Hlutfall bólusettra 16 ára eldri
Uppfært síðast
15.07.21
4.9
%
Hálfbólusettir
85.3
%
Fullbólusettir

Upplýsingar og tölfræði
vegna bólusetningar gegn COVID-19

Nú er fjöldabólusetningum lokið í bili á höfuðborgarsvæðinu. Næstu vikur verður bólusett eftir þörfum á Suðurlandsbraut 34. Bólusett er alla virka daga kl. 14 stundvíslega. Fólk getur mætt þangað til að fá bólusetningu með Janssen eða Pfizer.

Þetta á ekki við um börn 12 -15 ára nema í sérstökum tilvikum. Til dæmis ef fólk er að flytja erlendis eða börnin eru með áhættuþætti m.t.t. alvarlegra veikinda vegna COVID-19. Sóttvarnalæknir mælir ekki með almennum bólusetningum hraustra barna 12-15 ára við COVID-19 að svo stöddu.

Ef þú býrð eða starfar á Íslandi áttu rétt á bólusetningu við COVID-19. Þú getur skráð þig í bólusetningu á netspjalli heilsuveru.is.

Bólusetningarskírteini er aðgengilegt á mínum síðum á heilsuvera.is einni viku eftir að fullri bólusetningu er lokið. Á bólusetningarskírteini kemur fram að það séu ekki ferðaskjal (þ.e.a.s. ekki vegabréf) en vottorðin gilda fyrir ferðalög milli landa.

Dreifing bóluefna og skipulag bólusetningar er undir stjórn sóttvarnalæknis en framkvæmdin í höndum heilsugæslunnar og heilbrigðisstofnana um allt land.

Bólusetning er og verður gjaldfrjáls og engin verða skylduð í bólusetningu.

Þau bóluefni sem notuð eru hér á landi við COVID-19 eru örugg og veita bestu mögulegu vernd gegn sjúkdómnum. Markmið bólusetningar við COVID-19 er að vernda fólk fyrir sjúkdómnum og ná upp hjarðónæmi sem hindrar útbreiðslu faraldursins.

Í Kastljósi þann 27. apríl 2021 síðastliðinn fjallaði Kamilla Sigríður Jósefsdóttir barnasmitsjúkdómalæknir um bólusetningar gegn COVID-19 hér á landi og svaraði ýmsum spurningum varðandi framkvæmdina og öryggi bóluefnis. Hér má sjá viðtalið við Kamillu.

Spurt og svarað vegna bólusetningar gegn COVID-19

Algengar spurningar um fyrirkomulag bólusetninga á vef Heilsugæslunnar.
Algengar spurningar og svör um bólusetningu gegn COVID-19 á vef Embætti Landlæknis.
Algengar spurningar og svör um bóluefni og lyf við COVID-19 á vef Lyfjastofnunar.
Hér er hægt að lesa allt um bólusetningar á auðlesanlegu máli. Texti frá Þroskahjálp.

Sundurliðun tilkynninga vegna gruns um alvarlega aukaverkun í kjölfar bólusetningar

15.7.2021

Mikilvægt er að hafa í huga að um er að ræða tilkynningar vegna gruns um aukaverkun. Það merkir að tilkynnt tilvik hafa átt sér stað í kjölfar bólusetningar gegn COVID-19, en segir ekki til um hvort um orsakasamhengi er að ræða milli tilvikanna og bólusetningarinnar.

Lyfjastofnun hefur hvatt alla, jafnt heilbrigðisstarfsfólk, einstaklinga og aðstandendur til að tilkynna grun um aukaverkun eftir bólusetningu gegn COVID-19 til Lyfjastofnunar. Tölulegar upplýsingar um fjölda og alvarleika tilkynntra tilvika hafa verið uppfærðar daglega á vef stofnunarinnar.

Mikilvægt er að að hafa hugfast að fjöldi tilkynninga vegna gruns um aukaverkun segir ekki til um tíðni raunverulegra aukaverkana eftir bólusetningu eða öryggi bóluefna. Slíkar tilkynningar eru notaðar til að fylgjast með öryggi lyfja eftir að notkun þeirra hefst og er það gert m.a. með því að meta hvort líkur séu á því að orsakasamband sé milli lyfjanotkunar og þess tilviks sem tilkynnt er. Þannig er ekki víst að tilkynningarnar endurspegli raunverulegar aukaverkanir af bóluefnunum. Þekktar aukaverkanir allra bóluefnanna má finna í fylgiseðlum þeirra í sérlyfjaskrá.

Gollurshússbólga og hjartavöðvabólga tengd mRNA bóluefnum

14.7.2021

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) hefur skorið úr um að aukin tíðni gollurshússbólgu (e. pericardititis) og hjartavöðvabólgu (e. myocarditis) sé eftir bólusetningu með mRNA bóluefnunum Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna).

Þótt þessar aukaverkanir virðist fátíðar skv. greinargerð EMA (u.þ.b. 1 tilvik/100.000 skammta) þá hafa fáein tilvik komið upp hér á landi skv. samskiptum lækna Landspítala við embætti landlæknis. Slík atvik virðast algengust hjá ungum karlmönnum og eftir seinni skammt en til hjá öllum kynjum, á öllum aldri og hafa komið upp eftir fyrri skammt.

Stafrænt COVID-19 vottorð

8.7.2021

Ný reglugerð um stafræn COVID-19 vottorð tók gildi hér á landi þann 1. júlí síðastliðinn en vottorðin munu gilda í öllum ríkjum Evrópusambandsins auk Íslands, Noregs, Liecthenstein og Sviss. Markmiðið með vottorðinu er að auka frjálsa för fólks milli ríkja og auka öryggi einstaklinga meðan á COVID-19 faraldrinum stendur.

Reglugerðin setur ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu á sambærilegum vottorðum um bólusetningu, próf og bata til að auðvelda frjálsa för á meðan COVID-19 heimsfaraldurinn stendur yfir. Stafræn COVID-19 vottorð innihalda upplýsingar um bólusetningar gegn COVID-19, niðurstöður úr PCR-skimunum, hafi þær verið neikvæðar, og bata, hafi viðkomandi sýkst.

Leiðbeiningar um sóttvarnir og sóttkví fyrir einstaklinga sem eru bólusettir gegn COVID-19

1.7.2021

Leiðbeiningar um sóttvarnir og sóttkví fyrir einstaklinga sem eru bólusettir gegn COVID-19

Sóttvarnalæknir hefur uppfært leiðbeiningar um sóttvarnir og ákveðnar undanþágur á sóttkví fyrir einstaklinga sem eru bólusettir gegn COVID-19.

Með bólusettum einstaklingi er átt við fullbólusetta en fullri virkni bólusetningar er náð tveimur vikum eftir síðari skammt bólusetningar eða tveimur vikum eftir Janssen bólusetningu. Ef þarf tvo skammta af bóluefni til að vera fullbólusettur þá gilda sömu reglur eftir einn skammt og gilda fyrir óbólusetta einstaklinga.

Alltaf gildir að bólusettur einstaklingur sem fær einkenni sem gætu verið COVID-19 á að fara í sýnatöku sem fyrst og ekki mæta í skóla eða til vinnu, eða fara heim ef kominn þangað. Ef sýni er neikvætt skal mæting í skóla eða í vinnu ákveðin í samráði við yfirmann, þegar einkenni eru gengin yfir.

Bólusetningar barna 12-15 ára

28.6.2021

Skv. reglugerð 745/2021 falla úr gildi sérstök ákvæði reglugerðar 221/2001 m.s.br. um hópa sem eiga rétt á bólusetningu gegn COVID-19 og má því nota bóluefnin skv. aldursmörkum í fylgiseðlum. Bólusetningin er áfram bólusettum að kostnaðarlausu þar sem hún er til komin og heldur áfram vegna opinberra sóttvarnaráðstafana til að draga úr smithættu hérlendis.

Af þessu leiðir að heimilt er að bólusetja börn sem náð hafa 12 ára aldri skv. markaðsleyfi bóluefnisins Comirnaty frá Pfizer/BioNTech ef foreldrar óska þess. Börn á aldrinum 12-15 ára verða ekki boðuð í bólusetningu að svo komnu máli.

Ákvæði um forgangsröðun við bólusetningu afnumin

24.6.2021

Samkvæmt áætlun verður í lok þessarar viku búið að bjóða öllum bólusetningu gegn Covid-19 sem skilgreindir eru í forgangshópum samkvæmt gildandi reglugerð um bólusetningar. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að fella brott ákvæði reglugerðar sem kveður á um forgangshópa. Bólusetning gegn Covid-19 byggist þar með á sömu reglugerðarheimildum og bólusetning við öðrum smitsjúkdómum hér á landi. Með þessari reglugerðarbreytingu verður ákvörðun um bólusetningu vegna Covid-19 alfarið á forræði sóttvarnalæknis samkvæmt læknisfræðilegu mati hverju sinni.

Dagskrá bólusetninga - Vika 25

21.6.2021

Í viku 25 er búið að skipuleggja þessar bólusetningar í Laugardalshöll. Fréttin verður uppfærð með nánari upplýsingum eftir því sem skipulag skýrist. (Frétt uppfærð 21. júní kl 8:15)

Við bendum á Algengar spurningar um fyrirkomulag bólusetninga hér á vefnum. Leitið svara þar áður en þið hafið samband við heilsugæsluna. Mikið álag er á símkerfum.

 • Þriðjudaginn 22. júní er Janssen bólusetning. Þá er haldið áfram með handahófs aldurshópa. SMS boð hafa verið send til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag. Bólusett er kl. 9-14.
  Boð hafa fengið: karlar 1990, 1991, 1995, 1998,  og konur 1985, 1989, 1990, 1991, 1995, 1999.
  Eftir kl.14 geta þau komið sem eiga eldra boð í Janssen bóluefnið, meðan birgðir endast.
 • Miðvikudaginn 23. júní er Pfizer bólusetning. Þá er seinni bólusetning og haldið áfram með handahófs aldurshópa. SMS boð hafa verið send til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag. Bólusett er kl. 9-15
  Ungmenni fædd 2005 fá boð þennan dag. Þau sem fá ekki SMS vegna þess að símar þeirra eru ekki skráðir geta athugað á mínum síðum á heilsuvera.is hvenær þau eiga að koma. Hvetjið 2005 ungmenni í kringum ykkur til að athuga þetta. Einnig fá boð: karlar 1980, 1989 og konur 1987, 1994.
  Eftir kl.15 geta þau komið sem eiga eldra boð í Pfizer bóluefnið, meðan birgðir endast.
 • AstraZeneca bólusetning sem vera átti fimmtudaginn 24. júní frestast um viku.

Bólusetning eftir fyrri COVID sýkingu

18.6.2021

Þar sem bólusetningar næmra einstaklinga við COVID eru langt komnar, er komið að því að bjóða þeim sem hafa sögu um COVID eða mótefni gegn SARS-CoV-2 bólusetningu til að efla vörn gegn endursýkingu.

Bóluefni Janssen verður notað fyrir þennan hóp, nema fyrir einstaklinga sem ættu að fá Pfizer bóluefni s.s. vegna ungs aldurs eða þungunar.

Ef innan við 3 mánuðir eru frá staðfestri COVID sýkingu er mælt með að bíða með bólusetninguna þar til að þeim tíma liðnum.

Stafrænt COVID-19 vottorð frá New York fylki

16.6.2021

Hafið er tilraunaverkefni á landamærum Íslands að taka á móti Excelsior vottorði frá farþegum sem fljúga frá New York. Excelsior vottorðið er stafrænt vottorð þróað af New York fylki í samvinnu við IBM. New York búar geta sótt sér vottorðið til að staðfesta COVID-19 bólusetningu og rannsóknarniðurstöður.

Niðurstöður tilraunaverkefnisins verða hugsanlega notaðar til að gera Íslandi kleift að taka á móti frekari heilsufarsvottorðum frá IBM.

Bólusetning starfsmanna / íbúa af erlendum uppruna gegn COVID-19 sem hafa kerfiskennitölu og þeirra sem ekki hafa íslenska kennitölu

14.6.2021

Starfsmenn / íbúar af erlendum uppruna sem dvelja hér á landi í lengri eða skemmri tíma eru velkomnir í bólusetningu þegar þeir hafa verið skráðir.

Vegna vandamála sem komið hafa upp varðandi skráningu einstaklinga með kerfiskennitölu eða án íslenskrar kennitölu hafa verið útbúnar leiðbeiningar sem lesa má hér.

Upplýsingar um skráningu einstaklinga verða sendar til atvinnurekanda, Ráðgjafastofu fyrir innflytjendur og ASÍ

Bólusetningar við COVID-19 í viku 24, 14. – 20. júní

14.6.2021

Vikuna 14. – 20. júní verða tæplega 40 þúsund einstaklingar bólusettir hér á landi með fjórum tegundum bóluefna.

Samtals fá um 18 þúsund bóluefni Pfizer, þar af fá 10 þúsund fyrri bólusetninguna en 8 þúsund seinni bólusetningu.

Einnig fá um 13.500 bóluefni Janssen og 2.600 seinni bólusetningu með AstraZeneca. Auk þess fá 5.500 einstaklingar bóluefni Moderna, þar af 1.400 fyrri bólusetninguna.

Nánar um bólusetningar á covid.is á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og á vef embættis landlæknis.

Samræmt evrópskt COVID-19 vottorð fyrir ferðamenn

11.6.2021

Nú er farið af stað tilraunaverkefni um móttöku stafræns evrópsks Covid-19 vottorðs á landamærum Íslands fyrir þá sem koma til landsins. Fyrstu farþegarnir með slík vottorð komu til landsins í gær.

Vottorðið mun gilda í öllum ríkjum ESB auk Íslands, Noregs, Liechtenstein og Sviss. Hægt verður að nálgast það á pappír sem og stafrænu formi með því að hlaða því niður í farsíma.  Lögð hefur verið áhersla á öryggi og áreiðanleika vottorðsins, en báðar útgáfur munu innihalda QR-kóða. Þá verður vottorðið gjaldfrjálst og á íslensku og ensku.

Bólusetningaröðin á Vestfjörðum

9.6.2021

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur dregið um bólusetningar eftir árgöngum en þar sem árgangarnir koma í handahófskenndri röð. Á Facebook-síðu stofnunarinnar má sjá myndband úr drættinum. Þessi listi mun gilda bæði á sunnan- og norðanverðum Vestfjörðum. Ekki er vita hvenær hver árgangur verður boðaður en þeir verða boðaðir í þessari röð:

1992

1996

2002

1994

1981

1997

1986

1980

Bóluefni BioNTech/Pfizer samþykkt hjá 12-15 ára

3.6.2021

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) um lyf fyrir menn (CHMP) mælir með að ábending bóluefnis BioNTech/Pfizer (Comirnaty) verði útvíkkuð þannig að einstaklingar 12-15 ára geti fengið bólusetningu með bóluefninu. Í dag er bóluefnið samþykkt fyrir einstaklinga 16 ára og eldri. Notkun bóluefnis í umræddum hópi verður eins og fyrir eldri einstaklinga; það á að gefa í vöðva á upphandlegg tvisvar sinnum og eiga þrjár vikur að líða á milli bólusetninga.

Rannsóknin, sem liggur til grundvallar meðmælum CHMP, náði til 2.260 barna á aldrinum 12-15 ára. Ónæmissvarið í bólusetta hópnum reyndist áþekkt ónæmissvari einstaklinga á aldrinum 16-25 ára fyrir sama bóluefni. Reyndist vörnin í bólusettum hópi 100%, þar sem ekkert bólusettu barnanna fékk COVID-19 sjúkdóm samanborið við 16 börn (af 978) sem fengu lyfleysu.

Bólusetningar við COVID-19 í viku 21, 24. – 30. maí

25.5.2021

Vikuna 24. – 30. maí verða um 15 þúsund einstaklingar bólusettir hér á landi. Samtals fá um 13 þúsund bóluefni Pfizer, bæði fyrri og seinni bólusetningu. Einnig fá um 1600 einstaklingar bóluefni AstraZeneca.

Dagskrá bólusetninga - Vika 21

21.5.2021

Í viku 21 er er búið að skipuleggja þessar bólusetningar í Laugardalshöll:

 • Miðvikudaginn 26. maí verður Pfizer bólusetning.  
  Þá verða bólusettir aðstandendur langveikra einstaklinga. Einnig er er seinni bólusetning. SMS boð verða send til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag. Bólusett er 9:00-14:30
 • Fimmtudaginn 27. maí verður AstraZeneca bólusetning. Takmarkað magn er til af bóluefninu og þennan dag er eingöngu seinni bólusetning fyrir þau sem nú þegar hafa fengið fyrri skammt af efninu. SMS boð verða send til þeirra sem býðst bólusetning. Bólusett er 10:30-12:00.

Aukaverkanatilkynningar – að gefnu tilefni

20.5.2021

Aukaverkanatilkynningar – að gefnu tilefni - LyfjastofnunÍ ljósi heilsíðuauglýsingar í Morgunblaðinu 13. maí 2021 sem var Lyfjastofnun óviðkomandi, vill stofnunin ítreka að tekið er við tilkynningum um hugsanlegar aukaverkanir lyfja og bóluefna í gegnum skráningarform á vefnum.

Afar mikilvægt er að nota vefeyðublaðið svo gæta megi varúðar við meðferð persónuupplýsinga. Einnig til að tryggja að þær upplýsingar sem þörf er á skili sér.

Allar upplýsingar sem berast Lyfjastofnun eru skráðar í málakerfi stofnunarinnar. Skylt er að afhenda þær Þjóðskjalasafni til varðveislu skv. lögum um opinber skjalasöfn. Því er óskað eftir að persónuupplýsingar sem fylgja tilkynningu takmarkist við það sem nauðsynlegt er svo leysa megi úr erindinu.

Bólusetningar með Astra Zeneca – transfólk

18.5.2021

Þar sem aldursmörk fyrir notkun Astra Zeneca bóluefnis eru mismunandi eftir kynjum er rétt að tilgreina sérstaklega hvaða transfólk ætti frekar að fá önnur bóluefni:

Transkarlar undir 55 ára:

skráðir sem karlar í Þjóðskrá: Hafa samband við heilsugæslu til að fá merkingu til að fá annað en Astra Zeneca bóluefni

Ef skráning í Þjóðskrá er „kona“ á þegar að vera merking í bólusetningakerfinu að fái ekki Astra Zeneca bóluefni

Transkonur:

Ef hormónameðferð en skráning í Þjóðskrá „karl“: Hafa samband við heilsugæslu til að fá merkingu til að fá annað en Astra Zeneca bóluefni

Ef ekki hormónameðferð er ekki ástæða til sérstakra ráðstafana.

Ef skráning í Þjóðskrá er „kona“ á að vera merkt að fái ekki Astra Zeneca bóluefni ef undir 55 ára aldri.

Transkonur eldri en 55 ára á hormónameðferð ættu að hafa samband við heilsugæslu til að fá merkingu til að fá annað en Astra Zeneca bóluefni.

Dagskrá bólusetninga á höfuðborgarsvæðinu – Vika 20

17.5.2021

Í viku 20 er er búið að skipuleggja þessar bólusetningar í Laugardalshöll:

 • Mánudaginn 17. maí verður Moderna bólusetning.
  Þá er seinni bólusetning og bólusetning og bólusetning kvenna sem eru yngri en 55 ára og eru í áhættuhópum. SMS boð verða send til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag. Bólusett er 9:00-14:00
 • Þriðjudaginn 18. maí verður Pfizer bólusetning.
  Þá er seinni bólusetning og bólusetning kvenna sem eru yngri en 55 ára og eru í áhættuhópum. SMS boð verða send til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag. Bólusett er 9:00-14:00.
 • Fimmtudaginn 20. maí verður Janssen bólusetning.
  Meðal annars bólusettir ákveðnir jaðarhópar, flugmenn og skipaáhafnir. Haldið verður áfram með starfsmenn grunn- og leikskóla.
  SMS boð verða send til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag. Bólusett er 12:00-14:00.

Ekki eru staðfestir fleiri bólusetningardagar í þessari viku. Við bendum á bólusetningardagatalið varðandi vísbendingar um framhaldið.

Bóluefni Pfizer metið hjá 12-15 ára

4.5.2021

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) hefur hafið mat á umsókn fyrir COVID-19 bóluefni Pfizer/BioNTech, sem lýtur að því hvort nota megi það hjá einstaklingum 12-15 ára. Núna er það samþykkt fyrir 16 ára og eldri.

Sérfræðingarnefnd EMA um lyf fyrir menn mun beita flýtimati við rýni þeirra gagna sem lyfjafyrirtækið hefur sent inn. Meðal gagnanna eru niðurstöður stórrar yfirstandandi klínískrar rannsóknar sem ungmenni frá 12 ára aldri taka þátt í. Mun mat sérfræðinganefndarinnar leiða í ljós hvort hún muni mæla með útvíkkaðri notkun bóluefnisins.

Dagskrá bólusetninga á höfuðborgarsvæðinu - Vika 18

3.5.2021

Í viku 18 er er búið að skipuleggja þessar bólusetningar í Laugardalshöll:

 • Þriðjudaginn 4. maí verður Pfizer bólusetning. Þá er seinni bólusetning. Búið er að senda SMS boð til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag.
 • Miðvikudaginn 5. maí verður Janssen bólusetning. Verið er að leggja síðustu hönd á boðunarlista fyrir þennan dag.
 • Fimmtudaginn 6. maí verður Moderna bólusetning. Þá er seinni bólusetning. Búið er að senda SMS boð til þeirra sem býðst bólusetning þennan dag.

Bólusetningar við COVID-19 í viku 18, 3. – 9. maí

3.5.2021

Vikuna 3. – 9. maí verða 25 þúsund einstaklingar bólusettir hér á landi. Samtals 14 þúsund fá Pfizer bóluefnið, bæði fyrri og seinni bólusetningu. Einnig fara samtals 6500 skammtar af Janssen bóluefninu í dreifingu og á höfuðborgarsvæðinu verða 4000 einstaklingar bólusettir með Moderna bóluefninu.

Bólusetning boðuð með SMS

3.5.2021

Boð um bólusetningu koma í SMS-skilaboðum þar sem fram kemur hvar og hvenær viðkomandi á að mæta. Mikilvægt er að hafa símanúmer skráð í sjúkraskrá til að boðin berist. Fólk getur sjálft skráð símanúmer sitt á Heilsuvera.is.

Embætti landlæknis hefur þróað tölvukerfi sem styður við bólusetningar. Í kerfinu er haldið utan hvern hóp fyrir sig, boðun í bólusetningar, upplýsingar um bóluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólks, auk eftirlits með að hver og einn einstaklingur sé fullbólusettur. Þannig heldur kerfið utan um feril bólusetninga og skráir beint inn í bólusetningargrunn sóttvarnalæknis.

Þegar bólusett er eftir aldri skiptir boðunin minna máli því þá eru auglýstir opnir dagar til viðbótar við boðaða tíma. Fólk í forgangshópum er hins vegar oft ekki meðvitað um hvaða hópi það tilheyrir og því mikilvægt að hafa skráð símanúmer í sjúkraskrá og að fylgjast með SMS-um.

Skilgreining flug- og skipaáhafna í forgang vegna COVID-19 bólusetningar

28.4.2021

Flug- og skipaáhafnir sem þurfa að dvelja erlendis vegna sinna starfa lengur en sólarhring í senn munu fá bólusetningu með hópi 8.

Fyrirtæki í rekstri á þessum vettvangi eru beðin um að taka saman lista yfir starfsmenn sem þetta á við um.

Bólusetning með Astra-Zeneca

26.4.2021

Að gefnu tilefni skal það áréttað að nú er verið að bjóða öllum 60 ára og eldri bóluefni Astra-Zeneca. Þeir einu sem ekki eru boðaðir í þessa bólusetningu nú eru þeir sem samkvæmt áliti blóðmeinafræðinga eru með undirliggjandi sjúkdóma sem taldir eru geta aukið líkur á blóðsega- og blæðingarvandamálum (sjá frétt á heimasíðu embættis landlæknis þ. 16. apríl sl.)

Samkvæmt upplýsingum Lyfjastofnunar Evrópu þá hafa alvarleg blóðsega- og blæðingarvandamál sést eftir bólusetningu með bóluefni Astra-Zeneca hjá u.þ.b einum af 300.000 bólusettum, einkum konum yngri en 55 ára. Í Bretlandi er talað um að þessar aukaverkanir sjáist hins vegar hjá 6 af milljón bólusettum.

Þeir sem nú eru boðaðir í bólusetningu með Astra-Zeneca bóluefninu eiga því að vera eins öruggir og hægt er með bóluefnið. Bóluefnið er jafnframt mjög virkt við að koma í veg fyrir COVID-19.

Ef einstaklingar þiggja ekki það bóluefnið sem í boði er þá þarf ekki að láta vita. Þeir sem ekki þiggja bóluefnið geta hins vegar fylgst með auglýsingum í opna daga í bólusetningar fyrir sína aldurshópa en þeir dagar hafa ekki verið ákveðnir á þessari stundu. Þeir fá hins vegar ekki aftur boð úr miðlæga kerfinu. Ekki er hægt að óska eftir öðru bóluefni á grundvelli persónulegra óska eða annarrar sjúkrasögu, hvorki hjá heilsugæslu né sóttvarnalækni.

Sóttvarnalæknir

Sjá frétt á vef Landlæknisembættisins

COVID-19: Stærsta bólusetningarvikan hingað til framundan

25.4.2021

Í næstu viku, frá 26.-30. apríl munu tæplega 23.000 einstaklingar fá fyrri bólusetningu við COVID-19 með bóluefni Pfizer, AstraZeneca og Janssen. Í heildina verða gefnir um 25.000 skammtar. Þetta verður stærsta vikan í bólusetningum á Íslandi vegna COVID-19 frá upphafi.

Nú hafa 80.721 einstaklingar fengið að minnsta kosti einn skammt bóluefnis, eða um 29% af heildarfjöldanum. Við mánaðarmótin apríl/maí munu því um 104.000 einstaklingar hafa fengið að minnsta kosti einn skammt bóluefnis.

Dagskrá bólusetninga - Vika 17

25.4.2021

Í viku 17 er er búið að skipuleggja þessar bólusetningar í Laugardalshöll:

 • Þriðjudaginn 27. apríl verður Pfizer bólusetning fyrir fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Byrjað verður á alvarlegustu sjúkdómunum. SMS boð með tímasetningu verður sent á alla sem býðst bólusetning þennan dag.
 • Miðvikudaginn 28. apríl verður AstraZeneca bólusetning fyrir fólk 60 ára og eldra með undirliggjandi sjúkdóma og almenning. SMS boð með tímasetningu verður sent á alla sem býðst bólusetning þennan dag. Búið er að boða þá aðila í þessum aldurshópi sem ekki geta fengið AstraZeneca sökum sjúkdrasögu.

Þessi frétt verður uppfærð mánudaginn 26. apríl með nánari upplýsingum um þessa bólusetningadaga.

COVID-19: Bóluefnaskammtar frá Noregi komnir til landsins

23.4.2021

Síðdegis í dag bárust til landsins 16.000 skammtar af bóluefni AstraZeneca sem Norðmenn hafa veitt Íslendingum að láni. Byrjað verður að bólusetja með efninu strax í næstu viku í samræmi við fyrirmæli sóttvarnalæknis um notkun þess.

COVID-19: Norðmenn lána Íslendingum bóluefnaskammta

21.4.2021

Samkvæmt samkomulagi Íslands og Noregs munu Íslendingar fá að láni 16.000 skammta af AstraZeneca bóluefni frá Noregi.

Gert er ráð fyrir að bóluefnið muni berast til landsins um helgina og fari í dreifingu í næstu viku. Afhendingaráætlun og bólusetningardagatal verða uppfærð til samræmis eftir helgi.

Sóttvarnalæknir hefur gefið þau fyrirmæli að nýta eigi bóluefnið til einstaklinga yfir 60 ára.

244.000 bóluefnaskammtar frá Pfizer í maí, júní og júlí

16.4.2021

Afhending bóluefna gegn COVID-19 frá bóluefnaframleiðandanum Pfizer eykst jafnt og þétt. Von er á samtals 244.000 bóluefnaskömmtum Pfizer til Íslands í maí, júní og júlí. Í dag fékkst staðfest að tvöfalt fleiri bóluefnaskammtar verða afhentir í júlí en áður var vænst.

Ávinningur af AstraZeneca meiri en áhættan

15.4.2021

Lyfjastofnun Evrópu telur ávinning af notkun AstraZeneca meiri en áhættuna af. Gögn um mjög sjaldgæf tilvik blóðtappa ásamt blóðflagnafæð tengd bóluefninu eru skoðuð náið en áhættan er einnig skoðuð í samhengi við faraldsfræðileg gögn um COVID-19, fyrirliggjandi gögn um bólusetningu og þann ávinning sem er af notkun bóluefnisins.

Enn er fylgjst grannt með mjög sjaldgæfum tilvikum blóðtappa þar sem magn blóðflagna er einnig minnkað (blóðflagnafæð) sem fram hafa komið eftir notkun bóluefnisins. Stofnunin mun gera nýtt mat á bóluefninu með tilliti til umræddrar aukverkunar, en nú horft er til að skoða málið í stærra samhengi. Matið fer fram að beiðni framkvæmdastjóra heilsu- og fæðuöryggis hjá Evrópusambandinu (e. EU’s Commissioner for Health and Food Safety) í kjölfar fundar heilbrigðisráðherra í Evrópusambandslöndum.

Mat CHMP mun gagnast heilbrigðisyfirvöldum á hverjum stað til að taka ákvörðun um með hvaða hætti er skynsamlegt að nota bóluefnið. Nefndin mun einnig leggja mat á hvort þörf sé á að uppfæra leiðbeiningar varðandi seinni bóluefnaskammt til þeirra sem fengið hafa þann fyrri.

Pfizer flýtir afhendingu bóluefna – um 39.000 fleiri skammtar á öðrum ársfjórðungi

14.4.2021

Framkvæmdastjóri Evrópusambandins tilkynnti í morgun að bóluefnaframleiðandinn Pfizer muni afhenda um 50 milljónum fleiri bóluefnaskammta til Evrópuþjóða en áður hafði verið reiknað með á öðrum ársfjórðungi. Þetta þýðir að Ísland mun fá samtals rúmlega 192 þúsund bóluefnaskammta frá Pfizer fyrir lok júní sem dugir til að bólusetja um 96 þúsund einstaklinga.

Dagskrá bólusetninga - Vika 15

12.4.2021

Í viku 15 er er búið að skipuleggja þessar bólusetningar:

 • Þriðjudaginn 13. apríl verður Pfizer bólusetning í Laugardalshöll fyrir heilbrigðisstarfsfólk utan stofnana. Boð verða send með SMS. Boðað er eftir aldursröð þar sem byrjað er á þeim elstu í hópnum. Aðrir í hópnum verða boðaðir í aldursröð næstu vikur.

Ekki eru staðfestir fleiri bólusetningardagar í þessari viku. Þeir birtast um leið og þeir eru ákveðnir.

Um áframhaldandi notkun Astra Zeneca COVID-19 bóluefnis (Vaxzevria) á Íslandi

10.4.2021

Sóttvarnalæknir hefur fengið álit sérfræðinga í blóðstorkuvandamálum Opnast í nýjum glugga á Landspítala varðandi hópa sem frekar ætti að bólusetja með mRNA bóluefnum (t.d. Moderna) en með Vaxzevria ef kostur er. Athugið að ekki er um eiginlegar frábendingar skv. Lyfjastofnun Evrópu að ræða gegn notkun Vaxzevria og ekki þarf að tilkynna til Lyfjastofnunar þótt einstaklingar sem þetta á við hafa fengið eða fá hér eftir bólusetningu með Vaxzevria. Einstaklingum í eftirfarandi hópum verður boðið annað bóluefni:

Konur undir 55 ára (vegna aukinnar grunnáhættu yngri kvenna á blóðtappamyndun í heilaæðum umfram karla)

Einstaklingar með fyrri sögu um blóðtappa í bláæðum án þekktra áhættuþátta (sjálfsprottna bláæðasega), hvort sem þeir eru á blóðþynnandi lyfjum eða ekki

Einstaklingar með undirliggjandi mikið aukna hættu á bláæðasegum s.s. sjúklingar

COVID 19: Ísland þátttakandi í innleiðingu samræmdra vottorða á Evrópska efnahagssvæðinu

9.4.2021

Hafin er vinna sem miðar að því að taka inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið tillögu að reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samræmt vottorðakerfi vegna COVID-19, svokölluð græn vottorð. Markmiðið er að greiða fyrir frjálsri för og tryggja um leið örugg ferðalög milli landa. Stefnt er að því að reglugerð um græn vottorð geti tekið gildi seinni hlutann í júní næstkomandi. Fjallað var um málið á fundi ríkisstjórnar í dag.

Gert er ráð fyrir að reglurnar gildi á öllu Evrópska efnahagssvæðinu þannig að EFTA-ríkin Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss eigi einnig aðild að þeim. Aðildin felur í sér rétt ríkja til útgáfu samræmdra vottorða og skyldu til viðurkenningar vottorða frá öðrum ríkjum.

COVID-19: Staðfestar áætlanir um afhendingu bóluefna í apríl

7.4.2021

Heilbrigðisráðuneytið hefur tekið saman yfirlit þar sem birtar eru staðfestar áætlanir framleiðenda um vikulega afhendingu bóluefna gegn COVID-19 í apríl, auk upplýsinga um fjölda bóluefnaskammta sem þegar hafa verið afhentir. Í apríl er von á tæplega 65.300 bóluefnaskömmtum frá þeim fjórum framleiðendum sem eru með markaðsleyfi hér á landi. Pfizer er eini framleiðandinn sem hefur staðfest afhendingaráætlun til lengri tíma og samkvæmt henni er von á 117.000 bóluefnaskömmtum samtals í maí – júní.

Í lok nýliðins ársfjórðungs hafði Ísland fengið samtals um 75.000 bóluefnaskammta frá því að bólusetningar gegn COVID-19 hófust hér á landi 29. desember síðastliðinn, eða að meðaltali tæplega 25.000 skammta á mánuði. Mánaðarleg afhending hefur því aukist um 160% miðað við að í vændum eru tæplega 65.300 skammtar í apríl.

Bólusetningar við COVID-19 í viku 14, 6. – 11. apríl

6.4.2021

Í vikunni 6. – 11. apríl verða um 7000 einstaklingar bólusettir með Pfizer bóluefni, helmingur fær fyrri bólusetninguna og helmingur þá seinni. Um 1300 verða bólusettir með bóluefni Moderna. Von er á 7200 skömmtum af AstraZeneca bóluefni til landsins. Bólusett verður í aldurhópum 70 ára og eldri og í hópum heilbrigðisstarfsmanna sem starfa utan ríkisstofnana

Boðanir í COVID-19 bólusetningu fyrir heilbrigðisstarfsmenn utan ríkisstofnana

6.4.2021

Skv. reglugerð 1198/2020 eru 3 mismunandi flokkar heilbrigðisstarfsmanna skilgreindir sem bólusetja skal gegn COVID-19 teljast heilbrigðisstarfsmenn sem sinna sjúklingum með beinum hætti og nauðsynlegt er að hljóti bólusetningu gegn COVID-19 samkvæmt nánari ákvörðun sóttvarnalæknis til fimmta hóps sem boðaður verður í COVID-19 bólusetningu.

