgłaszać pracownikom ochrony zdrowia lub bezpośrednio na stronie internetowej Islandzkiej Agencji Leków.

Osobiste zapobieganie infekcjom

Przestrzegaj zasady dystansu jeden metrów
Regularnie dezynfekuj i myj ręce
Przewietrzaj regularnie pomieszczenia
Kiedy zalecane używaj masek na twarz