Aktywacja aplikacji śledzącej:

Monitoring / śledząca infekcji jest problemem społecznym

Aplikacja monitorująca C-19 jest ważnym ogniwem w obszernych pracach nad Covid-19. Podczas trwania infekcji lub podejrzenia u nich zarażenia aplikacja pomaga ona w ustaleniu kierunków podróży poszczególnych osób i ich kontaktów z innymi. Im więcej osób pobierze tą aplikację, tym lepsze i wydajniejsze informacje mogą być przetwarzane. Jest ona przeznaczona zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS i jest dostępna dla każdego.

Bądź silnym ogniwem w łańcuchu.

Wszyscy jesteśmy obroną cywilną.

Dowiedz się więcej o programie i prywatności, klikając tutaj.

App storeGoogle play

Jak działa dla Ciebie aplikacja?

Jak działa aplikacja?

Co należy zrobić:

Pobierz aplikację.
Włącz powiadomienia o potencjalnych infekcjach.
Wybierz, czy chcesz zarejestrować swój numer telefonu w celu otrzymywania informacji o negatywnym wyniku testu wykonywanego na granicy.

Co robi ta aplikacja?

Za pośrednictwem protokołu Bluetooth wymienia losowe, uniemożliwiające identyfikację osobistą klucze z pobliskimi telefonami.
Regularnie pobiera z serwera informacje o zakażeniach u innych użytkowników aplikacji, u których potwierdzono COVID-19.
Jeśli u użytkownika aplikacji zostanie stwierdzony COVID-19, zespół ds. śledzenia przypadków zakażeń, który działa w ramach Jednostki Ochrony Cywilnej, może poprosić o przesłanie uniemożliwiających identyfikację osobistą kluczy do bazy danych.
Dzięki temu inne osoby mogą zostać poinformowane o potencjalnym narażeniu na zakażenie.
Informacje te są przechowywane wyłącznie w telefonie i żadna inna osoba nie ma do nich dostępu. Dane są przechowywane jedynie przez 14 dni.

Dlaczego otrzymuję powiadomienie?

U osoby, która miała z Tobą kontakt, stwierdzono COVID-19. Nie ma możliwości ustalenia tożsamości tej osoby, ponieważ dane są pozbawione elementów umożliwiających identyfikację.
Jeśli otrzymasz powiadomienie o potencjalnym narażeniu na zakażenie, aplikacja wyświetli instrukcje dotyczące rejestracji służącej zapobieganiu zakażeniom, a 7. dnia otrzymasz kod kreskowy niezbędny do wykonania testu. Aby dokonać rejestracji, należy podać swój numer telefonu i wypełnić odpowiednie pola. Negatywny wynik testu wykonanego wcześniej nie jest miarodajny.
Sposób reakcji zależy od Ciebie. Podejmij decyzję zgodnie z sytuacją w momencie narażenia na zakażenie.

Na czym polega zapobieganie zakażeniom?

Zapobieganie zakażeniom nie oznacza formalnie nałożonej kwarantanny, jednak bardzo ważne jest, żeby zachować ostrożność i stosować środki zapobiegające zakażeniu.
Nawet jeśli uważasz, że prawdopodobieństwo zakażenia było niewielkie, możesz zdecydować się na unikanie kontaktu z osobami z grupy ryzyka i przebywania w tłumie oraz pracę z domu.
Reakcja na powiadomienie o zakażeniu zależy od Twojej zgody. Zespół ds. śledzenia przypadków zakażeń nie wie, kto otrzymuje powiadomienie.
To Ty decydujesz, jak zareagujesz na powiadomienie i jakie działania podejmiesz, nawet jeśli masz za sobą rejestrację w celu zapobiegania zakażeniom.

Powiadomienie o kwarantannie?

Jeśli otrzymasz powiadomienie o nałożonej kwarantannie, musisz natychmiast zastosować się do odnośnych przepisów. W przypadku otrzymania takich informacji z całą pewnością doszło do narażenia na zakażenie. W przeciwieństwie do zapobiegania zakażeniom kwarantanna jest obowiązkowa, a naruszenie jej może skutkować nałożeniem kar.

Im więcej osób pobierze aplikację, tym lepiej – istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo, że właściwa osoba zobaczy powiadomienie o możliwym narażeniu na zakażenie. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android oraz iOS i jest powszechnie dostępna.

Bądź mocnym ogniwem w łańcuchu.

Informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć tutaj.

Powrót do pierwszej strony