Meðal þeirra sem munu fá boð eru trúlega fjölmargir læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, þroskaþjálfar o.s.frv. sem ekki eru í klínisku starfi heldur hafa snúið til annarra starfa eða eru hættir störfum. Einstaklingar í þessari stöðu eru hvattir til að þiggja ekki þetta fyrsta boð í bólusetningu gegn COVID heldur hugleiða að hver skammtur sem er notaður fyrir hóp 5 tefur lítillega bólusetningar einstaklinga með áhættuþætti fyrir alvarlegri COVID-19 sýkingu undir sextugu. Það kemur að því að allir sem vilja bólusetningu geti fengið hana, en við höfum ekki bóluefni fyrir alla fyrr en síðar á árinu

Dagskrá bólusetninga vikuna 5.-11. apríl

5.4.2021

Í vikunni er er búið að skipuleggja þessar bólusetningar á höfuðborgarsvæðinu:

Miðvikudaginn 7. apríl verður Pfizer endurbólusetning fyrir þá sem fengu fyrri bólusetningu  fyrir 18. mars. Bólusett verður í Laugardalshöll milli kl. 9:00 og 14:00. Boð verða send með SMS.

Finntudaginn 8. apríl verður bólusetning í Laugardalshöll í boði fyrir alla fædda 1951 og fyrr. Bólusett verður með AstraZeneca. Boð með tímasetningu og strikamerki verða send með SMS en ef fólk í þessum aldurshópi fær ekki boðun er velkomið að mæta milli kl. 9.00 og 15.00.

Föstudaginn 9. apríl verður bólusetning með Moderna í Laugardalshöll fyrir heilbrigðisstarfsmenn utan stofnana. Boð verða send með SMS og byrjað á elsta hópnum.

Bólusetningar við COVID-19 í viku 13, 29. mars - 4. apríl

30.3.2021

Í síðustu viku hófust aftur bólusetningar með bóluefni AstraZeneca og var bólusett í aldurshópum 70 ára og eldri. Um 4300 einstaklingar fengu fyrri bólusetningu föstudaginn 26. mars.

Í vikunni 29. mars - 4. apríl verða 5800 einstaklingar bólusettir með bóluefni Pfizer. Af þeim fá 2500 einstaklingar fyrri bólusetningu. Stór hópur heilbrigðisstarfsmanna verður bólusettur.

Bólusett verður áfram í eldri aldurshólum með bóluefni AstraZeneca.

Seinni bólusetning í Laugardalshöll 30. mars

30.3.2021

Nú er komið að seinni Pfizer bólusetningu fyrir þau sem fengu fyrri bólusetninguna fyrir 10. mars. Þetta er fólk fætt 1940, 41 og 42.

Bólusett verður í Laugardalshöll þriðjudaginn 30. mars frá kl. 9:00 til 14:00.

Boð um bólusetninguna hafa verið send með SMS skilaboðum. Fólk er beðið um að fylgja tímasetningu sem þar kemur fram.  

Vegna þess að ekki er til nóg bóluefni fengu ekki allir sem bólusettir voru 9. mars SMS boð um að mæta þennan dag. Þau fá boð í bólusetningu strax eftir páska.

Astra Zeneca bóluefni í notkun á ný

25.3.2021

Þar sem faraldur COVID-19 er útbreiddur í samfélaginu víðast hvar í Evrópu og borið hefur á fjölgun smita hérlendis undanfarið, leikur enginn vafi á því að áframhaldandi þörf er fyrir þetta bóluefni og að ávinningur af notkun þess er meiri en áhætta.

Ekki hefur borið á alvarlegum aukaverkunum hjá öldruðum einstaklingum í Bretlandi þar sem mikill fjöldi hefur verið bólusettur og áhrif bólusetningar hjá þessum aldurshópi á smittíðni, innlagnir og dauðsföll vegna COVID-19 hafa verið góð í Englandi Opnast í nýjum glugga og Skotlandi Opnast í nýjum glugga. Því hefur verið ákveðið að nota þetta bóluefni fyrir einstaklinga eldri en 70 ára í samræmi við þessar niðurstöður. Þegar kemur að bólusetningu 60-69 ára er einnig líklegt að þetta bóluefni verði í boði fyrir a.m.k. hluta þess aldurshóps.

Yngri einstaklingum sem ekki hafa fengið alvarlegar aukaverkanir eftir fyrri skammt munu líklega geta klárað bólusetningu með sama bóluefni.

Nánar um bólusetningar þeirra sem þegar hafa fengið fyrri sprautuna með Astra Zeneca og þá sem munu fá hana samkvæmt nýjum leiðbeiningum.

COVID-19: Ákvörðun ESB um útflutning bóluefna raskar ekki afhendingu þeirra til Íslands

24.3.2021

Íslensk stjórnvöld hafa gengið úr skugga um að ákvörðun Evrópusambandsins um að banna útflutning bóluefna gegn Covid-19 frá ríkjum sambandsins til landa utan þess mun ekki raska afhendingu bóluefna til Íslands. Ísland er aðili að samstarfi Evrópuþjóða um kaup á bóluefnum og situr við sama borð og ríki Evrópusambandsins varðandi þau bóluefni sem samningar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins taka til og afhendingu þeirra. Bóluefnunum er útdeilt hlutfallslega jafnt þeirra þjóða sem aðild eiga að samningunum miðað við íbúafjölda og Ísland er aðili að þeim samningum.

Um Astra Zeneca bóluefni

24.3.2021

Þar sem faraldur COVID-19 er útbreiddur í samfélaginu víðast hvar í Evrópu og borið hefur á fjölgun smita hérlendis undanfarið, leikur enginn vafi á því að áframhaldandi þörf er fyrir bóluefni Astra Zeneca og að ávinningur af notkun þess er meiri en áhætta. Ekki hefur borið á blóðtöppum af þessu tagi hjá öldruðum einstaklingum í Bretlandi þar sem mikill fjöldi hefur verið bólusettur og áhrif bólusetningar hjá þessum aldurshópi á smittíðni, innlagnir og dauðsföll vegna COVID-19 hafa verið góð í Englandi og Skotlandi. Því hefur verið ákveðið að nota þetta bóluefni fyrir einstaklinga eldri en 65 ára í samræmi við þessar niðurstöður.

Yngri einstaklingum sem ekki hafa fengið alvarlegar aukaverkanir eftir fyrri skammt munu líklega geta klárað bólusetningu með sama bóluefni. Þeir sem fengið hafa alvarlegar aukaverkanir, óháð bóluefni, gætu þurft að seinka seinni skammti eða skipta um bóluefni, og mögulega sleppa seinni skammti ef aukaverkun sem fram kom er alger frábending gegn COVID-19 bólusetningu.

Seinni bólusetning í Laugardalshöll 22. og 23 mars

19.3.2021

Nú er komið að seinni Pfizer bólusetningu fyrir þau sem fengu fyrri bólusetninguna fyrir 4. mars.

Bólusett verður í Laugardalshöll:

 • Mánudaginn 22. mars frá kl. 12:00 til 16:00
 • Þriðjudaginn  23. mars frá kl. 9:00 til 15:00

Boð um bólusetninguna hafa verið send með SMS skilaboðum. Fólk er beðið um að fylgja tímasetningu sem þar kemur fram.  

Upplýsingablað um bólusetningu í Laugardalshöll

Bólusetning í Laugardagshöllinni 16. mars - Fædd 1944 eða fyrr

15.3.2021

Þriðjudaginn 16. mars mun heilsugæslan bjóða öllum íbúum á höfuðborgarsvæðinu sem eru fæddir 1944 eða fyrr, COVID-19 bólusetningu í Laugardalshöllinni.

Boð um bólusetninguna hafa verið send með SMS skilaboðum. Fólk er beðið um að fylgja tímasetningu sem þar kemur fram.

Þeir sem eru á þessum aldri en hafa ekki fengið SMS skilaboð geta komið í Laugardalshöllina þennan dag, milli kl. 9:00 og 15:00 fengið bólusetningu.

Fyrirkomulag

Allir eru beðnir um að mæta með skilríki og við minnum á grímuskyldu.

Bólusett er í axlarvöðva og í almennu rými. Því biðjum við fólk um að koma klætt þannig að auðvelt sé að ná í stungustaðinn. Gott er að vera í stuttermabol innst klæða.

Allir þurfa að bíða í 15 mínútur eftir að bólusetning er gefin.

COVID-19 Tafir á afhendingu bóluefnis frá AstraZeneca – bólusetningardagatal uppfært

12.3.2021

Tafir verða á afhendingu bóluefnis frá AstraZeneca til allra landa í samstarfi Evrópuþjóða um kaup á bólefni. Áætlað hafði verið að afhenda Evrópuþjóðunum 150 milljónir skammta á öðrum ársfjórðungi en nú er ljóst að aðeins 70 milljónir skammta munu berast á því tímabili. Vegna þessa er gert ráð fyrir því að tímaáætlanir um bólusetningar færist aftur um um það bil fjórar vikur. Bólusetningardagatal heilbrigðisráðuneytisins tekur nú mið af þessum breytingum.

Tímabundin frestun á notkun AstraZenica bóluefnisins á Íslandi

11.3.2021

Sóttvarnalæknir hefur ákveðið að fresta tímabundið frekari notkun AstraZenica bóluefnisins hér á landi. Ástæðan er fréttir af mjög sjaldgæfum, alvarlegum veikindum eftir bólusetningu með efninu annars staðar í Evrópu. Óvíst er um orsakatengsl milli veikindanna og bólusetningar en til að gæta fyllsta öryggis var ákveðið að fresta frekari bólusetningum um tíma. Lyfjastofnun Evrópu gerir greiningu á því hvort tíðni þessara veikinda er aukin eftir bólusetningu eða ekki og niðurstöðu þeirrar vinnu verður beðið áður en bólusetningum verður haldið áfram. Þau sem þegar hafa fengið bólusetningu með efninu eiga að leita til heilsugæslunnar ef þau finna fyrir óvæntum bráðum veikindum.

Fólk sem átti að fá bólusetningu með efninu í þessari viku eða næstu bíða því lengur eftir bólusetningu. Ákvörðunin hefur ekki áhrif á bólusetningar með öðrum bóluefnum í þessari viku eða næstu fá bólusetningu skv. áætlun. Þetta á sérstaklega við um árganga fædda 1943 og fyrr sem ekki fá Astra Zeneca bóluefni skv. ákvörðun sóttvarnalæknis.

COVID-19: Áfangamat á bóluefninu Sputnik V hafið

11.3.2021

4. mars 2021

Rannsóknir á rannsóknastofum og klínískar rannsóknir hjá mönnum benda til framleiðslu mótefna og ónæmisfrumna sem kann að veita vörn gegn COVID-19.

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) um lyf fyrir menn (CHMP) hefur hafið áfangamat á COVID-19 bóluefninu Sputnik V (Gam-COVID-Vac), sem hefur verið þróað af stofnuninni „Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology” í Rússlandi. Umsækjandi á EES-svæðinu er R-Pharm Germany GmbH.

EMA kemur til með að meta gögn eftir þau sem þau verða tiltæk með tilliti til hvort ávinningur af notkun lyfsins vegi þyngra en áhættan af notkuninni. EMA mun meta bóluefnið út frá evrópskum stöðlum um virkni, öryggi og gæði. Áfangamatið heldur áfram þar til nægjanleg gögn liggja fyrir til að sækja formlega um markaðsleyfi.

