Upplýsingar um bólusetningar vegna COVID-19
Sýnataka
Forskráning vegna ferðalaga
Frá sóttvarnalækni
Farþegum ber skylda til að fylla út forskráningarform áður en þeir leggja af stað til Íslands
Forskráning
Panta sýnatöku
Vinnumarkaðurinn
Vottorð
Kynningarefni
Líðan okkar
Tilkynna brot