Aktywacja aplikacji śledzącej:

Monitoring / śledząca infekcji jest problemem społecznym

Aplikacja monitorująca C-19 jest ważnym ogniwem w obszernych pracach nad Covid-19. Podczas trwania infekcji lub podejrzenia u nich zarażenia aplikacja pomaga ona w ustaleniu kierunków podróży poszczególnych osób i ich kontaktów z innymi. Im więcej osób pobierze tą aplikację, tym lepsze i wydajniejsze informacje mogą być przetwarzane. Jest ona przeznaczona zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS i jest dostępna dla każdego.

Bądź silnym ogniwem w łańcuchu.

Wszyscy jesteśmy obroną cywilną.

Dowiedz się więcej o programie i prywatności, klikając tutaj.

App storeGoogle play

Jak działa dla Ciebie aplikacja?

Po pobraniu aplikacji na telefon komórkowy użytkownik zostanie poproszony o włączenie powiadomień na temat potencjalnych zakażeń. W przypadku zarejestrowania numeru telefonu będą również przesyłane powiadomienia dotyczące negatywnych wyników na przejściach granicznych.

Zainstalowana aplikacja prowadzi wymianę losowych, uniemożliwiających identyfikację osobistą identyfikatorów informacyjnych – kluczy – ze znajdującymi się w pobliżu telefonami komórkowymi, na których również zainstalowano aplikację. Oprócz tego aplikacja regularnie pobiera z serwera identyfikatory dotyczące informacji o zakażeniach u innych użytkowników aplikacji, u których potwierdzono COVID-19. Umożliwia to nawiązanie kontaktu z użytkownikiem w razie narażenia na zakażenie. Dane te są przechowywane tylko na telefonie komórkowym użytkownika – z wyjątkiem aplikacji, która porównuje identyfikatory, nie mają do nich dostępu strony trzecie. Dane są przechowywane jedynie przez 14 dni.

Jeśli u użytkownika aplikacji zostanie stwierdzony COVID-19, zespół ds. śledzenia przypadków zakażeń, który działa w ramach Jednostki Ochrony Cywilnej, może poprosić o przesłanie uniemożliwiającego identyfikację osobistą identyfikatora do bazy danych, aby można było ostrzec inne osoby o potencjalnym narażeniu na zakażenie. Dzięki temu zespół ds. śledzenia przypadków zakażeń będzie mógł podjąć niezbędne środki zaradcze. Jeśli otrzymasz powiadomienie o możliwym narażeniu na zakażenie, aplikacja wyświetli instrukcje na temat sposobu rejestracji na test oraz kod kreskowy niezbędny do jego wykonania. Aby dokonać rejestracji, należy podać swój numer telefonu i wypełnić odpowiednie pola.

Reakcja użytkownika na powiadomienia o zakażeniu zależy od jego zgody. Zespół ds. śledzenia przypadków zakażeń nie wie, kto otrzymuje powiadomienie, i nikt nie zna pochodzenia powiadomienia.

To read more about protection of personal data

Powrót do pierwszej strony