Bólusetningar við COVID-19 í viku 10, 8. – 14. mars

9.3.2021

Um 7000 einstaklingar verða bólusettir í vikunni. 3300 einstaklingar verða bólusettir fyrri bólusetningu með bóluefni frá Pfizer. Haldið verður áfram að bólusetja í eldri aldurshópum og byrjað verður að bólusetja einstaklinga undir áttræðu.

3700 skammtar af bóluefni AstraZeneca verður notað fyrir starfsmenn í forgangshópi 4 og áfram verða heilbrigðisstarfsmenn bólusettir.

COVID-19: Aðlögun bóluefna að nýjum afbrigðum SARS-CoV-2 veirunnar

4.3.2021

Leiðbeiningar til framleiðenda bóluefna

25. febrúar 2021

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) hefur gefið út leiðbeiningar til framleiðenda bóluefna sem hyggjast aðlaga bóluefnin að nýjum afbrigðum SARS-CoV-2 veirunnar.  Í leiðbeiningunum er tilgreint hvaða gögn þurfa að fylgja til að hægt sé að samþykkja aðlagaðar útgáfur bóluefnanna.

Útgangspunktur leiðbeininganna er að aðlöguð bóluefni byggi í megindráttum á sama grunni og fyrstu útgáfur þeirra, sem hafa verið samþykktar á EES-svæðinu til varnar COVID-19. Þannig þurfi færri gögn til stuðnings samþykktar en þegar um glænýtt bóluefni er að ræða.

Nánar í frétt á vef EMA

Bólusetningar við COVID-19 í viku 9, 1. – 7. mars

1.3.2021

Í viku 9, 1. – 7. mars verða um 8900 einstaklingar bólusettir.

Allt bóluefni sem fer í dreifingu næstu viku verður notað til að bólusetja fyrri bólusetningu.

Einstaklingar í aldurshópum yfir 80 ára verða bólusettir með 4600 skömmtum af Pfizer og 4300 starfsmenn hjúkrunar- og dvalarheimila verða bólusettir með bóluefni frá AstraZeneca.

Bólusetning 81 ára og eldri í Laugardagshöllinni 2. og 3.mars

1.3.2021

Þriðjudaginn 2. mars og miðvikdaginn 3. mars mun heilsugæslan bjóða öllum íbúum á höfuðborgarsvæðinu 81 árs og eldri, þ.e. fæddir 1939 eða fyrr, COVID-19 bólusetningu í Laugardalshöllinni.

Boð um bólusetninguna hafa verið send með SMS skilaboðum og fólk er beðið um að fylgja tímasetningu sem þar kemur fram.

Þeir sem eru á þessum aldri en hafa ekki fengið SMS skilaboð geta komið í Laugardalshöllina, milli kl. 9:00 og 15:00 annan hvorn daginn og fengið bólusetningu.

Fyrirkomulag

Allir eru beðnir um að mæta með skilríki og við minnum á grímuskyldu.

Bólusett er í axlarvöðva og í almennu rými. Því biðjum við fólk um að koma klætt þannig að auðvelt sé að ná í stungustaðinn. Gott er að vera í stuttermabol innst klæða.

Allir þurfa að bíða í 15 mínútur eftir að bólusetning er gefin.

Hafi fólk bráðaofnæmi við stungulyfjum, eða af óþekktum toga, er ekki ráðlegt að bólusetja það. Þeir sem ekki þiggja bólusetningu eru beðnir um að láta vita á bolusetning@heilsugaeslan.is eða i síma 513-5000.

Bólusetningardagatal

19.2.2021

Heilbrigðisráðuneytið í samvinnu við sóttvarnalækni hefur útbúið bólusetningardagatal vegna COVID-19, miðað við fyrirliggjandi upplýsingar um afhendingu bóluefna og áætlanir þar að lútandi. Dagatalinu er ætlað að gefa fólki vísbendingu um hvenær líklegt er að bólusetning hefjist í einstökum forgangshópum. Dagatalið er birt með fyrirvara, enda að hluta til um áætlun að ræða sem mun taka breytingum. Gangi forsendur eftir lýkur bólusetningu gegn COVID-19 hér á landi fyrir lok júní næstkomandi.

Þrjú bóluefni eru með markaðsleyfi og í notkun hér á landi. Þetta eru bóluefni Pfizer, AstraZeneca og Moderna. Fyrir liggur staðfest áætlun um afhendingu þessara lyfja til loka mars. Þá liggur einnig fyrir að þessir framleiðendur áforma að hafa fyrir lok júní afhent bóluefni fyrir samtals 190.000 einstaklinga.

Bólusetning verður langt komin í lok júní

15.2.2021

Gera má ráð fyrir að hægt verði að bólusetja tæplega 190.000 einstaklinga hér á landi fyrir lok júní næstkomandi með bóluefnum Pfizer, AstraZeneca og Moderna sem öll eru með markaðsleyfi og komin í notkun hér á landi. Þetta er mun meira en áður var vænst. Mestu munar annars vegar um nýjan samning Evrópusambandsins við Pfizer sem tryggir Íslandi bóluefni fyrir 25.000 til 30.000 manns strax á öðrum ársfjórðungi, til viðbótar fyrri samningum. Gert er ráð fyrir að Ísland undirriti samning um aukið magn bóluefna frá Pfizer á grundvelli nýs samnings Evrópusambandsins fyrir lok þessarar viku. Einnig mun aukin framleiðslugeta AstraZeneca hafa áhrif. Alls verður rúmlega 280.000 einstaklingum boðin bólusetning hér á landi, þ.e. öllum sem eru 16 ára og eldri. Vænta má bóluefna frá fleiri lyfjaframleiðendum á öðrum ársfjórðungi að því gefnu að þeim verði veitt markaðsleyfi á næstunni eins og að er stefnt.

Bólusetningar við COVID-19 í viku 7, 15. - 21. febrúar

15.2.2021

Upplýsingar um áætlun vikunnar varðandi bólusetningar við COVID-19 hér á landi, verða framvegis birtar á mánudögum á vef embættis landlæknis.

Í viku 7, 15.- 21. febrúar, verða tæplega 6 þúsund einstaklingar bólusettir.

Um 1300 heilbrigðisstarfsmenn fá fyrri bólusetningu með Moderna bóluefni og 4600 aldraðir fá seinni bólusetningu með Pfizer bóluefni.

2400 starfsmenn á hjúkrunar- og dvalarheimilum verða bólusettir með bóluefni AstraZenica.

Undirritun samnings Íslands um bóluefni CureVac

3.2.2021

Undirritaður hefur verið samningur Íslands um kaup á bóluefni lyfjaframleiðandans CureVac gegn COVID-19 sem dugir fyrir um 90.000 einstaklinga. Vonir standa til að afhending bóluefnisins geti hafist á öðrum fjórðungi þessa árs, að undangengnu mati Lyfjastofnunar Evrópu og útgáfu markaðsleyfis en bóluefnið er nú í fasa III í prófunum. Bóluefnið er af sömu gerð og bóluefni Pfizer og Moderna, að því leyti að hluti af RNA erfðaefni veiru er notað til að vekja mótefnasvar hjá bólusettum einstaklingum. Bólusetja þarf hvern og einn tvisvar sinnum með bóluefninu til að ná fullri virkni.

Bóluefninu COVID-19 Vaccine AstraZeneca hefur verið veitt skilyrt íslenskt markaðsleyfi

1.2.2021

Lyfjastofnun veitti rétt í þessu bóluefninu „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“  skilyrt íslenskt markaðsleyfi. Bóluefnið ver einstaklinga gegn COVID-19 og er ætlað til notkunar hjá einstaklingum 18 ára og eldri. Byggir markaðsleyfið á markaðsleyfi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, en leyfisveiting hennar byggir á meðmælum Lyfjastofnunar Evrópu. Meðmælin og markaðsleyfi framkvæmdastjórnarnarinnar birtust fyrr í dag.

Um er að ræða þriðja bóluefnið gegn COVID-19 sem hlýtur markaðsleyfi hérlendis, en áður hafa verið samþykkt bóluefnin Comirnaty frá BioNTech/Pfizer og COVID-19 Vaccine Moderna. Yfirlestur á íslenskum þýðingum fylgiseðils og samantektar á eiginleikum lyfs stendur yfir hjá Lyfjastofnun og verða íslenskir textar birtir um leið og þeir eru endanlegir. Sérstök upplýsingasíða um bóluefnið verður einnig birt von bráðar á vef Lyfjastofnunar.

COVID-19 bólusetning fyrir 90 ára og eldri

1.2.2021

Þriðjudaginn 2. febrúar mun heilsugæslan bjóða öllum íbúum á höfuðborgarsvæðinu 90 ára og eldri, þ.e. fæddir 1931 eða fyrr, COVID-19 bólusetningu á Suðurlandsbraut 34.  

Boð um bólusetninguna verða send með SMS skilaboðum og fólk er beðið um að fylgja tímasetningu sem þar kemur fram. 

Þeir sem eru á þessum aldri en hafa ekki fengið SMS skilaboð geta komið á Suðurlandsbraut 34, milli kl. 9:00 og 15:00 sama dag og fengið bólusetningu. 

Allir eru beðnir um að mæta með skilríki og við minnum á grímuskyldu.

Bólusett er í axlarvöðva og í almennu rými. Því biðjum við fólk um að koma klætt þannig að auðvelt sé að ná í stungustaðinn. Gott er að vera í stuttermabol innst klæða. 

Allir þurfa að bíða í 15 mínútur eftir að bólusetning er gefin. 

Hafi fólk bráðaofnæmi er ekki ráðlegt að bólusetja það. Þeir sem ekki þiggja bólusetningu eru beðnir um að láta vita á bolusetning@heilsugaeslan.is eða i síma 513-5000.

Framvísun bólusetningarvottorða á landamærum

22.1.2021

Heilbrigðisráðherra hefur samþykkt tillögu vinnuhóps um vottorð, þess efnis að bólusetningarvottorð sem uppfylla leiðbeiningar sóttvarnalæknis og gefin eru út í EES/EFTA-ríki verði tekin gild á landamærum Íslands.Þeir sem framvísa slíku vottorði eru undanþegnir opinberum sóttvarnaráðstöfunum á landamærum og er þannig ekki skylt að fara í sýnatöku við landamæri. Ný reglugerð um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands sem tekur gildi þann 15. janúar mun gera ráð fyrir þessari breytingu.

Forgangsröðun í bólusetningu

21.1.2021

Núna er lögð áhersla á að bólusetja aldraða og við reynum að ná til þeirra á marga vegu.

Bólusetningu á hjúkrunarheimilum er nánast lokið.

Byrjað er að bólusetja á sambýlum, dagdvölum og skjólstæðinga heimahjúkrunar.  

Eldri borgarar eru næstir í forgangsröð. Við byrjum á þeim sem eru elstir og farið niður aldursröðina eftir því sem bóluefni berst.

Rafræn bólusetningarvottorð frá 21. janúar

21.1.2021

Í dag og á morgun fær hópur einstaklinga síðari bólusetningarsprautuna gegn COVID-19 og telst þar með fullbólusettur. Hjá embætti landlæknis er verið að leggja lokahönd á rafræna lausn sem gerir fólki kleift að sækja sér bólusetningarvottorð á vefnum; heilsuvera.is. Stefnt er að því að þetta verður mögulegt frá og með morgundeginum. Vottorðið verður að efni og útliti í samræmi við fyrirliggjandi evrópska staðla og alþjóðlega bólusetningarskírteinið. Markmiðið er að greiða för fólks milli landa, þannig að einstaklingar geti framvísað bóluefnarvottorði á landamærum og séu þá undanþegnir sóttvarnaráðstöfunum vegna COVID-19 í samræmi við reglur hlutaðeigandi lands.

Fyrsta sending bóluefnis Moderna komið til landsins

13.1.2021

Tekið var á móti fyrstu sendingu bóluefnis Moderna í dag.Þetta er annað bóluefnið gegn COVID-19 sem hlýtur markaðsleyfi Evrópskulyfjastofnunarinnar og tekið er í notkun hér á landi. Áður var bóluefni Pfizerkomið með markaðsleyfi og hófst bólusetning með því fyrir áramót. Vonir standatil þess að þriðja bóluefnið, þ.e. frá AstraZeneca fái markaðsleyfi innan tíðaren Lyfjastofnun Evrópu tilkynnti í dag að hún áformi að halda matsfund umbóluefnið 29. janúar næstkomandi.

Rannsókn vegna tilkynntra aukaverkana bóluefnis við COVID-19

13.1.2021

Lyfjastofnun hefur verið tilkynnt um fimm alvarlegar aukaverkanir, þar af fjögur andlát, sem hugsanlega kunna að tengjast bólusetningu við SARS-CoV-2 veirunni. Í öllum tilfellunum erum að ræða aldraða einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma og sem búa á hjúkrunarheimilum. Í ljósi þess að um nýtt bóluefni er að ræða hafa landlæknir, sóttvarnalæknir og forstjóri Lyfjastofnunar ákveðið að fá óháða aðila til að fara gaumgæfilega yfir þessi fimm alvarlegu atvik.

Viðbótarskammtur úr hettuglösum COVID-19 bóluefnis BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

8.1.2021

Til að hægt sé að ná sjötta skammtinum þarf að nota sérstakar sprautur og nálar

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu um lyf fyrir menn (CHMP) hefur mælt með því að lyfjatextar fyrir COVID-19 bóluefnið Comirnaty verði uppfærðir á þann veg að skilgreindir séu sex skammtar af bóluefni í hverju hettuglasi í stað fimm áður.

Lyfjastofnun Evrópu mælir með markaðsleyfi fyrir Moderna

6.1.2021

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) mælti í dag með útgáfu markaðsleyfis fyrir bóluefni Moderna við COVID-19. Fjallað er um mat EMA á bóluefninu á vef Lyfjastofnunar Íslands. Þar segir einnig fram að íslenskt markaðsleyfi fyrir bóluefnið sé væntanlegt von bráðar.

Eins og fram kemur í tilkynningu Lyfjastofnunar er þetta annað bóluefnið gegn COVID-19 sem EMA mælir með markaðsleyfi fyrir, en hið fyrra er bóluefnið Comirnaty frá BioNTech/Pfizer sem veitt hefur verið skilyrt íslenskt markaðsleyfi.

Áætlun um fyrstu afhendingu bóluefnis Moderna

5.1.2021

Nú liggur fyrir áætlun um afhendingu fyrstu bóluefnaskammta lyfjafyrirtækisins Moderna. Vonir standa til að fyrirtækið fái markaðsleyfi í Evrópu í kjölfar matsfundar Lyfjastofnunar Evrópu á morgun. Gert er ráð fyrir að Ísland fái 5.000 bóluefnaskammta frá Moderna í janúar og febrúar en að eftir það verði afhendingin hraðari. Þetta er hlutfallslega sama úthlutun og til annarra þjóða í Evrópusamstarfi um kaup á bóluefnum sem miðast við íbúafjölda þjóða. Alls á Ísland von á 128.000 bóluefnaskömmtum frá Moderna sem dugir fyrir 64.000 einstaklinga.

Undirritun samnings Íslands um bóluefni Moderna og viðbótarsamnings um bóluefni frá Pfizer

30.12.2020

Samningur Íslands um bóluefni Moderna og viðbótarsamningur um bóluefni frá Pfizer voru undirritaðir í heilbrigðisráðuneytinu í dag. Samningurinn við Moderna tryggir Íslendingum 128.000 bóluefnaskammta og dugir fyrir 64.000 einstaklinga. Þetta er það sama og aðrar þjóðir í samstarfi Evrópuþjóða eiga rétt á sem hlutfall af mannfjölda.

Bólusetning hafin við COVID-19

29.12.2020

Fjórir starfsmenn heilbrigðisþjónustu voru bólusettir við COVID-19 kl. 9.00 í morgun og voru þar með fyrstir allra til að hljóta bólusetningu hér á landi. Klukkan 10.00 hófst bólusetning á hjúkrunarheimilum. Þorleifur Hauksson var fyrstur íbúa á hjúkrunarheimili til að fá bólusetningu en hann býr á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð í Reykjavík. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Óskar Reykdalsson, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fylgdust með bólusetningu Þorleifs, ásamt starfsfólki Seljahlíðar og fjölmiðlafólki og var tímamótunum vel fagnað af Þorleifi og öðrum viðstöddum.

Heilbrigðisstarfsfólkið sem var bólusett fyrst allra kl. 9.00 í morgun voru þau Krist­ina El­izondo, sjúkra­liði á gjör­gæslu­deild, Krist­ín Gunn­ars­dótt­ir, hjúkr­un­ar­fræðing­ur á gjör­gæslu­deild, Elías Eyþórs­son, sér­náms­lækn­ir í lyflækn­ing­um, og Thelma Guðrún Jóns­dótt­ir, aðstoðarmaður á bráðamót­töku.

Ísland fær 80.000 viðbótarskammta af bóluefni frá Pfizer

28.12.2020

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að gera viðbótarsamning um kaup á 100 milljónum skammta bóluefnis frá Pfizer til viðbótar þeim 200 milljónum sem framkvæmdastjórnin hafði áður samið um. Þetta gefur öllum ríkjum sem aðild eiga að Evrópusamstarfinu, Íslandi þar með töldu, kost á að kaupa meira bóluefni frá framleiðandanum. Samningur Íslands um kaup á 80.000 skömmtum til viðbótar frá Pfizer verður undirritaður á morgun. Viðræður framkvæmdastjórnarinnar og Pfizer um afhendingaráætlun standa yfir og verða þær niðurstöður kynntar um leið og þær eru ljósar.

Bóluefni Pfizer komið til landsins – bólusetning hefst á morgun

28.12.2020

„Dag­ur­inn í dag er dag­ur góðra frétta og senni­lega betri frétta en við höf­um lengi heyrt“ sagði Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra við móttöku fyrstu 10.000 skammtanna af bóluefni Pfizer við COVID-19 í dag. Hún sagði engan hafa órað fyrir því að takast myndi að þróa bóluefni við þessum skæða og alvarlega heimsfaraldri á svo skömmum tíma. Það hefði gerst hraðar en nokkur þorði að vona eða taldi raunhæft. Þetta væri ótrúlegur árangur sem þakka mætti víðtækri samstöðu og samvinnu vísindamanna, fyrirtækja, heilbrigðiskerfa og þjóða. Fyrsta COVID-19 smitið greindist hér á landi í lok febrúar á þessu ári og rúmt ár er frá því að fyrsta smitið greindist í heiminum.

EMA mælir með markaðsleyfi fyrsta bóluefnisins

23.12.2020

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) hefur mælt með útgáfu skilyrts markaðsleyfis fyrir bóluefnið „Comirnaty“ sem þróað hefur verið af lyfjafyrirtækjunum BioNTech og Pfizer til varnar COVID-19 hjá einstaklingum 16 ára og eldri. Þessi meðmæli EMA byggja á vísindalegu mati stofnunarinnar og greiða þau leiðina að því að gefa megi út markaðsleyfi fyrir bóluefnið og bólusetning geti hafist.

Sérfræðinganefnd EMA um lyf fyrir menn menn (CHMP) hefur lokið ítarlegu mati á bóluefninu. Komst nefndin samhljóða að þeirri niðurstöðu að sýnt hafi verið fram á fullnægjandi gæði, öryggi og virkni bóluefnisins og því mælir hún með útgáfu skilyrts markaðsleyfis.

Undirritun samnings við Janssen um bóluefni fyrir 235.000 manns

22.12.2020

Samningur Íslands um bóluefni frá lyfjaframleiðandanum Janssen var undirritaður í dag. Þetta er þriðji samningurinn íslenskra heilbrigðisyfirvalda um kaup á bóluefnum við COVID 19. Samningurinn við Janssen tryggir bóluefni fyrir 235.000 einstaklinga. Áður var búið að gera samning um bóluefni frá Pfizer fyrir 85.000 einstaklinga og Astra Zenca fyrir 115.000 einstaklinga.

Fyrstu bólusetningar gegn COVID-19 hefjast eftir jól

22.12.2020

Fyrirhugað er að bólusetningar gegn COVID-19 hefjist hér á landi 29. desember nk. Óvíst er að hún geti hafist þann dag á öllu landinu en það ræðst af flutningi bóluefnisins út á land, veðurskilyrðum og aðbúnaði heilsugæslunnar. Framlínustarfsmenn í heilbrigðisþjónustunni sem telur rúmlega 1.000 manns verða í fyrsta hópi og jafnframt verður hafin bólusetning hjá íbúum hjúkrunar- og öldrunardeilda sem telja 3.000–4.000 manns. Þegar önnur sending kemur til landsins verður haldið áfram með bólusetningu hjá elstu aldurshópunum.

Það er gleðilegt að geta hafið bólusetningar áður en árið er liðið og hefja þar með þá mikilvægu vegferð í leið okkar út úr farsóttinni.

Samningur Íslands við Pfizer í höfn

22.12.2020

Íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa undirritað samning við bóluefnaframleiðandann Pfizer. Samningurinn kveður á um 170.000 skammta til Íslands sem dugir fyrir 85.000 manns. Gert er ráð fyrir að Lyfjastofnun Evrópu veiti lyfinu markaðsleyfi í síðasta lagi 29. desember. Áætlað er að fyrstu skammtarnir frá Pfizer berist um áramót, alls rúmlega 21.000 skammtar sem duga fyrir 10.600 manns.

Yfirlit um stöðu samninga um bóluefni

22.12.2020

Heilbrigðisráðuneytið hefur tekið saman yfirlit með upplýsingum um stöðu samninga um bóluefni vegna COVID 19 sem Íslandi bjóðast á grundvelli samninga Evrópusambandsins við lyfjaframleiðendur. Á yfirlitinu má einnig sjá hver staðan er á prófunum viðkomandi bóluefnis, hvenær megi vænta útgáfu markaðsleyfis og hve marga skammta bóluefnis Ísland muni fá eftir því sem upplýsingar um það liggja fyrir. Yfirlitið er myndrænt og verður uppfært reglulega eftir því sem málum vindur fram.

Forgangsröðun við bólusetningu þegar fyrstu skammtar bóluefnis berast

22.12.2020

Sóttvarnalæknir hefur í samráði við heilbrigðisráðherra ákveðið hvaða hópar munu njóta forgangs við bólusetningu við COVID-19 þegar fyrstu skammtar bóluefnis berast til landsins. Þetta er í samræmi við reglugerð þar að lútandi sem heimilar sóttvarnalækni að víkja frá forgangsröðun reglugerðarinnar telji hann það nauðsynlegt og skal hann þá tilkynna það ráðherra með rökstuðningi.

Þegar búið að tryggja bóluefni fyrir 87% þjóðarinnar

22.12.2020

Íslensk stjórnvöld hafa þegar tryggt bóluefni sem dugir fyrir 87% þjóðarinnar í gegnum samstarf Evrópuþjóða með samningum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Samningar sem Ísland hefur þegar lokið við lyfjaframleiðendurna Pfizer og Astra Zeneca tryggja 400.000 bóluefnaskammta sem nægja fyrir 200.000 einstaklinga. Þriðji samningurinn við bóluefnaframleiðandann Janssen verður undirritaður 23. desember næstkomandi og tryggir Íslandi 235.000 skammta sem nægja fyrir 117.500 manns. Alls tryggja þessir þrír samningar bóluefni fyrir rúmlega 317.500 einstaklinga. Þann 31. desember næstkomandi verður undirritaður samningur við Moderna en umfang samningsins varðandi fjölda skammta liggur ekki fyrir að svo stöddu. Hér má sjá yfirlit um stöðu samninga Íslands og verður það uppfært reglulega eftir því sem málum vindur fram.

