kort af íslandi
Suðurland
Austurland
Norðurland eystra
Norðurland vestra
Vestfiriðir
Vesturland
Höfuðborgarsvæðið
Suðurnes
Vestmannaeyjar
COVID-19 viðvörunarkerfi
Upplýsingar um bólusetningar vegna COVID-19
Hlutfall bólusettra
Uppfært síðast
16.06.21
29.3
%
Hálfbólusettir
49.1
%
Fullbólusettir
2.2
%
Hafa fengið COVID-19 og/eða mótefni til staðar
Farþegum ber skylda til að fylla út forskráningarform áður en þeir leggja af stað til Íslands
Forskráning
Panta sýnatöku
Rakning C-19 appið
Samfélagssáttmáli
Kynningarefni
Þarftu ráðgjöf
Tilkynna brot