เดินทางไปและกลับจากไอซ์แลนด์

القيود الساریة و الحظر علی التجمعات

เดินทางไปและกลับจากไอซ์แลนด์

ผู้โดยสารขาเข้าทุกคน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลานานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง จะต้องทำการเก็บ

ตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ โควิด-19 สองรอบ หลังจากมาถึงไอซ์แลนด์ โดยมีการกักตัวระหว่าง

การตรวจตัวอย่าง เด็กที่เกิดในปี 2005 หรือหลังจากนั้น ที่เดินทางกับ พ่อแม่ / ผู้ปกครองจะถูกกักตัวพร้อมพวกเขา การตรวจสุ่มตัวอย่างครั้งแรกอยู่ที่เขตชายแดนและครั้งหลังอีก 5 วันต่อมา เด็กที่เกิดในปี 2005 หรือหลังจากนั้น ที่เดินทางคนเดียวมีหน้าที่ต้องไปตรวจสุ่มตัวอย่างหลังจาก 5 วันของการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง การกักตัวจะถูกยกเลิกต่อเมื่อได้ผลลัพธ์เป็นลบ (ตรวจไม่พบไวรัส) ได้จากการสุ่มตรวจตัวอย่างครั้งที่สอง

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง ที่ไม่ได้ออกจากจุดผ่านแดนประเทศดังกล่าวจะไม่ต้องถูกกักตัวหรือรับการสุ่มตรวจตัวอย่าง ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องที่ออกจากจุดผ่านแดนประเทศ แต่อยู่ภายใน 48 ชั่วโมง ในประเทศไอซ์แลนด์ อนุญาตให้กักตัวแทนการสุ่มตรวจตัวอย่างตามข้อกำหนดนี้

ผู้ที่เคยรับการยืนยันด้วย การทดสอบ PCR หรือการทดสอบแอนติบอดีจากกลุ่มประเทศยุโรป EEA / EFTA  ว่าเคยได้รับการติดเชื้อ โควิด-19 จะได้รับการยกเว้นจากการกักตัว

ทุกคนที่สามารถแสดง ใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศสำหรับการฉีดวัคซีนครบเต็มรูปแบบด้วยวัคซีน ที่ได้รับการรับรอง ว่าต้านเชื้อโควิด-19 จะได้รับการยกเว้น

ใบรับรองที่ใช้ในเขตชายแดนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

ใบรับรองต้องเป็น ภาษาไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน หรืออังกฤษ
ชื่อจริงและนามสกุล (เทียบได้กับเอกสารการเดินทาง)
วันเดือนปีเกิด
ทำการตรวจสุ่มตัวอย่างเมื่อใด (วันที่)
สถานที่ตรวจสุ่มตัวอย่าง ที่ใด (ประเทศ / เมือง / ที่อยู่)
ชื่อห้องปฏิบัติการ / ผู้ออกใบรับรอง
วันที่ออกใบรับรอง
หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายที่รับผิดชอบในการออกใบรับรองหรือ

ห้องปฏิบัติการ

ประเภทของการทดสอบ (การทดสอบ PRC หรือการทดสอบแอนติบอดีด้วยการทดสอบ สารเหลวในเลือด ELISA **)
ผลการทดสอบ (การทดสอบ PCR เป็นบวกสำหรับ SARS-CoV-2 หรือพบแอนติบอดีที่มีอยู่)ก่อนออกเดินทาง
ข้อจำกัดของการเดินทาง เขตพรมแดนไอซ์แลนด์เปิดให้ผู้อยู่อาศัยและพลเมืองของเขตเศรษฐกิจยุโรป EEA และ สวิตเซอร์แลนด์ แต่ไอซ์แลนด์ปฏิบัติตามข้อจำกัดการเดินทางในพรมแดนรอบนอกของพื้นที่เชงเก้น มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้ สำหรับการเดินทางไปไอซ์แลนด์เนื่องจาก โควิด-19
ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการมาถึงไอซ์แลนด์ ผู้โดยสารทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนปฏิบัติตามกฎการควบคุมการโรคติดต่อและขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Rakning C-19 การลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ใช่การอนุญาตการเดินทาง
แอป Rakning  C-19 แอปนี้ใช้เพื่อประมวลผลลัพธ์เชิงลบจากการคัดกรอง และช่วยติดตามการติดเชื้อหากมีความจำเป็น แอป Rakning  C-19 – ข้อมูลและคำแนะนำ

การคัดกรองเขตชายแดน และการกักตัว

การตรวจคัดกรองครั้งแรกอยู่ที่ชายแดน หลังจากนั้นผู้โดยสารที่มาถึงจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 5-6 วัน

ตาม คำแนะนำในการกักตัวในบ้าน หรือ คำแนะนำในการกักกันสำหรับบุคคลที่มาเที่ยวไอซ์แลนด์

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางไปไอซ์แลนด์ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ พวกเขาที่เดินทางมาถึงประเทศจะต้องนั่งรถบัสของสนามบิน แท็กซี่ รถเช่าหรือรถส่วนตัวที่มีและเคยได้ไปที่สนามบินแล้ว