Fáum hlutfallslega sama magn bóluefna og önnur ríki í Evrópusamstarfi

22.12.2020

Þátttaka Íslands í samstarfi Evrópuþjóða um kaup á bóluefnum í gegnum samninga framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins tryggir Íslandi hlutfallslega sama magn bóluefna og öllum öðrum þjóðum sem taka þátt í samstarfinu. Framkvæmdastjórnin kveður á um hve mikið ríkin fá og er þar alfarið byggt á hlutfallslegri úthlutun miðað við höfðatölu hverrar þjóðar. Þetta á við um bóluefni Pfizer líkt og annarra framleiðenda. Allar þjóðir fá til að byrja með 10.000 skammta. Síðan hefst úthlutun samkvæmt afhendingaráætlun.

Eins og áður hefur komið fram hefur Ísland lokið samningum um bóluefni við tvö þeirra fyrirtækja sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er með samninga við, þ.e. Pfizer og Astra Zeneka og tryggja þau Íslandi bóluefni fyrir samtals 200.000 einstaklinga. Þann 23. desember er stefnt að undirritun samnings Íslands um bóluefni Janssen um 235.000 bóluefnaskammta. Þá er enn fremur gert ráð fyrir undirritun samnings við Moderna 31. desember næstkomandi.

Bólusetningarhóparnir eru tíu

Bólusetning á Íslandi gengur vel eins og sjá má á yfirliti yfir stöðu bólusetninga hér að neðan.

Boð um bólusetningu eru send í sms-i en þeir sem ekki fá boð í bólusetningu á rafrænan hátt fá boð eftir öðrum leiðum. Mikilvægt er að símanúmer sé skráð í sjúkraskrá, það er hægt að gera á vefnum Heilsuvera.is. Þau sem ekki hafa fengið boð í bólusetningu geta skráð sig inni á netspjalli Heilsuveru.is.

Þau sem hafa fengið staðfest COVID-19 með PCR greiningar prófi eða mótefnamælingu hafa fengið boð í bólusetningu.

Sóttvarnalæknir í samráði við heilbrigðisráðherra ákveður hvaða hópar njóta forgangs við bólusetningu við COVID-19. Vakin er athygli á að heilsugæslustöðvar breyta ekki forgangsröðinni.

Landlæknisembættið mælir ekki með því að barnshafandi konur þiggi bólusetningu við COVID-19 nema þær séu í sérstökum áhættuhópi.


Yfirlit yfir stöðu bólusetningar á Íslandi

Uppfært síðast
05.05.21
Hópur skilgreindur í reglugerð
Boðunarlisti skilgreindur
Afhending bóluefnis fyrir hóp komin á áætlun
Boðun hafin
Bólusetning hafin
Bólusetningu þeirra sem hana þiggja lokið
Hópur
1

Heilbrigðisstarfsfólk og annað starfsfólk sem starfar á bráðamóttökum og gjörgæsludeildum sjúkrahúsa Landspítala og sambærilegum deildum Sjúkrahússins á Akureyri.

Boðunarleið: Vinnuveitandi skilgreinir lista, boðað með sms í miðlægu kerfi.

Hópur
2

Heilbrigðisstarfsfólk á COVID-19 göngudeild og legudeildum fyrir sjúklinga sem smitast hafa af COVID-19.

Starfsmenn sem sinna sýnatökum vegna COVID-19 greininga, t.d. í heilsugæslu.

Starfsmenn hjúkrunar- og dvalarheimila.

Boðunarleið: Vinnuveitandi skilgreinir lista, boðað með sms í miðlægu kerfi.

Hópur
3

Einstaklingar sem dvelja á hjúkrunar- og dvalarheimilum og öldrunardeildum sjúkrahúsa.

Einstaklingar í dagdvöl og dagþjálfun.

Einstaklingar sem fá heimaþjónustu sem jafnast á við þjónustu hjúkrunar- og dvalarheimila.

Boðunarleið: Stofnun/þjónustuveitandi skilgreinir lista, bólusetning kynnt og boðuð innan stofnunar/þjónustu.

Hópur
4

Sjúkraflutningamenn, bráðatæknar, starfsmenn Landhelgisgæslunnar, starfsmenn slökkviliðsins, fangaverðir, útkallslögregla, landamæralögregla og tollgæsla á landamærastöð á Keflavíkurflugvelli. Forgangsraðað innan hóps m.t.t. umgengni við almenning með háa bakgrunnsáhættu á smiti.

Boðunarleið: Vinnuveitandi skilgreinir lista, boðað með sms í miðlægu kerfi. Sjúkraflutningamenn, bráðatæknar, útkallslögregla, landamæralögregla og tollgæsla á KEF.

Starfsmenn Landhelgisgæslunnar, starfsmenn slökkviliðsins, fangaverðir, landamæraverðir og tollgæslustarfsmenn annarra landamærastöðva.

Hópur
5

Heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir sjúklingum með beinum hætti og nauðsynlegt er að fái bólusetningu.

Boðunarleið: Embætti landlæknis skilgreinir lista yfir heilbrigðisstarfsmenn, boðað með sms í miðlægu kerfi. Sjá: Boðanir í COVID-19 bólusetningu fyrir heilbrigðisstarfsmenn.

Hópur
6

60 ára og eldri.

Boðunarleið: Listi skilgreindur út frá kennitölu, dregnir frá þeir sem tilheyra fyrri hópum, áður smitaðir eða með mótefni, boðað með sms í miðlægu kerfi en einnig verður auglýst hvar og hvenær bólusetning býðst fyrir ákveðna árganga.

Hópur
7

Einstaklingar með undirliggjandi langvinna sjúkdóma sem eru í sérstökum áhættuhópi. Innan hóps verður forgangsraðað m.t.t. eigin áhættu einstaklings, yfirstandandi meðferðar sem truflar ónæmissvar, yfirvofandi meðferðar sem dregur úr áhrifum bólusetningar o.fl.

Boðunarleið: Listi skilgreindur miðlægt með aðstoð sérfræðinga sem sinna sjúklingahópum sem taldir eru í áhættu fyrir alvarleg einkenni COVID-19 sýkingar, dregnir frá þeir sem tilheyra fyrri hópum, áður smitaðir eða með mótefni. Boðun verður með sms úr miðlægu kerfi og liðsinni sérfræðinga eða göngudeilda sem sinna ákveðnum sjúklingahópum.

Hópur
8

Starfsfólk leik- grunn- og framhaldsskóla og tiltekið starfsfólk félags- og velferðarþjónustu.

Boðunarleið: Vinnuveitandi skilgreinir lista, dregnir frá þeir sem tilheyra fyrri hópum, áður smitaðir eða með mótefni, boðað með sms í miðlægu kerfi.

Hópur
9

Einstaklingar sem eru í viðkvæmri stöðu vegna félagslegra- og efnahagslegra aðstæðna.

Boðunarleið: Þjónustuveitendur skilgreina lista, dregnir frá þeir sem tilheyra fyrri hópum, áður smitaðir eða með mótefni, boðað með sms í miðlægu kerfi og með liðsinni þjónustuveitenda.

Hópur
10

Allir aðrir sem óska bólusetningar. Forgangsröðun innan hóps möguleg þegar bólusetning annarra hópa langt komin, t.d. eftir landsvæðum m.t.t. COVID-19 útbreiðslu og hlutfalli áður bólusettra á svæðinu.

Boðunarleið: Listi skilgreindur út frá Þjóðskrá, dregnir frá þeir sem tilheyra fyrri hópum, áður smitaðir eða með mótefni, boðað með sms í miðlægu kerfi en einnig verður auglýst hvar og hvenær bólusetning býðst fyrir þá sem ekki fá boð með sms.

Hvernig er skipulag bólusetningarinnar?

Boðun og skráning

Einstaklingar í bólusetningarhópum hafa verið boðaðir í bólusetningu með skilaboðum frá heilsugæslustöðvum. Boðunin fór fram með SMS-skilaboðum, skilaboðum á Heilsuveru eða eftir öðrum leiðum.    

Embætti landlæknis hefur þróað tölvukerfi þar sem haldið er utan um skipulag, framkvæmd og eftirlit bólusetninga. Kerfið heldur utan um feril bólusetninga og skráir beint inn í bólusetningargrunn sóttvarnalæknis.

Fólk missir ekki rétt á bólusetningu þó það mæti ekki í boðaðan tíma. Hægt er að mæta með strikamerkið þegar bólusett er með viðkomandi efni.

Allir sem búa og starfa á Íslandi eiga rétt á bólusetningu. Leiðbeiningar um skráningu fyrir þau sem ekki eru með kennitölu eða eru með kerfiskennitölu.

Hafir þú ekki fengið boð en vilt bólusetningu þá er hægt að skrá sig á netspjalli Heilsuveru.
Upplýsingar um staðsetningu bólusetninga fyrir aðra hópa eru birtar þegar það liggur fyrir hvenær hægt verður bólusetja þá.  Hér má sjá skýringarmynd frá aðkomunni í Laugardalshöll.

Heilsugæslan víða um land hefur dregið úr potti þá röð sem bólusett verður í

Hér má finna nánari upplýsingar um röðina á höfuðborgarsvæðinu.
Hér má finna nánari upplýsingar um bólusetningar á Suðurnesjum
Hér má finna nánari upplýsingar um röðina á Vestfjörðum
Hér má finna nánari upplýsingar um röðina á Norðurlandi
Hér má finna nánari upplýsingar um bólusetningar á Austurlandi

Aukaverkanir eftir bólusetningu við COVID-19

Þau bóluefni sem notuð eru hér á landi við COVID-19 eru örugg og veita bestu mögulegu vernd gegn sjúkdómnum. Allar bólusetningar geta þó valdið óþægindum sem við köllum aukaverkanir. Flestar aukaverkanir eru í raun afleiðing virkjunar ónæmiskerfisins sem er tilgangur bólusetningarinnar og eru yfirleitt þær sömu óháð bóluefni:

 • Hiti >38°, hrollur, vöðva/bein-/liðverkir
 • Óþægindi á stungustað
 • Þreyta og slappleiki, höfuðverkur, magaóþægindi

Þessi einkenni koma oftast fram innan sólarhrings frá bólusetningu og vara sjaldan lengur en 1-2 sólarhringa nema óþægindi á stungustað og eitlabólgur. Einkenni koma gjarnan hraðar fram eftir endurtekna bólusetningu. Óþægindi á stungustað geta verið eymsli eingöngu en stundum kláði, roði eða bólga. Þau vara oft lengur en sólarhring, jafnvel upp undir viku. Þessi einkenni þarf ekki að tilkynna til heilsugæslu/stofnunar sem bólusetti eða Lyfjastofnunar nema þau séu talin óvenju alvarleg. Nota má venjulega skammta af parasetamóli og/eða íbúprófeni ef einstaklingur þolir slík lyf, til að draga úr óþægindum ef einhver þessara einkenna koma fram eftir bólusetninguna.

Eitlabólgur, oftast í holhönd þeim megin sem bóluefni var gefið í handlegg eru sjaldgæfari en einnig tilkomnar vegna virkjunar ónæmiskerfis. Ef eitlabólgur koma fram víðar en á því svæði sem næst er stungustað við bólusetningu er rétt að hafa samband við heilbrigðisþjónustu s.s. heilsugæslu sem metur hvort tilefni er til frekari skoðunar eða meðferðar og tilkynnir til Lyfjastofnunar.

Mögulegar aukaverkanir COVID-19 bóluefna önnur en virkjun ónæmiskerfis:

Þessar aukaverkanir ætti að tilkynna til Lyfjastofnunar í öllum kringumstæðum þar sem sérstakt eftirlit er með þessum lyfjum. Athugið að ekki er víst að um eiginleg tengsl við bóluefni sé að ræða en með góðri skráningu slíkra einkenna eftir bólusetningu verður mögulega hægt að staðfesta eða hrekja tengslin. Ef tengsl eru staðfest getur verið hægt að skilgreina hópa í sérstakri áhættu fyrir slíkar aukaverkanir og gera ráðstafanir eða frekari leiðbeiningar um notkun bóluefnanna hjá þeim hópum.

Comirnaty/Pfizer bóluefni: sjá fylgiseðil

 • Bráðaofnæmiseinkenni
 • Andlitstaugarlömun
 • Önnur skyndileg, ný einkenni sem talin eru geta tengst bóluefni

Moderna bóluefni: sjá fylgiseðil

 • Bráðaofnæmiseinkenni
 • Andlitstaugarlömun
 • Önnur skyndileg, ný einkenni sem talin eru geta tengst bóluefni

Astra Zeneca bóluefni: sjá fylgiseðil

 • Bráðaofnæmiseinkenni
 • Blóðtappar samfara blóðflögufæð – ekki hefur verið staðfest að um orsakatengsl við bólusetningu með Astra Zeneca sé að ræða en grunur er um það. Dæmi um einkenni sem þarf að hafa í huga og leita strax til læknis ef koma fram í fyrsta sinn innan 14 daga eftir bólusetningu: s.s. mæði, skyndilegir nýir, slæmir verkir í höfði, brjósti eða kvið, verkir og bólga í útlim annarstaðar en þar sem bóluefni var gefið og án áverka, einkenni frá taugakerfi s.s. sjóntruflanir/þokusýn, húðblæðingar (punktblæðingar eða marblettir) annarstaðar en þar sem bóluefni var gefið
 • Önnur skyndileg, ný einkenni sem talin eru geta tengst bóluefni

Janssen bóluefni: sjá fylgiseðil

 • Bráðaofnæmiseinkenni
 • Önnur skyndileg, ný einkenni sem talin eru geta tengst bóluefni

Tilkynning til Lyfjastofnunar:

Allir geta tilkynnt aukaverkun lyfja (þ.m.t. bóluefna). Aðstandendur og starfsfólk, t.d. á dvalarheimilum, geta t.d. tilkynnt um aukaverkun fyrir skjólstæðinga. Lögð er sérstök áhersla á að tilkynntar séu nýjar aukaverkanir (aukaverkanir sem ekki eru þekktar og er þar af leiðandi ekki getið í fylgiseðlinum), aukaverkanir sem lýst hefur verið en með óþekkta tíðni (sem er þá óvissa um tengsl við bólusetningu) og alvarlegar aukaverkanir (aukaverkanir sem þarfnast meðferðar umfram verkjastillingu/hitalækkandi lyf). Hægt er að tilkynna aukaverkanir til heilbrigðisstarfsfólks sem tilkynnir þá áfram til Lyfjastofnunar eða beint á vef Lyfjastofnunar.

Lífið eftir COVID-19 bólusetningu

Þeir sem hafa lokið bólusetningu við COVID-19 eru ekki undanþegnir þeim sóttvarnareglum sem gilda í íslensku samfélagi meðan COVID faraldur geisar (fjöldatakmörkunum, grímuskyldu, ráðstöfunum á vinnustað). Nánar um bólusetta einstaklinga og sóttvarnir.

Bólusetning dregur úr hættu á smiti en útilokar það ekki og ekki er enn vitað hvort bólusetning dregur úr smiti til annarra ef bólusettur einstaklingur veikist af COVID-19.

Þeir sem hafa lokið bólusetningu gegn COVID-19 og hafa um það skírteini eru geta ferðast milli landa án þess að þurfa að fara í langa sóttkví við komuna til Íslands. Misjafnt er þó hvaða reglur gilda þó á landamærum annarra landa.

Bólusetning kemur ekki alfarið í veg fyrir sóttkví ef einstaklingi er skipað í sóttkví vegna umgengni við smitaðan einstakling.

Aukaverkanir

Afar mikilvægt er að láta heilsugæslu eða þá stofnun sem bólusetti þig vita ef alvarlegar eða óvenjulegar aukaverkanir/fylgikvillar koma fram eftir bólusetningu. Ef vafi leikur á tengslum einkenna við bólusetningu er rétt að tilkynna þau frekar en ekki þar sem um ræðir ný lyf sem sæta sérstöku eftirliti.

Þegar bólusett er tvisvar með stuttu millibili með sama bóluefni eru auknar líkur á að fram komi vægar aukaverkanir svo sem hiti, slappleiki, þreyta, óþægindi á stungustað, á fyrsta sólarhring eftir seinni skammta. Þessi algengu einkenni er ekki þörf á að tilkynna til Lyfjastofnunar nema þau vari óvenju lengi (mat heilbrigðisstarfsmanns) eða séu óvenju alvarleg, t.d. ef allur handleggur bólgnar.

Seinni sprauta

Misjafnt er eftir bóluefnum hversu langur tími þarf að líða milli fyrri og seinni sprautu. Fólk sem af einhverjum ástæðum hefur misst af seinni bólusetningu þarf að fá hana eins fljótt og auðið er. Þau sem fengið hafa fyrri sprautu erlendis en eru komin til Íslands geta í flestum tilfellum fengið seinni sprautuna hér á landi, að því gefnu að bóluefnið sé í notkun hér. Hægt er að fylgjast með bólusetningardögum á vef Heilsugæslunnar. Sömu sögu er að segja um fólk sem er á öðrum stað á landinu þegar kemur að seinni bólusetningarsprautunni en þarf að fylgjast með hjá sinni heilbrigðisstofnun.

Hverju má búast við eftir bólusetningu

Ef þú ertu bólusett/ur með bóluefni AstraZeneca
Ef þú ert bólusett/ur með bóluefni Moderna
Ef þú ert bólusett/ur með bóluefni Pfizer-BioNTech
Ef þú ert bólusett/ur með bóluefni Janssen

Þau bóluefni sem notuð eru hér á landi við COVID-19 eru örugg og veita bestu mögulegu vernd gegn sjúkdómnum. Markmið bólusetningar við COVID-19 er að vernda fólk fyrir sjúkdómnum og ná upp hjarðónæmi sem hindrar útbreiðslu faraldursins.

Fjögur mismunandi bóluefni frá fjórum mismunandi framleiðendum eru í notkun hér á landi. Á vef Landlæknis má sjá nánari útlistun á virkni allra bóluefnanna. Landsamtökin Þroskahjálp hafa útbúið bækling á auðlesnu máli um notkun bóluefna við COVID-19.

AstraZeneca

Bóluefni AstraZeneca innihleldur kvefveiru sem er búið að óvirkja þannig að hún getur ekki fjölgað sér, og bæta við erfðaefni fyrir sama prótín og myndast í líkamanum eftir mRNA bólusetningu.

Efnið er flutt og geymt við sömu aðstæður og bóluefni sem notuð eru daglega í heilsugæslunni. 10 skammtar eru í glasi og efnið þarf að nota innan fárra klukkustunda frá opnun glassins. Vegna þessa hentar bóluefnið vel í dreifbýli.

Ofnæmi er ekki eins algengt við notkun bóluefnisins og við notkun mRNA bóluefnanna. Óvenjuleg gerð blóðtappa hefur komið fram sem alvarleg en afa sjaldgæf aukaverkun í mörgum Evrópulöndum en þess vegna hefur notkun þess verið hætt hjá konum undir 55 ára aldri og hjá fólki með fyrri sögu eða áhættu á blóðtappa.

AstraZeneca er skráð fyrir fyrir 18 ára og eldri. Til að byrja með var óvíst um virkni hjá 65 ára og eldri vegna fárra þátttakenda á þeim tíma en þau gögn eru nú fullnægjandi vegna rannsókna frá Bretlandi. Rannsóknir á bólusetningu barna eru hafnar. Lyfið er nú gefið konum sem eru 55 ára og eldri sem ekki eru í hættu á bláæðasegamyndun eða blóðtappa, og körlum á öllum aldri sem uppfylla sömu skilyrði.

12 vikur tekur að klára bólusetningu. Bilið milli sprauta má vera styttra en best vörn fæst með þessum hætti.  

Janssen

Janssen bóluefnið inniheldur kvefveiru sem er búið að óvirkja þannig að hún getur ekki fjölgað sér, og bæta við erfðaefni fyrir sama prótín og myndast í líkamanum eftir mRNA bólusetningu.

Bóluefnið er flutt frosið en má geyma á bólusetningastað við sömu aðstæður og bóluefni sem við notum daglega í heilsugæslunni. Það eru fimm skammtar í glasi og bóluefnið þarf að nota innan fárra klukkustunda frá opnun glassins. Vegna þessa hentar bóluefnið vel í dreifbýli.

Ofnæmi er ekki eins algengt við notkun bóluefnisins og við notkun mRNA bóluefnanna. Blóðtappar af sama tagi og þekktir eru eftir Astra Zeneca bóluefni hafa komið fram þar sem milljónir skammta hafa verið notaðir en eru afar sjaldgæfir.

Lyfið hefur markaðsleyfi sem eins skammts bóluefni og eina slíka lyfið sem notað er hér á landi. Einn skammtur Janssen dregur verulega úr líkum á smiti, alvarlegum veikindum og dauðsföllum vegna COVID-19 sjúkdóms. Þess vegna getur efnið virkað vel fyrir einstaklinga sem erfitt er að ná til fyrir endurbólusetningu vegna búsetu, starfs eða annars. Verið er að skoða hvort örvunarskammtur efli enn frekar vörnina.

Janssen er notað fyrir 18 ára og eldri en rannsóknir á bólusetningu barna eru hafnar. Lyfið er gefið þeim sem óvíst er um að geti þegið tvo skammta hér á landi, s.s. einstaklingar sem starfa hér en eiga lögheimili erlendis eða starfa erlendis og eiga lögheimili hér.

Ekki er mælt með notkun bóluefnisins fyrir mjög ónæmisbælt fólk eða barnshafandi konur.

Moderna

Bóluefni Moderna er svokallað mRNA bóluefni. Það inniheldur enga veiru, heldur erfðaefni í fituögn. Líkaminn les þetta erfðaefni og myndar prótín sem ónæmiskerfið lærir að þekkja.

Bóluefnið þarf að flytja og geyma í myrkri og hægt er að ná 11 skömmtum úr hverju glasi með réttum búnaði. Efnið þarf að nota strax eftir blöndun og þolir enga bið. Þess vegna er best að nota efnið í þéttbýli þar sem hægt er að safna saman stórum hópum fólks.

Ofnæmi algengara en við sum önnur bóluefni.

Lyfið er notað fyrir 18 ára og eldri og rannsóknir eru hafnar á notkun þess við bólusetningu barna. Efnið er notað fyrir hópa sem liggur á að klári bólusetningu sem fyrst.

Fjórar vikur eiga að líða milli skammta og ekki meira en fimm vikur.

Pfizer/BioNTech

Bóluefni Pfizer/BioNTeck er svokallað mRNA bóluefni. Það inniheldur enga veiru, heldur erfðaefni í fituögn. Líkaminn les þetta erfðaefni og myndar prótín sem ónæmiskerfið lærir að þekkja.

Lyfið þarf að flytja við mjög kaldar aðstæður en geymist nokkra daga í kæli áður en fer í notkun. Hægt er að ná sex skömmtum úr hverju glasi með réttum búnaði. Efnið þarf að nota strax og búið er að blanda það og þess vegna er best að bólusetja hóp fólks í einu.

Ofnæmi er algengara en við sum önnur bóluefni.

Efnið er notað fyrir 16 ára og eldri en rannsóknir á bólusetningu barna frá 12 ára aldri hafa verið gerðar og eru nú til umfjöllunar hjá Lyfjastofnun Evrópu. Þetta er eina bóluefnið sem notað er hér á landi sem er leyfilegt fyrir börn frá 16-18 ára eins og er. Þrjár vikur eiga að líða milli skammta og ekki meira en sex vikur.

Tilkynna brot