การตรวจสุ่มตัวอย่างที่ชายแดนไอซ์แลนด์ไม่มีค่าใช้จ่าย สิ่งสำคัญคือต้องอ่านคำแนะนำ

สำหรับขั้นตอนการคัดกรอง เช่น จะต้องทำอย่างไรหลังจากเดินทางมาถึงประเทศ

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการกักตัว:

อนุญาต ให้ขอการดูแลสุขภาพอย่างเร่งด่วนได้ หลังจากปรึกษาหารือล่วงหน้ากับศูนย์อนามัยที่ใกล้ที่สุด Læknavakt / 1700, สายด่วนฉุกเฉิน / 112 หรือ +354 544 4113 หากโทรจากหมายเลขต่างประเทศ
อนุญาต ที่จะไปเดินเล่นในสถานที่ ที่มีคนน้อย แต่อย่างน้อยคุณต้องรักษาระยะห่าง 2 เมตรจาก ผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ
ไม่อนุญาต ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากคนที่อยู่ร่วมบ้านและรักษาความสะอาดสูงสุดและพยายามรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ในการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ
ไม่อนุญาต ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (เที่ยวบินภายในประเทศ รถประจำทาง รถโดยสารกลุ่ม)เฉพาะรถแท็กซี่ รถเช่าหรือรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น
ไม่อนุญาต ให้ไปที่ร้านอาหาร ผับหรือการสังสรรค์ใด ๆ เช่น สระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ โรงละครร้านค้าหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีคนมาจำนวนมากมารวมกัน
ไม่อนุญาต ให้ทำธุระหรือซื้อของด้วยตนเองเช่น  ในร้านขายยา ร้านขายของชำ ที่ทำการไปรษณีย์ธนาคารหรืออื่น ๆ ร้านค้าและร้านอาหารออนไลน์มีบริการจัดส่งถึงบ้าน
ไม่อนุญาต ให้ไปทำงานหรือไปโรงเรียน
ไม่อนุญาต ให้ขับรถเที่ยวทัศนและไม่ขับรถเป็นระยะทางไกลยกเว้นระหว่างเขตชายแดนและสุดเขตที่สถานที่กักตัว หากสถานที่อยู่ในส่วนอื่นของประเทศ

การคัดกรองและกักตัวครั้งที่สองจนกว่าจะได้ผลตรวจ

การตรวจคัดกรองครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ศูนย์อนามัยและสามารถตรวจคัดกรองได้จาก ทุกที่ทั่วประเทศ โปรดทราบเวลาเปิดทำการแตกต่างกัน การกักตัวจะถูกยกเลิกเมื่อผลลัพธ์คือลบจากการคัดกรองครั้งที่สอง

ผลลัพธ์ที่เป็นบวก จะต้องทำการกักตัวแยกเดี่ยวเสมอและควรปฏิบัติตาม คำแนะนำในการกักตัวแยกในบ้าน

การวินิจฉัย การรักษาและการติดตามโรค ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ถือว่าเป็น โควิด-19 ผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่สิ่งนี้ไม่รวมกับการตรวจสุ่มตัวอย่างที่เป็นทางเลือกเนื่องจาก โควิด-19

การตรวจสุ่มตัวอย่างครั้งที่สองไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์เชิงลบจากการคัดกรองที่เขตชายแดนไม่ได้ เป็นสิ่งทดแทน เพื่อเลี่ยงการกักตัวหากพบว่ามีการติดเชื้อเช่น กรณีที่ผู้ติดเชื้อนั่งอยู่ใกล้เขาในเครื่องบิน

ผู้ที่ต้องกักตัวโดยไม่คาดคิดและไม่สามารถหาที่กักตัวได้ สามารถขอรับการกักตัวจากสถานกักตัวของรัฐได้

รายชื่อสถานที่พักที่ทำการรับผู้บริการในการกักตัว

โปรดทราบว่า การฝ่าฝืนการกักตัวหรือการกักตัวแยกสามารถนำไปสู่การปรับและการปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการละเมิดกฏ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ขอแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางทำการศึกษาเกี่ยวกับคำแนะนำการเดินทางของรัฐบาลเกี่ยวกับ โควิด-19

สิ่งสำคัญคือบุคคลที่มีความยากลำบากที่จะออกจากพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการพลเมืองทางอีเมลไปที่ hjalp@utn.is หรือโดยข้อความบน Facebook ในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานราชการของกระทรวงการต่างประเทศ 545 0112 ให้ข้อมูลตลอดเวลา

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้คนเนื่องจากการเดินทาง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Ferðamálastofu

คำนิยามของเขตเสี่ยง

สิ่งสำคัญคือต้องทำการศึกษา ว่ากฎใดที่มีผลใช้ในแต่ละครั้งกับ พื้นที่ที่กำหนดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและกฎของการข้ามพรมแดน มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าประเทศต่างๆตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

เดินทางจากไอซ์แลนด์

ไม่แนะนำให้ชาวไอซ์แลนด์เดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง